Zoek

Evaluatie Vrijwilligerscyclus - Pedagogen

Dé vrijwilligerscyclus.

Ken je hem? Pas je hem toe? Dat willen we weten.

Als ploegverantwoordelijke zijn er 2 cyclussen belangrijk voor jou:

  • Je eigen cyclus als ploegverantwoordelijke, waarin je begeleid wordt door de VC of de staf
  • De cyclusen van de medewerkers in je ploeg, diegene die jij als verantwoordelijke begeleidt

Geef bij elke fase mee hoe jij die beleeft in jouw cyclus en hoe het is om die te begeleiden in de cyclus van je ploegmedewerkers.

De cyclus is opgebouwd uit 6 fasen, voor deze evaluatie beperken we ons tot de eerste 5 fasen. Ook als je de cyclus niet kent, zijn jouw antwoorden op de volgende vragen relevant!

Per fase staat er een uitleg over wat de fase inhoudt. Eventueel aangevuld met een extra aanvulling voor dit onderzoek.

Fase 1: Instroom - keuze - oriëntatie

"De vrijwilliger komt de organisatie binnen nadat er een akkoord is over welke rol hij/zij zal opnemen. De wederzijdse verwachtingen hieromtrent moeten op dit moment afgestemd zijn."

---+++
Hoe tevreden of ontevreden ben je over jouw 'instroom - keuze - oriëntatiemoment(en)'?
---+++
Heb jij je ploegleden begeleid in hun 'instroom - keuze - oriëntatie'?
Fase 2: Introductie - integratie

"De vrijwilliger wordt ingeleid in de functie, zoekt wellicht dingen zelf uit, maar wordt ook ingeleid in zijn taken. Hij of zij wordt voorgesteld aan iedereen waar hij of zij mee te maken zal krijgen."

---+++
Hoe tevreden of ontevreden ben je over jouw 'introductie - integratiemoment(en)'?
---+++
Heb jij je ploegleden begeleid in hun 'introductie - integratie'?
Fase 3: Opvolging

"De vrijwilliger wordt opgevolgd, de gang van zaken wordt bijgehouden en dagelijkse ondersteuning is voor handen. Suggesties voor verandering of aanpassing van een takenpakket of werkwijze zijn mogelijk."

---+++
Hoe tevreden of ontevreden ben je over jouw 'opvolgingsmoment(en)'?
---+++
Heb jij je ploegleden begeleid in hun 'opvolging'?
Fase 4: Ontwikkeling - opleiding

"De vrijwilliger merkt zelf, door ervaring en feedback van anderen, wat zijn sterke en zwakke punten zijn. De sterke punten worden onderhouden, de zwakke punten worden bijgestuurd. Dit kan door vorming te volgen of door zelf de uitdaging op te zoeken en hulp te zoeken wanneer nodig."
Op dit punt is het ook zaak de motivatie voldoende hoog te houden.

---+++
Hoe tevreden of ontevreden ben je over jouw 'ontwikkeling - opleidingsmoment(en)'?
---+++
Heb jij je ploegleden begeleid in hun 'ontwikkeling - opleiding'?
Fase 5: Evaluatie

"Na de uitvoering van een taak of functie wordt de afgelopen periode uitgebreid geëvalueerd op niveau van de taak, maar ook op de persoon: wat ging goed, wat niet, wat heb je geleerd? Strookt dit alles met de oorspronkelijke doelstellingen? Wat vond je er zelf van? Hoe heb je het beleefd?"

---+++
Hoe tevreden of ontevreden ben je over jouw 'evaluatiemoment(en)'?
---+++
Heb jij je ploegleden begeleid in hun 'evaluatie'?
Achtergrondinfo