Zoek

De juiste m/v op de juiste plaats

Eigenaar: Ploeg Groepsleiding

Korte omschrijving:
Bewust worden van het belang van de juiste persoon met de juiste taak en een aanzet om hiermee aan de slag te gaan.

Doelpubliek:
  • groepsleiding
  • dcs

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

Doelstelling
Groepsleiding:
- bewust laten worden van dit thema
- aandachtspunten aangeven betreffende dit thema
- kapstokken meegeven om dit thema aan te pakken


Materiaal
flappen
stiften
tape
draad
wasspelden
fiches met de profielen van de leiding (4x)
8 vacatureblaadjes (1 per functie of werkgroepje: materiaalmeester, fuif, jeugdraad, kamp,
geldbeheerder/ledenadministratie, groepsfeest, EHBO-koffers, onderhoud
lokalen/heemmeesters), (zie bijlage), Top tien (zie bijlage)
papier
balpennen


Werkvorm
1. Kennismaken (10’)
· Namen? Rondje: Je noemt enkel je naam.
· Hoeveel jaar ben je groepsleid(st)er? Maak op de stoelen een rij van 1 jaar tot X jaar. Er
wordt bij deze opdracht niet gesproken en je mag de grond niet raken!
· Waar kom je vandaan? Stel dat het lokaal Vlaanderen is, neem dan je plaats in. Je mag
hierbij elkaar helpen.

2. Taakomschrijvingen en functieprofielen (10’)
Maak 4 werkgroepjes voor de rest van de activiteit. Doe dit vanuit de positionering in het
lokaal. Laat de deelnemers proberen om groepjes te vormen waar iedereen van een
verschillende regio komt. Lukt dit niet, help erbij!
Elke groep krijgt 2 vacatureblaadjes met een functie of werkgroepje. De vacatures zijn:
materiaalmeester, fuif, jeugdraad, kamp, geldbeheerder/ledenadministratie, groepsfeest,
EHBO-koffers, onderhoud lokalen/heemmeesters
Elk groepje bespreekt in groep de vacature/werkgroep en probeert zo nauwkeurig
mogelijk de taakomschijving/functieprofielen in te vullen.
Samenkomen, de profielen ophangen aan de vacaturebak (waslijn en wasspelden)
We staan niet te lang stil bij deze profielen, tenzij er vragen of opmerkingen zijn.


3. Verdeling (25’)
De 4 groepjes verzamelen opnieuw rond de vacature/werkgroep. Probeer de juiste M/V op
de juiste plek te krijgen. Gebruik hierbij de opgegeven profielen. Een persoon kan
meerdere functies hebben maar het moet een haalbaar takenpakket blijven. (15’)
Daarna komen 2 groepjes samen en wisselen hun ideeën uit over het thema. De
bespreking wordt begeleid en belangrijke opmerkingen genoteerd. (10’)


4. De tien geboden (20’)
De 2 groepjes gevormd bij 3. formuleren “de tien geboden van de taak/functieverdeling”.
De opmerkingen uit vorige oefeningen dienen hiervoor als basis. De tien geboden kunnen
iets vermelden over:
· wat kan of niet kan bij de verdeling van functies of werkgroepjes
· wat je moet doen om de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen of wat niet
· …
Na 15 minuten stelt een afgevaardigde de tien geboden voor aan de andere groep. De
geboden worden besproken en eventueel verdedigd. (5’)


5. En nu? (20’)
Allemaal goed en wel, maar hoe pak je dit nu aan in je groep?
In 4 groepjes bedenken we een manier om (enkele) van de tips uit de top 10 of uit de 10
geboden creatief in de praktijk om te zetten.
BVB. werken met oscarnominaties om vaardigheden van iemand te benoemen, een spel
waarmee je je eigen sterktes en leerpunten in functie van de groep leert kennen, … 10’
De ideeën worden aan de grote groep voorgesteld en genoteerd. 10’


6. Evaluatie van de werkwinkel
Vingers gooien:
Hoe meer je akkoord bent, hoe meer vingers je mag gooien (tonen)
- Wat ik vandaag deed is bruikbaar in mijn groep.
- Wat ik vandaag leerde voldoet aan mijn verwachtingen bij deze werkwinkel?Bijlage 1
Profielen

HANS
- eerstejaarsleiding
- wil zich graag bewijzen
- is een haantje-de-voorste
- heeft geen ervaring
- bruisend van engagement
- supercreatief


ROBBE
- wil echt heel graag materiaalmeester worden
- principieel
- star
- ligt niet echt heel goed in de groep
- werkt in ploegen, ook in het weekend

KAROLIEN
- ervaren leiding
- wil enkel de fuif organiseren en niets anders
- heeft al elk jaar de fuif gedaan en die is altijd goed
geweest
- de fuif is een heel populair werkgroepje


HANNE
- verpleegster
- vader is apotheker
- iedereen vindt haar geschikt voor de EHBO
- zij is het beu om de EHBO te doen, want doet dat in het
dagelijkse leven al


ANNEMIE
- wil heel graag het groepsfeest doen
- ze is daar ook geschikt voor
- perfectionistisch
- ze wil liever niet bij Pieter zitten


CHARLOTTE
- zit altijd stillekes in een hoek als de taken verdeeld
worden
- wordt gezien als de toerist
- werkt alleen als ze zin heeft
- is wel een sfeermaakster


PIETER
- wil alleen doen wat Annemie doet
- heeft geen ervaring met het groepsfeest


ELLEN
- beheert al 4 jaar het geld
- ze maakt regelmatig fouten
- niemand wil dit doen, want veel verantwoordelijkheid
- ze heeft veel tijd
- ze wil dit wel blijven doen


BERT
- heeft heel veel tijd
- is altijd met de scouts bezig
- woont bijna in het lokaal
- is een leidersfiguur


LIEN
- is heel stil
- durft eigenlijk geen nee zeggen
- ze zit op kot en is daardoor niet zoveel thuis


KATRIEN
- is de clown van de groep
- ze ligt goed in de groep, omdat iedereen met haar kan lachen
- is nogal een sloddervos
- kan niet zo goed organiserenDe scouts en gidsen van dit fictieve groepje zijn voor onmiddellijke indiensttreding op
zoek naar een:
MATERIAALMEESTER (m/v)
Taken:
-
-
-
-
-
-
Profiel:
-
-
-
-
-
-
Wij bieden:
-
-
-
-


De scouts en gidsen van dit fictieve groepje zijn voor onmiddellijke
indiensttreding op
zoek naar een:
WERKGROEP FUIF (m/v)
Taken:
-
-
-
-
-
-
Profiel:
-
-
-
-
-
-
Wij bieden:
-
-
-
-
-

De scouts en gidsen van dit fictieve groepje zijn voor onmiddellijke
indiensttreding op
zoek naar een:
AFGEVAARDIGDE JEUGDRAAD (m/v)
Taken:
-
-
-
-
-
-
Profiel:
-
-
-
-
-
-
Wij bieden:
-
-
-
-
-

De scouts en gidsen van dit fictieve groepje zijn voor onmiddellijke
indiensttreding op
zoek naar een:
WERKGROEP GROEPSKAMP (m/v)
Taken:
-
-
-
-
-
-
Profiel:
-
-
-
-
-
-
Wij bieden:
-
-
-
-

De scouts en gidsen van dit fictieve groepje zijn voor onmiddellijke
indiensttreding op
zoek naar een:
BEHEERDER/LEDENADMINISTRATIE (m/v)
Taken:
-
-
-
-
-
-
Profiel:
-
-
-
-
-
-
Wij bieden:
-
-
-
-
-

De scouts en gidsen van dit fictieve groepje zijn voor onmiddellijke
indiensttreding op
zoek naar een:
WERKGROEP GROEPSFEEST (m/v)
Taken:
-
-
-
-
-
-
Profiel:
-
-
-
-
-
-
Wij bieden:
-
-
-
-
-
-

De scouts en gidsen van dit fictieve groepje zijn voor onmiddellijke
indiensttreding op
zoek naar een:
VERANTWOORDELIJKE EHBO-KOFFERS (m/v)
Taken:
-
-
-
-
-
-
Profiel:
-
-
-
-
-
-
Wij bieden:
-
-
-
-
-
-

De scouts en gidsen van dit fictieve groepje zijn voor onmiddellijke indiensttreding op
zoek naar een:
ONDERHOUDSPLOEG LOKALEN (m/v)
Taken:
-
-
-
-
-
-
Profiel:
-
-
-
-
-
-
Wij bieden:
-
-
-
-
-
-

Bijlage 2
Top 10
1. Wij houden steeds de verdeling in het oog: Is er een goed evenwicht? is er niemand
die te veel doet en zijn er geen die te weinig doen, maar misschien wel meer willen of
kunnen? (bv. iemand die moeilijk te overtuigen is, stil is,…)
2. Wij willen dat iedereen kansen krijgt. Ook bij twijfel moet je kansen kunnen geven.
Door mensen verantwoordelijkheid te geven, kan je vaak verrast staan van hun doen
en laten!
3. Wij zorgen steeds voor een leuke methodiek bij de verdeling: we besteden extra
aandacht aan het proces van verdeling, en zorgen voor de fun
4. Naast de verdeling zelf, is het evenzeer belangrijk het proces achteraf te begeleiden.
We checken regelmatig af of het lukt, we houden de rest van de groep betrokken, we
houden de vinger op de pols .
5. We dwingen niemand. Iemand die niet wil, wil niet. Maar we stimuleren wel voldoende
6. We zorgen voor een goede taakomschrijving
7. We zorgen voor een gemengde/evenwichtige verdeling: jong en oud, ervaring, niet
ervaring, jongens/meisjes
8. We creëren inspraak: Niet enkel groepsleiding bepaalt dit, ook de groep kan zijn zegje
hebben.
9. We zorgen steeds voor een bedanking achteraf, eventueel gebonden aan de activiteit
-> Dit is een investering naar volgend jaar toe.
10. We evalueren steeds activiteiten en functies en hebben daarbij ook aandacht voor het
individu: Zat ik hier op mijn plaats? Het geeft ons ook de kans om onze
taakomschrijvingen steeds bij te schaven.


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:

Nuttige links:


in