Zoek

Basispijlers

Eigenaar: Ploeg Zingeving

Korte omschrijving:
Basispijlers wasda? Heb ik daar iets aan? En doen wij daar eigenlijk iets mee?

Doelpubliek:
 • jins
 • leiding
 • groepsleiding

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

De allerlaatste versie van deze werkwinkel zit in de pdf die je op deze pagina kan downloaden. Feedback is zeer welkom op zingeving@scoutsengidsenvlaanderen.be

Achtergrondinformatie

Bronnen: Kijk op Scouting; Zin in Scouting.

Zelfwerkzaamheid: op je eigen benen staan

 • ondernemen
 • verkennen
 • ontplooien
 • ontdekken
 • je laten zien

engagement: schouders eronder

 • bewust kiezen
 • energie vrijmaken
 • zorgen dat ze op je kunnen rekenen
 • in de bres springen

Medebeheer: vinger in de pap

 • mee de koers bepalen
 • bekommerd zijn om het geheel
 • samen oplossingen zoeken
 • keuzes maken en beslissen

Dienst: Handen uit de mouwen

 • dienst is een handje toesteken
 • dienst is zorgen voor anderen, voor de samenleving
 • dienst is zich belangeloos inzetten

Ploegwerk: Arm in arm

 • ploegwerk is genieten van verbondenheid
 • ploegwerk is samen ondernemen
 • ploegwerk is goed omgaan met elkaar.

Waarom?

 • Leiding doen stilstaan bij de grondslagen van scouting.
 • Antwoord zoeken op de vraag: wat is er voor jou belangrijk in jouw scoutservaring?

Verloop

 • kennismaking
 • verwachtingen
 • mijn basispijlers
 • onze basispijlers
 • energizer
 • doe er iets mee / we zijn er mee bezig / maak reclame

Namenspelletje: dinospel met namen

Vb.: eyckceratops.

Mijn basispijlers

 • Start de werkwinkel met de vraag: "Wie kent er de basispijlers?" In het ideale geval is dit niemand. Als er iemand ze wel kent: "Zeer goed, maar daarmee gaan we straks pas iets doen ..."
 • Verdeel de groep in groepjes van 2. Bijvoorbeeld zoek iemand met dezelfde schoenmaat zonder te praten. Zoek iemand waarmee je iets gemeen hebt op scoutsvlak, ...
 • Elk groepje krijgt de opdracht om op zoek te gaan naar zijn eigen "5 basispijlers": 5 kernwoorden die voor hen scouting definiëren. Als begeleider loop je wat rond, en pols je hier en daar of je gesprekken mee op gang moet trekken, of een luisterend oor moet bieden bij twijfels.
 • Gooi groepjes samen en door elkaar. Laat ze steeds opnieuw hun basispijlers vergelijken met die van andere groepjes. Bespreken waarom ze verschillen, of juist gelijk zijn. Uiteindelijk komen we terug tot 1 groep met 1 set basispijlers.

Onze basispijlers

 • Schrijf een 20-tal mogelijke basispijlers op het bord (tenzij in het begin is aangegeven dat ze de basispijlers wel kennen): zelfwerkzaamheid, ploegwerk, engagement, medebeheer, dienst, natuur, ontdekken, zorgzaamheid, erkenning ...
 • Maak 5 groepjes, geef ze elk een papiertje met de uitleg van een basispijler. Ze moeten deze pictionarygewijs (= met uitbeelden) aan elkaar uitleggen. Neem foto's voor basispijlerposter.
 • Als een basispijler wordt geraden wordt deze nog kort besproken

Energizer

Bijvoorbeeld 1,2,3 kijkt nie zo

Basispijlers doe er iets mee

Maak een activiteit rond een basispijler (eigen of van Scouts en Gidsen Vlaanderen). Gebruik random kaartjes die je pakt uit het midden.

 • Activiteitkaartjes: tocht, spel, kamp
 • Takkaartjes: kapoenen, welpen, jonggivers, givers, jins, akabe, leiding.
 • Materiaalkaartjes ?
 • Plaatskaartjes ?

We zijn er mee bezig

 • Leg een flap voor elke basispijler (5+5)
 • Tikkertje op de flap: er is een tikker, je bent veilig voor de tikker als je op een flap gaat staan. Als je op de flap gaat staan moet je er iets opschijven. Max 10 seconden op flap.
 • Kort uitwisselen over de dingen die opgeschreven zijn.

Maak reclame!

 • Ik zit met een probleem: de basispijlers zijn niet echt bekend.
 • Werk in 3 kleine groepjes iets uit om deze bekend te maken: filmpke, spel, poster, ... werk uit (camera meenemen) 

Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:
Nuttige links:


in