Zoek

Brede School of hoe diepgaand samenwerken met scholen

Eigenaar: Personeel Secretariaat

Korte omschrijving:
In deze werkwinkel starten we vanuit verschillende vormen van samenwerking tussen scouts & gidsen en scholen. Daarna bekijken we wat een 'Brede School' is en wat de meerwaarde van een dergelijke samenwerking voor beide partijen is.

Doelpubliek:
  • groepsleiding
  • dcs

Tijdsduur: <= 1 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

Essentie Brede School

Brede School is een pedagogisch concept overgewaaid uit Nederland. De basisgedachte houdt in dat kinderen zich niet ontwikkelen in vakjes, maar op diverse terreinen die nauw met elkaar verbonden zijn zoals de school, thuis, de sportclub, de jeugdbeweging, … Al deze actoren nemen een rol op in de opvoeding van kinderen. In een Brede School wordt onder dat motto meer samengewerkt tussen partners uit de buurt om de ontwikkelingskansen voor de kinderen te maximaliseren. Zo kan een pestprobleem bijvoorbeeld aangepakt worden door zowel op school als in de scouts een gezamenlijke aanpak te hanteren.

Is dat dan zo verschillend van die andere samenwerkingen met scholen, denk je dan?
Brede Scholen bestaan onder verschillende vormen omdat het steeds een lokaal project is. We kunnen dus geen algemene omschrijving geven.
In ieder geval staat een Brede School per definitie meer open voor alle vormen van samenwerking; het is een expliciet engagement. De term ‘brede school’ opent vaak ook deuren. En niet enkel de deuren van de school, maar de deuren van een heel netwerk aan partners die je met allerlei zaken kunnen helpen.

> Meer lezen over Brede School? http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/nl/themas/brede-school
> Wil je weten of er een brede school in jouw buurt is? Informeer dan bij de jeugd- en onderwijsdienst van jouw gemeente.

 

Volledige vorming: Zie opgeladen pdf (voor powerpointweergave met notities erbij, vraag aan info@scoutsengidsenvlaanderen.be)

 


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:
Nuttige links:


in