Zoek

Een goede groepsraad

Eigenaar: Ploeg Groepsleiding

Korte omschrijving:
Wat zijn belangrijke elementen van een goede groepsraad en hoe maak je de vergadering voor iedereen leuk en productief?

Doelpubliek:
  • groepsleiding

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

Pimp je groepsraad!


Doelstelling
Groepsleiding:
- meegeven hoe men de groepsraad leuk kan inkleden
- laten kennismaken met methodieken om hun groepsraad te pimpen
- doen reflecteren over moeilijke situaties en oplossingen formuleren
- aanzetten tot verzamelen van ideeën voor plaats, tijd, opbouw, thema’s voor
groepsraad


Materiaal
Ijsblokjes (of koud voorwerp)
Praatvis (vis om door te geven)
Flappen
Stiften
Etiketten
Wasdraad en wasknijpers
Folders (zending groepsleiding, vorming, zingeving, uitnodiging fuif)
Gekleurde briefjes voor groepsverdeling + plakband
Briefjes met de verschillende groepsraadsmomenten voor de opbouw


Werkvorm
Voorbereiding vooraf
1. De deelnemers aan de ww op voorhand een leuke mail als uitnodiging sturen.
Daarin staat:
o plaats en datum van de vergadering
o breng een ijsblok mee, de ijsblok die het langste blijft wint!
o Kom verkleed in eskimo
o Leuk weetje + foto van een eskimo
o Verwittigen als je niet komt
2. Hang in het lokaal de wasdraad op met de folders. Dit als voorbeeld hoe je iets kan
meedelen.
3. Plak onder de stoelen van de deelnemers de gekleurde briefjes voor latere
groepsverdeling.
4. Maak 4 tafels klaar voor groepswerk: flappen waarop je een thema en vragen noteert,
stiften, papier om notities te maken. Bij een flap liggen ook kaartjes met mogelijke
groepsraadmomenten.


De werkwinkel
1. welkom (5’): Geef iedereen een etiket met zijn naam. Speel een naamspelletje


2. opwarmen (5’): Ijsblokje
Iedereen zit rond de tafel en maakt een stukje van zijn buik bloot onder de tafel.
Een iemand zit onder de tafel met een ijsblokje (of koud voorwerp) dat hij/zij tegen
iemands buik houdt. Die mag niet reageren.
De deelnemers rond de tafel proberen te raden tegen wiens buik het ijsblokje
gehouden wordt. (ook leuk als tussendoortje op de groepsraad)
Licht toe dat dit een leuke manier is om een groepsraad te starten


3. verwachtingen (5’). Praatvis
Wie de praatvis heeft mag zijn verwachtingen voor deze ww formuleren.
Geef de praatvis aan één iemand om te starten. De vis wordt doorgegeven. (ook leuk
om iedereen aan het woord te laten, niet tegelijk te praten,… op de groepsraad)


4. brainstorm (30’) Carrousel
Er zijn 4 onderwerpen waarover nagedacht wordt.
Per tafel ligt een flap waarop het thema en een aantal vragen staan.
De deelnemers werken in groepjes (4) die willekeurig gemaakt worden aan de hand
van een briefje onder de stoel (zelfde kleur= zelfde groepje).
Doorschuiven gebeurt na 5 minuten en steeds met hetzelfde groepje. Er wordt steeds
verder gewerkt op wat het groepje ervoor op de flap neerschreef.
4 thema’s en vragen:
a. Plaats
Waar moet een goede plaats aan voldoen? Verzin een aantal leuke,
vernieuwende originele plaatsen.
b. Tijd/moment
Waar moet je rekening mee houden om een moment voor de groepsraad vast
te leggen? Verzin een aantal leuke momenten.
c. Opbouw
Er liggen briefjes met onderwerpen van een groepsraad. Sorteer de
onderwerpen in een logische volgorde voor de opbouw van een groepsraad.
(begin je met zware beslissingen, wanneer doe je pauze, varia in het begin of
op het einde?) Formuleer bedenkingen en aandachtspunten.
variapunten
praktische mededelingen
zware discussiepunten
taakverdelingen
beslissingen
tussendoortjes (verschillende briefjes)
evaluaties
inhoudelijk denkwerk, voorbereiden,…
pauze
opwarmertje
afsluiten
andere…
d. Inkleding/thema.
Verzin een leuke thema’s voor de inkleding van een groepsraad. Schrijf bij elk
thema een leuk en bruikbaar doe-ding voor op de groepsraad.
Na het doorschuiven worden de flappen in groep overlopen.


5. tikkertje pinguïn (5’):
Iedereen loopt achter elkaar rond de tafel als een pinguïn. (=Armen naast het lijf en
met kleine pasjes.) Wie het eerst in de poep van de pinguïn voor hem kan bijten wint.
Af en toe kan iemand changé roepen, dan wordt van richting gewisseld.


6. uitwisseling (20’)
Twee groepen vormen. Iedereen zoekt 1 topper (iets leuk, dat goed werkte) en 1
flopper (iets dat niet goed werkt) van de groepsraad. De toppers worden in het
groepje overlopen en kort besproken.
Daarna de floppers. Eerst wordt de situatie geschetst en dan verzint de groep
grappige en foute manieren om op de situatie te reageren. Er wordt ook samen
gezocht hoe deze flopper recht getrokken kan worden.
Belangrijke of opvallende besluiten kunnen gebracht worden in grote groep.


7. ww evalueren (5‘)
a. Wat ga je thuis uittesten? We doen een rondje!
b. Werden je verwachtingen ingelost?
ja= veel kleren aandoen
neen= veel kleren uit doen
kans om er kort iets over te zeggen


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:
Nuttige links:


in