Zoek

Eerste Hulp Bij Nieuwe Groepsleiding

Eigenaar: Ploeg Groepsleiding

Korte omschrijving:
Een methodiek waarbij nieuwe groepsleiding kennismaakt met een aantal belangrijke aspecten van het groepsleiding-zijn.

Doelpubliek:
  • groepsleiding

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

Doel van de werkwinkel:

Een methodiek waarbij nieuwe groepsleiding kennismaakt met een aantal belangrijke aspecten van het groepsleiding-zijn.

Benodigdheden: Papier, schrijfgerief, flappen, alcoholstiften,

                             wasspelden (voor elke deelnemer 1)

                             6 bordjes met de verschillende onderwerpen op.

De methodiek:

1. Intro

Waarschuwing: Deze methodiek is een eerste kennismaking met groepsleiding.  We bekijken veel verschillende aspecten van het groepsleiding zijn.  We diepen niet elk aspect uit, maar we hopen wel te prikkelen om hier verder mee te gaan. 

 

2. Kennismakingsronde

- Een spelletje om het ijs te breken

                bv. bunny bunny, ik zit in het groen,...

 

- een rondje met de vragen:

                -  wie ben je?

                -  waarom sta je in Groepsleiding?

                -  of wat zijn de belangrijkste aspecten dat je wil verwezenlijken tijdens je       

                 groepsleiding-zijn?

Doel: laten stilstaan bij het hebben van een visie als GRL

 

- Uit welke groep kom je?

Doel: De deelnemers komen te weten waar de anderen vandaan komen en beseffen dat geen enkele scouts- of gidsengroep “gelijk” is.

 

We stellen korte vragen waarbij ze op plaats A gaan staan voor “ja” en op plaats B voor “neen”:

Bv.          - Is jullie groep gemengd?

                - Ben je een stadsgroep?

                - Heb je een groepsleidingsploeg?

                - Doe je alle administratie zelf?

                - Geef je zelf nog leiding?

                - Doe je zelf de kas?

                - Hebben jullie een ouderwerking of groepscomité?

 

Ev. kan je de GRL hun positie laten uitleggen of andere GRL vragen laten stellen aan elkaar.

 

3. De Methodiek

Leg de 6 bordjes met de verschillende onderwerpen op de grond of hang ze op.  Je kan ze even overlopen en eventuele vragen beantwoorden.  Elke deelnemer krijgt een wasspeld en steekt die op het bordje dat hij het liefste wil uitdiepen. Het onderwerp met de meeste stemmen wordt het eerste gespeeld.  Na elke ronde wordt er opnieuw gestemd.

 

Jaarplanning

In groepjes van 4 moet de GRL één jaarplanning uittekenen.  Ze moeten dus doen alsof ze hun groepsjaar plannen.  Hierbij is het belangrijk dat ze onderling overeen komen in wat ze opschrijven.

 

Uitwisseling:

In grote groep overlopen we enkele jaarplanningen en kan er uitgewisseld worden.

Volgende vragen kunnen hierbij helpen:

                - Wat waren de grootste verschillen?

                - Waren er veel of weinig overeenkomsten?

                - Waar had je nog nooit over gehoord?

                - Wat lijkt je interessant om eens te proberen?

                - Was je soms verbaasd over wat anderen in hun groepen organiseren?

 

Tips:   Krijgen ze mee op papier (zie bijlage)

- Maak de jaarplanning samen met de leiding.

- Hou rekening met andere groepen in de buurt.

- Hou rekening met de examenperiodes van leiding en leden.

- Activiteiten die geld kosten spreiden.

- Activiteiten die geld vragen van ouders ook spreiden.

- Takken stimuleren om zelf ook een jaarplaning op te stellen.

- Stop je jaarplanning niet te vol, doorheen het jaar komen er vaak zaken bij.

- Hou rekening met het bestellen van materiaal voor kampen en weekends tijdens het plannen.

- Vraag subsidies op tijd aan.

- Gaan de maandbrieven op tijd weg?

 

 

Groepsraad

Hang 4 flappen op:

Wat?  Hoe?  Wanneer?  Wie?

 

Laat de GRL met zwart of blauw op de flappen schrijven hoe het nu bij hen geregeld is.

Laat ze met rood opschrijven welke problemen er daarbij kunnen zijn.

Bij het overlopen van de flappen kan de groep bij de problemen mogelijke oplossingen bedenken.

Bv.  Heeft er iemand een systeem om de groep stil te krijgen?  Heeft iemand een tip om de aandacht er terug bij te halen?...

 

Mogelijke vragen bij de bespreking:

- Verloopt jullie groepsraad ook zo?

- Zijn er zaken waar je niet akkoord mee bent?

- Zijn er zaken die je ook doet, maar die niet lukken?

- Wie maakt het verslag van de groepsraden?

 

De slechtst denkbare manier

In navolging van de mogelijke problemen of moeilijkheden bij een groepsraad kan je de slechtst denkbare manier spelen.

- Hoe krijg je leiding stil op de groepsraad?

- Hoe motiveer je je leiding om naar de groepsraad te komen?

- Zijn er bij jullie afspraken rond roken en drinken op de groepsraad?

- Hoe zorg je dat ook stillere leiding hun ei kwijt kan?

- Op welke manier pols je naar de tevredenheid van iedereen binnen zijn tak op de groepsraad?

 

Moest je nog tijd over hebben, dan kan je natuurlijk ook de best denkbare manier hierbij zoeken.

 

Takopvolging

a.d.h.v. enkele vragen willen we meer te weten komen over de takwerking bij de deelnemers.

Hoe hoger ze zich in de ruimte stellen, hoe meer of beter dit gebeurt. Hoe lager, hoe minder of minder goed dit gebeurt.

 

De groepsleiding kan antwoorden vanuit de manier waarop het nu gebeurd in hun groep.  Bij de bespreking kunnen ze verwoorden hoe ze het liever anders zouden zien, of wat ze zeker willen behouden.

 

Vragen:

- Doen jullie aan takopvolging?

- Werd je veel opgevolgd?

- Vond je dat leuk?

- Vind je dat belangrijk?

- Gebeurde dat op een goede manier?

- Stapte je met je problemen naar de Groepsleiding?

 

De bedoeling is dat er een gesprek op gang komt. 

Tijdens dit gesprek kan je deze tips meegeven (GRL krijgt ze ook op papier mee, zie bijlage):

- Speel kort op de bal als GRL

- Probeer een evidentie te maken van de opvolging.  Hoe pak je dat aan?

- Maak er een vast puntje van op de groepsraad, bv. door gerichte vragen te stellen.

- Vraag de takkassen op.

- Vraag informeel na hoe het gaat.

- Wees aanwezig op activiteiten.

- Spring eens in als er leidingstekort is.

- Help hen op weg als ze moeten voorbereiden.

- Praat met de ouders.

 

Leidingsploeg

Doel: GRL laten inzien dat tijd vrijmaken voor je leidingsploeg enorm belangrijk is voor de sfeer, ook als het al goed gaat.  Door qualitytime samen door te brengen, toon je je appreciatie voor het werk van je leiding, versterk je de teamspirit, het engagement en de motivatie.

 

Verzin in 4 groepen een groepsbindende activiteit voor je leidingsploeg. En probeer ze daarna op enthousiaste, overtuigende manier aan de rest te verkopen.

 

Elke groep trekt van elke categorie een woord, dat ze dan moeten gebruiken in hun activiteit.

 

Plaats: stad - bos - lokaal - winkel

Adjectief: een fantasievolle/ingeklede activiteit - een actieve activiteit -

                     een gezellige activiteit - een belachelijke/te gekke activteit

Thema: Hollywood - Superhelden - expeditie Robinson - Tempation Island

 

 

Situationeel leidinggeven

Doel: Groepsleiding doen inzien dat je je leiderstijl aanpast aan de situatie zoals ze zich voordoet. 

 

Rollenspel

We doen een rollenspel, waarbij één iemand als groepsleider optreedt en een probleem moet oplossen.  Daarna bespreken we dat in groep en formuleren we andere mogelijke aanpakken of methodes.  Eventueel kan je een situatie twee keer spelen.  Deelnemers mogen ook zelf situaties aanbrengen, al dan niet uit eigen ervaring.  Er worden telkens twee mensen aangeduid die het rollenspel observeren, aan de hand van hun observatie kan de nabespreking worden gestart.

Je kan de groepjes een beetje tijd geven om zich voor te bereiden.

 

Eventueel kan je ook hier om het ijs te breken eerst de “slechts denkbare manier” spelen.  De groep speelt de situatie eerst op de “slechts denkbare” manier.  Waarna ze het onmiddellijk naspelen op een constructieve manier.  Zo kunnen mogelijke valkuilen ( roepen, dreigen,...) ook herkend worden.

 

Situaties:

- Op de groepsraad: bij de taakverdeling voor de jaarlijkse fuif probeert een leid(st)er er vanonder te muizen met allerlei smoesjes.  Maak hem of haar duidelijk dat van iedereen hulp verwacht wordt.

 

- Een ouder komt reclameren aan de poort ( met de andere ouders en leiding binnen gehoorafstand) over het feit dat de welpen te vaak veel te vuil naar huis komen.

 

- Ruzie in de jongivertak: Leider A vindt dat leider B de jogi’s veel te hard aanpakt, concreet heeft hij de voorbije vergadering een jogi strenger gestraft dan nodig.

 

- Op de groepsraad keert een groot deel van de leiding zich tegen de groepsleiding omdat die vinden dat een nachtspel met kapoenen op een kerkhof niet kan.

 

- Je moet een leider berispen die dronken arriveerde op een activiteit.

 

Evalueren

Brainstormen

- wie evalueert ?

- wat evalueer je ?

- hoe evalueer je ?

- waarom evalueer je ?

- wanneer ?

 

Verdeel de groep in 5 groepjes,

Elke vraag krijgt een flap en die worden doorgegeven aan de verschillende groepjes. Ze schrijven erop wat in hen opkomt.

 

Als iedereen klaar is hang je flappen aan de muur, geef je ieder groepje drie potjes verf. Ze duiden nu met verf en hun vingers aan welk onderwerpen op de flappen ze af of goedkeuren. Spreek af welk verf voor positief, negatief en neutraal staat.

 

Hierna worden de flappen in de grote groep besproken, overloop kort de uitspraken met opvallende quoteringen.

 

Stellingen

Iedere vergadering wordt geëvalueerd om kwaliteit te garanderen.

(met lichaamshouding en mimiek van blij of verdrietig)

 

Regelmatig stilstaan bij de leidingsploeg is goed voor de sfeer.

(positioneer je ten opzichte van het middelpunt van een cirkel)

(merk op dat je door de cirkel iedereens gezicht kan zien)

 

Evalueren kost tijd en levert niets op.

(hang een waspeld op je lichaam, de hoogte geeft aan wat je er van vond.

 

 


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:
Nuttige links:


in