Zoek

Gebruik van Het Scoutshuis

Het Scoutshuis ... een thuis voor vrijwilligers

Na 2 jaar intensief samenleven in Het Scoutshuis maken we de balans op: een positieve balans maar uiteraard ook wat verbeterpunten. We willen ook graag van jullie weten hoe jullie Het Scoutshuis ervaren en waar er nog noden liggen.

Aanvankelijk was het idee om een 'exclusief leidingslokaal' in Het Scoutshuis te hebben voor structuurvrijwilligers. Dit idee is niet gerealiseerd. De schaarse ruimte maakt gedeeld gebruik, van o.a. vergaderzaal gids en keukens, noodzakelijk. Anderzijds merken we dat vele vrijwilligers hun weg naar het vijfde en zesde verdiep vlot vinden en zich klaarblijkelijk thuis voelen.

Hierbij enkele vragen om inzicht te hebben in de manier waarop jullie Het Scoutshuis vooral (willen) gebruiken. We trachten waar nodig oplossingen te zoeken om te blijven zorgen voor een thuis-gevoel. We richten ons hiermee op alle structuurvrijwilligers die hier regelmatig vergaderen, afspreken, materiaal ophalen enz. 

Wat doe je als je in Het Scoutshuis bent?
Persoonlijke werkplek
Postbakjes

De postbakjes of de heen-en-weer bakjes staan in de Gids en zijn bedoeld om te communiceren, met personeel of met structuurvrijwilligers onderling.

Overleggen
Keuken

De Foerier, op de eerste verdieping

Wat kan ik nog doen in Het Scoutshuis?