Zoek

Aanvraagformulier voor Fonds op maat

Beste leiding,

Fonds op Maat is het solidariteitsfonds van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Met dit fonds ondersteunen we kinderen, jongeren en hun ouders, die het thuis financieel moeilijk hebben. Zo proberen we de financiële drempels van het deelnemen aan scouting weg te werken.

Bij Fonds op Maat kan je aanvragen doen voor steun voor deelname van leden aan betalende activiteiten zoals weekends, kampen, zwemmen,... Een aanvraag gebeurt steeds door de leiding, niet door ouders of leden.

Bekijk voor het invullen de voorwaarden voor het beoordelen van aanvragen (bovenaan). Lees zeker ook onze brochure: “Scouting op Maat” met onder andere de tips voor het verlagen van de kosten voor alle leden.

Om een aanvraag te doen, vul je het onderstaande formulier in!

Voorwaarden bij het beoordelen van de aanvragen

Ondersteuning van Fonds op Maat kan worden aangevraagd voor kinderen en ouders die het thuis financieel moeilijk hebben. We hanteren daarbij het solidariteitsbeginsel: ieder draagt zijn steentje bij. De verdeelsleutel: 1/3 betalen de ouders, 1/3 betaalt de groep, 1/3 betaalt Scouts en Gidsen Vlaanderen via het Fonds op Maat.

We hanteren de richtprijzen voor weekends en kampen per tak, zoals beschreven in het onderzoek “Quanta Costa” te vinden op de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Indien het gevraagde bedrag en de gehanteerde prijzen niet in lijn liggen van deze richtprijzen, kunnen we om meer informatie vragen. Zorg er dus voor dat je je aanvraag voldoende duidt en onderbouwt (zonder indetail te treden over de thuissituatie van de kinderen).

Een aanvraag is enkel mogelijk voor individuele kinderen, niet voor een hele groep. Fonds op maat komt enkel tussen bij betalende scouts- en gidsenactiviteiten, niet bij de aankoop van materiële goederen (slaapzak, rugzak,...).

Heb je nog vragen bij dit formulier of over de mogelijkheden bij jouw specifieke situatie?
Dan kan je steeds terecht op het verbond: 03 231 16 20 (vraag naar een persoon verantwoordelijk voor diversiteit!) of op diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be

Contactgegevens

Deze nummer begint met de letter van je provincie, gevolgd door een nummer dat verwijst naar je gouw, een nummer dat verwijst naar je district en dan 2 cijfers en een letter die verwijzen naar je groep. Bv X2714G

Zoals het te vinden is in de groepsadministratie! Hierop wordt het bedrag gestort.

Verantwoording

Geef een korte situatie-schets

Ook eind-datum indien meerdaagse activiteit

Wat is de algemene prijs per persoon?

Welk bedrag zouden jullie willen ontvangen van FoM?

Als je nog extra opmerkingen hebt bij je aanvraag geef ze dan hier

Maximum 9 leden per formulier