Zoek

Ecologie op kamp

Eigenaar: Ploeg Ecologie

Korte omschrijving:
Laat ons een bloem: interactief spel rond ecologie met doe-opdrachtjes, tips, spelletjes (energizers), debat-vragen, videomateriaal en quizvragen.

Doelpubliek:
  • jins
  • leiding
  • groepsleiding

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

Verloop vorming:
1. Jezelf voorstellen (AGC's ecologie)
2. Wie zijn jullie? (a.d.h.v. jezelf sorteren in de afvalberg)
3. Uitleg jaarthema (Afval – energie – voeding)
4. Uitleg spel

Duur: +- 2 uur. Het spel kan ook gereduceerd worden tot een kortere versie van 30min tot 1 uur. Dan schrijf je al de opdrachtjes op een papiertje. Elke speler trekt een papiertje uit de pot en leest de boodschap luidop voor. Deze boodschap kan gaan van een tip tot een debatvraag tot een quizvraag.

Materiaal:
Spelbord snakes and ladders
dobbelstenen
videomateriaal
Workshopbegeleider (2)

Spelverloop:
Het spel wordt gespeeld in groepen van 3 spelers, het maximaal aantal deelnemers bedraagt 15 spelers. De leidraad van het spel is het spelbord "snakes and ladders". Spelers beginnen op het vakje en gooien elk om beurt met een dobbelsteen. Het aantal ogen van de dobbelsteen wordt gelopen. Komt een speler op een vakje met de onderkant van een ladder (boom) dan gaat de speler automatisch omhoog via deze ladder. Belandt een speler op een vakje met een slangenkop (smeltend ijs) dan glijdt deze speler automatisch omlaag via deze slang en komt te staan op het vakje met het uiteinde van de slang. De speler die als eerste het hele bord heeft afgelegd en bovenin aankomt is de winnaar. Aan elk vakje (nummertje) is een opdracht verbonden. Vooraleer de volgende speler aan de beurt is, voeren we deze opdracht gezamenlijk uit.

Kennismakingspel:

0. Kennismaking: Iedereen stelt zichzelf voor door zijn alliteratie te noemen en een gebaar te maken. Bv. Bart legt zich als een bananenschil op de grond en zegt: 'Ik ben Bart Bananenschil!' Iedereen doet dat gebaar na en zegt: 'Dag Bart Bananenschil'. Daarnaast vermelden we waar Bart terecht komt op de afvalhoop. Hoe sorteer je Bart?

De Vakjes:
Het spel bevat een 20tal vakjes. Aan elk vakje is een opdracht verbonden. Aangezien niet elke vakje aan bod komen tijdens het spel wijs je lukraak een opdracht aan elk vakje toe. Zo worden er nooit twee dezelfde spelletjes gespeeld of komen bepaalde zaken niet aan bod.

Uitleg Jaarthema

-Jv's, gidsen, jin... hebben vaak het idee "fuck ecologie" maar bewustmaking is belangrijk
-Deel van onze identiteit is "creating a better world": jaarthema is perfecte link tussen missie en deze identiteit
-rol om weg naar betere wereld te zoeken en te tonen

FOCUS:
1. Minder voedsel weggooien
2. Minder afval
3. Minder energie produceren
en meer bewustzijn, meer liefde en meer respect

Tips

1. Geen inspiratie voor een tof spel? In het document "Ten afval" kom je al spelenderwijs alles te weten over correct sorteren en het nut van recycleren. Daarnaast bevat de 'spelcontainer' een mix van kleine en grote spelen en activiteiten. Gesorteerd volgens leeftijd en allemaal met afval in de hoofdrol.
2. Pimp jouw woudloperskeuken en maak het wat uitdagender. Maak bijvoorbeeld een burger aan de hand van insecten. Smullen en memorabele momenten gegarandeerd!
3. Bij aankopen bij de vershoudafdeling (bv. vlees, tomaten...): Bestel op voorhand. Dan krijg je alles mee in grotere verpakkingen: dan heb je minder afval. Of vraag of ze alles meteen in jouw tupperware pot willen verpakken = geen afval!
4. Vraag bij het invullen van het kampvisum na hoe de leiding zal omgaan met ecologie op kamp.
5. Kies herbruikbaar. Zorg dat jullie leden een drinkfles en een boterhamdoos meenemen, of hergebruik jullie broodzakken.
6. Kies lokaal. Haal melk, groenten, fruit, aardappelen... rechtstreeks bij de boer en vermijd transport en verpakkingen. Vind je boer of bioboer op www.rechtvanbijdeboer.be of biomijnnatuur.be/biopunten en kweek een band!
5. Kook minstens één keer vegetarisch bv. met "Veggie op kamp" van EVA, of halveer het aantal vlees in het gericht en verdubbel de groentjes. Jamjam.
6. Wees creatief met restjes! Rijst wordt -pap, brood wordt –pudding, kip wordt -sla enz .
7. Echt niets meer mee te doen? Neem een kampkip mee, geef restjes aan jullie vriendelijke boer, of gooi wat mag in de GFT-container. Ga de regels na over het houden van een kip op kamp via deze site: https://www.jeugdwerkregels.be/regel/kippen-op-kamp
8. Wil je van je terrein en lokaal een sorteervriendelijke omgeving maken? Bestel dan gratis PMD-containers, papierkratten en affiches.
9. Tips rond milieu vriendelijke HUDO
10. Maak je eigen ecologische koelingsruimte
11. Vang regenwater op! Span een zeil tussen palen en leg een niet te zware steen in het midden. Zo kan de wind het zeildoek niet omhoog blazen. Maak een kleine opening in het zeil met daaronder een regenton. Hang onder de opening een filter (een afgedankte nylonkous of een stuk stof) die de vuile deeltjes uit het water filtert. Met dit water kan je leuke waterspelletjes spelen.
12. Voor inkleding kan je ook terecht bij de kringloopwinkel: goedkoop en gaat niet zo snel kapot als in den action.
13. neem vuilzakjes mee op tocht: de groep die het meest afval heeft verzameld krijgt een extraatje op het einde van de dag.

Quizvragen

Hierbij wordt het terrein in 3 vakjes verdeeld (A - B – C). De spelers moeten in het vakje gaan staan dat zij als het juiste antwoord aanzien.
1. Wat is GEEN PMD? (yoghurtpotje – shampooflesje – kroonkurken)
Uitleg waarvoor PMD staat en wat dit eigenlijk is

2. Wat is de eerste stap om afval te voorkomen? (hergebruiken – vermijden – recycleren )
Poster: Pyramide

3. Hoe lang duurt het vooraleer een glazen fles volledig is afgebroken in de natuur? (100 jaar - 10 jaar - 1 miljoen jaar)
Glas en plastiek is gemaakt om niet kapot te gaan. microplastics blijven in het milieu aanwezig

4. In 1990 had elke inwoner (in België) ongeveer 400kg per jaar afval. hoeveel bedraagt dat nu? (600 – 480 – 550)
+ daarboven komt nog eens 3500 kg aan verborgen afval per jaar voor de productie van alle spullen die we gebruiken

5. Hoe groot is het oppervlak van de hoeveelheid plastiek in de zee? (5x België – 11 x België – 17 x België)
Deze afvalberg groeit bovendien dagelijks. Plastiek maakt niet enkel ziek maar doodt ook onze organismen. Microplastic, chemische stoffen, hormonen... verstoren de natuurlijke gang van zaken

Doe-opdrachten:

1. Raad de ingrediënten

2. De Eco-kaart.
1. Situeer jezelf: hoeveel/wat doen jullie al?
2. Wat kan beter? (opgesplitst naar afval – voeding – energie )
3. Wat kost te veel moeite?
Uitwisseling van tips en ideeën door groepen onderling. BV. Bij scouts Meulestede staat er een geefkast aan het lokaal naar een idee van Netwerk Bewust Verbruiken vzw. Hierin kan je vrij spullen in plaatsen én meenemen: een oude zaklamp, kinderboekjes, bottine of een beige hemd dat je niet meer draagt, ... alle spullen die je zelf niet meer nodig hebt, maar anderen wel kunnen gebruiken.

3. Wat is voor jou ecologie binnen de scouts?

4. Wat kan je met deze tak doen rond ecologie?

Debatvragen:

De groepen worden verdeeld (aan de hand van actieve verdeelspelletjes) in een JA kamp versus NEE kamp. Zij moeten over de gegeven vragen debateren.

1. Is er plaats voor een bijkomende functie zoals "boswachter" of een extra verantwoordelijkheid voor bv. de materiaalmeester i.v.m. de natuur of het groen rondom je lokaal? M.a.w. is het groenbeheer rondom het lokaal een verantwoordelijkheid voor de betrokken scoutswerking of meer iets voor de gemeente?
2. Letten we op verpakkingen als we winkelen? Soms zijn verpakkingen in scoutscontext zelfs gewenst, bv. Om ongedierte te vermijden, uit hygiënische overwegingen,...
3. Is er tijdens het jaar of op kamp een plaats voor een natuurgerelateerde activiteit (bv. Boompjes planten / heide plaggen) die verder gaat dan een bosspel?
4. Meer algemeen investeren in eigen hernieuwbare energie, eventueel te delen met de buurt? Aankopen van groene energie in plaats van simpelweg het goedkoopste / de leverancier die het altijd al geweest is?

Als scout dienen we de wereld beter achter te laten dan we haar gevonden hebben. Kan Scouts en Gidsen Vlaanderen echter bepaalde richtlijnen rond ecologie aangeven of is het meer een bottom-up proces?

FEEDBACK:

1. Hoe bereiken we jullie het beste?
Via de groepsleiding, met hen in gesprek gaan. Of als agc's onszelf voorstellen op de groepsraad en een korte uitleg geven wat we juist allemaal doen.

2. Waaraan hebben jullie nood om meer bewust om te gaan met dit thema?
Richtlijnen: kort en bondig. We merken dat de over en weer te weinig wordt gelezen. Er worden bepaalde artikels uitgepikt maar hierdoor gaat veel informatie verloren. Een A4tje met informatie werkt beter. Zoals de alcoholrichtlijnen. Een groep kan dan nog steeds beslissen of ze dit volgen of niet. Het zijn richtlijnen: geen bevelen. Opgesplitst aan de hand van de drie jaarthema's maar ook een opsplitsing naar kamp en lokaal.

3. een tip: maak op de groepsadministratie ook de functie "verantwoordelijke ecologie" naast materiaalmeester, secretaris... om bewust te maken dat dit een belangrijke functie is. Per groep is er dan 1 centraal aanspeekpunt. Hij/zij staat in contact met de agc's ecologie. 


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:
Nuttige links:


in