Zoek

Evaluatie traject van Bart voor groei in competenties

2 maal per jaar doen we een 360 feedback voor Bart ter ondersteuning van een evaluatie gesprek. We willen jullie feedback vragen naar Bart zijn gedraging aangaande:

-                  Klantgerichtheid

-                  Samenwerken

-                  Initiatief

Dit zijn de vragen waarop je Bart kan evalueren op zijn klantgerichtheid, samenwerk sterkte, en initiatief nemen. Deze vragen zullen op elke evaluatie terug komen.

Heel ontevredenOntevredenNiet ontevreden maar ook niet tevredenTevredenHeel tevredenNiet van toepassing
Hoe tevreden ben je van de boekhouding dienst de je van Bart krijgt?
Hoe tevreden ben je van de samenwerking met Bart?
Hoe tevreden ben je over het initiatief van Bart om de samenwerking te verbeteren?
Hoe tevreden ben je van Bart zijn klantgerichtheid naar jou als klant van de dienst boekhouding?
Hoe tevreden ben je over het initiatief van Bart om de geleverde dienst van boekhouding naar jou te verbeteren?
Hoe tevreden ben je van het initiatief van Bart om structurele processen en problemen te verbeteren en aan te pakken?

Waar is Bart, volgens jou, goed in? Kan je een of meer voorbeelden geven van de afgelopen maanden waarin dat naar boven kwam?

Waar kan Bart, volgens jou, nog in groeien? Kan je een of meer voorbeelden geven van de afgelopen maanden waarin dat naar boven kwam?