Zoek

Werkwinkel-methodieken, -inhouden en -modellen

Titel Type Korte omschrijving
ABC Methodiek

De deelnemers brainstormen rond een algemene vraagstelling door bij iedere letter van het alfabet een mogelijk antwoord te geven.

Axenroos model

De Axenroos is een model om de interactie tussen mensen te typeren. Het biedt een handvat om te praten over de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Daarnaast kan vanuit deze theorie het eigen gedrag kritisch worden bekeken en kunnen de effecten van dit gedrag op anderen ingeschat worden.

belonen en straffen Inhoud

Belonen en straffen kan op heel verschillende manieren. Ook hier is het belangrijk om je aanpak aan te passen naar de situatie en de leden die betrokken zijn bij de situatie.
Het is logisch om te straffen als er iets mis loopt, maar we vergeten makkelijker regelmatig te belonen in positieve situaties. Geef ook aan leuke situaties voldoende aandacht en durf je leden in de bloemetjes te zetten!

checklist spel Inhoud

Deze checklist kan je aanreiken om de volledigheid van het spel te controleren

De 7 van activiteit Inhoud

TIJD PLAATS PERSOON MATERIAAL SPELCONCEPT THEMA SPELREGELS

De 7 van activiteit op een takraad Methodiek

Steek een activiteit in elkaar rond de 7 van activiteit selecteer voor elk onderdeel iets en laat je zotte geest verder zijn werk doen.

Moeilijk gedrag bij leden Inhoud

ADHD
Autismespectrumstoornis

Pesten Inhoud

De grens tussen plagen en pesten is soms erg dun. Een grapje af en toe moet zeker kunnen, maar toch is het belangrijk dat je als leid(st)er bewaakt dat het daarbij blijft. Wanneer wordt plagen pesten?

Tradities & Rituelen Inhoud

Scouting kent vele tradities & rituelen. In de werkwinkels van dit thema gaan we hier dieper op in.

Veilig op Stap - verkeersveiligheid Inhoud

Inhoud en inspiratie voor werkwinkel over veilig op stap in het verkeer: - tocht voorbereiden - op tocht - wat in nood? - ...

Werkwinkel geven Inhoud

Hoe steek je een werkwinkel in elkaar.

Werkwinkel geven Inhoud

Hoe steek je een werkwinkel in elkaar.