Zoek

Conflicthantering

Eigenaar: Ploeg Groepsleiding

Korte omschrijving:
Hoe ga je om met conflicten waar je zelf deel van bent of die je als groepsleiding moet oplossen? Wat is je eigen stijl?

Doelpubliek:
  • groepsleiding
  • dcs

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

Doelstelling
- Groepleiding kennis aanbieden over verschillende manieren om met een conflict om
te gaan.
- Kansen creëren waarbij de groepsleiding kan oefenen in conflicthantering.
Materiaal
- 20 ingepakte verassingen bvb. snoep; playboy met Ann van Elsen; krant; zakmes;
stafkaart, USB-Stick ...
- 1 copie van de bijlage voor elke deelnemer
Werkvorm
We delen de werkwinkel op in twee delen van 45'
1. je bent zelf betrokken bij een conflict
2. je moet als (neutrale) groepsleider een conflict in je groep oplossen


Deel 1: je bent betrokken bij een conflict (45’)
1. Welkom (5’): Geef iedereen een etiket met zijn naam. Speel een naamspelletje.
2. Verdelen
Maak 2 werkgroepen.
Leg de voorwerpen in het midden van de kring. De deelnemers moeten deze voorwerpen
verdelen. Ze zoeken als groep bijeen wat ze het “belangrijkste/waardevolste” vinden.
Binnen de groep krijgt ieder één voorwerp. Zo creëren we een kunstmatig conflict.
Mogelijke voorwerpen zijn: snoep, de playboy met Ann van Elsen, krant, zakmes, ingepakt
verrassingsvoorwerpen, stafkaart, USB-Stick... 20’
3. Bespreken (20’)
Bespreek de theorie van het model over conflicthantering in bijlage.
Maak de link met de praktijk door volgende vragen met de groep te bespreken:
“Herken je reactiemogelijkheden uit het schema tijdens de verdeling van de voorwerpen?”
Wat werd er gezegd, wat werd er gedaan? Wie ging het conflict uit de weg? Wie zocht naar
een diplomatische oplossing? ...
Opmerking: Ging de verdeling van de voorwerpen vlot, dan gaan we ervan uit dat het
conflict ontweken is of dat er (te) snel werd toegegeven. Als er tijd is kunnen de
voorwerpen opnieuw worden verdeeld met de uitnodiging erbij om deze keer hun eigen
belangen te verdedigen.


Deel 2: je moet als (neutrale) groepsleider een conflict in je groep oplossen (45’)
· De deelnemers bespreken in 4 groepjes 3 situaties 20’
- Jullie hebben de traditie om bij de givers met de fiets op kamp te gaan. De giverploeg
beslist om dit jaar met de bus te gaan. Op de groepsraad ontstaat daarover grote
onenigheid.
- Twee kapoenenleidsters (uit dezelfde ploeg) verschillen erg van aanpak. Van de ene
mogen de leden in elke boom kruipen, vals spelen, later dan afgesproken in bed
kruipen, ... De andere leidster voelt zich verantwoordelijk waardoor ze zowat het hele
kamp vit op de kapoenen. Zij voelt zich als een politieagente en roept haar
medeleidster op tot meer verantwoordelijkheid.
- De jaarlijkse opkuisdag begint dit jaar met nog minder mensen dan gewoonlijk. Er
ontstaat wrevel bij de geëngageerde die wèl op tijd zijn. Met zijn vieren beginnen ze
aan het werk, tot er druppelsgewijs meer volk opdaagt. Tegen de middag blijven nog
steeds 4 leiders/sters afwezig.


Volgende vragen dienen als leidraad voor het gesprek: “Hoe pak jij dit aan in je
groep?' Wie laat je eerst aan het woord? Hoe zorg je voor structuur in het gesprek?
Wat moet het resultaat zijn van je bemiddeling? Wat als het gesprek ontaardt?
Het is bij de bespreking belangrijk dat de deelnemers hun aanpak zo concreet mogelijk
kunnen verwoorden. Het is immers niet moeilijk om algemene kennis te verkondigen,
wel om die waarheid ook concreet te maken ...
· Elk groepje probeert een aantal 'gouden regels' te formuleren. 15’
· De groep komt samen en bespreekt de oefening en de gouden regels. Indien nodig kan
hierna aangevuld worden met 'tips en tricks' van onzentwege: 20’


- Vraag feedback.
- Wees duidelijk over je noden en verwachtingen: 'ik heb dit van je nodig, kan of wil je
dit bieden', ipv te zeggen wat de ander fout doet of anders zou moeten doen.
- Maak onderscheid tussen feiten en interpretaties. Wat iemand denkt over het gedrag
van een ander is vaak een foute interpretatie.
- Geef ook aandacht aan de gevolgen van gedrag. Bvb: iemand die veel
verantwoordelijkheid opneemt, kan anderen in de weg staan om dit ook doen; iemand
die wegblijft van een opruimdag lokt uit dat anderen volgende keer ook wegblijven.
- Maak bij gevoelige conflicten duidelijke afspraken met de deelnemers van het gesprek
(hoe lang duurt het gesprek, wat is het onderwerp juist, wat willen we juist bereiken).
Bewaak de afspraken.
- Probeer in te schatten of je het gesprek moet focussen op de inhoud of eerder op het
betrekkingsniveau. Vaak is de inhoud van het conflict (We gaan niet met de fiets op
kamp.) een uiting van een probleem op relationeel niveau. Bij de eerste situatie moet
je te weten komen of je als groepsleider de veiligheid van je leden moet bewaken
(inhoud) of je als HR-manager een stukgelopen relatie terug rechttrekt
(betrekkingsniveau).
- …

Bijlage methodiek Conflicthantering
Situaties
- Jullie hebben de traditie om bij de givers met de fiets op kamp te gaan. De giverploeg
beslist om dit jaar met de bus te gaan. Op de groepsraad ontstaat daarover grote
onenigheid.
- Twee kapoenenleidsters (uit dezelfde ploeg) verschillen erg van aanpak. Van de ene
mogen de leden in elke boom kruipen, vals spelen, later dan afgesproken in bed
kruipen, ... De andere leidster voelt zich verantwoordelijk waardoor ze zowat het hele
kamp vit op de kapoenen. Zij voelt zich als een politieagente en roept haar
medeleidster op tot meer verantwoordelijkheid.
- De jaarlijkse opkuisdag begint dit jaar met nog minder mensen dan gewoonlijk. Er
ontstaat wrevel bij de geëngageerde die wèl op tijd zijn. Met zijn vieren beginnen ze
aan het werk, tot er druppelsgewijs meer volk opdaagt. Tegen de middag blijven nog
steeds 4 leiders/sters afwezig.
Volgende vragen dienen als leidraad voor het gesprek: “Hoe pak jij dit aan in je
groep?' Wie laat je eerst aan het woord? Hoe zorg je voor structuur in het gesprek?
Wat moet het resultaat zijn van je bemiddeling? Wat als het gesprek ontaardt?
Het is bij de bespreking belangrijk dat de deelnemers hun aanpak zo concreet mogelijk
kunnen verwoorden. Het is immers niet moeilijk om algemene kennis te verkondigen,
wel om die waarheid ook concreet te maken ...


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:

Nuttige links:


in