Zoek

Evalueer je groepssfeer

Eigenaar: Ploeg Groepsleiding

Korte omschrijving:
Methodiek om sfeer in de leidingsploeg te evalueren

Doelpubliek:
  • leiding
  • groepsleiding

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

Omschrijving/Doelstelling :

Er worden een aantal methodieken voorgesteld en uitgeprobeerd die gaan over evaluatie van de groepssfeer.

Uitwisseling organiseren tussen groepsleiding over het thema ‘groepsfeer’.

 

 

Hoe ?

We proberen enkele methodieken uit.

 

Stilstaand tot traag verkeer Schrijfronde De BB-kwis Onze groepsraad werkt … Stoelenevaluatie

 

1.   Stilstaand tot traag verkeer

 

Deze oefening heeft een dubbel doel:

Inzicht krijgen in hoe binnen je leidingsploeg het overleg, de doorstroming, de besluitvorming en de opvolging gebeurt. Een inventaris opmaken van alle mogelijke knelpunten en een strategie opstellen om er iets aan te verhelpen.

 

Voor wie is deze oefening?

In de eerste plaats voor je volledige groepsraad.

Iedere groep heeft zij eigen organisatie. Deze kan afwijken van het officiële model. Het is zinvol om vooraf te bepalen wie juist meedoet aan deze oefening: de materiaalploeg? De redactieploeg van het groepsblad?

Als vuistregel: doe de oefening met alle mensen die normaal en regelmatig mee (zouden moeten) vergaderen.

Als je in een grotere takploeg actief bent is het nuttig om deze oefening ook eens binnen de eigen takraad te doen.

 

Materiaal:

Voor iedere deelnemer: wat papier en een schrijfding, een kopie van de gele bladzijde uit dit bundeltje, een makkelijke zitplek.*

Voor heel de groepsraad: een voldoende warme ruimte, groot genoeg om een gesprek te hebben, zowel in kleinere ploegjes als in de grote groep. Anderhalf uur tijd, liefst niet op een moment dat iedereen liever ergens anders zit.

 

 

 

Verloop:

Fase 1 (15 minuten als opwarmertje)

Iedereen tekent voor zichzelf de groepsraad: alle kliekjes, klubjes en mensen, binnen, buiten, of aan de rand van de groepsraad. Misschien vallen die voor jou samen met de ‘officiele’ takploegen en werkploegen, maar misschien ook niet. Duid tevens je eigen plaats in het schema aan: bij welke mensen, bij welk klubje reken je jezelf, voel je je het meest betrokken.

 

Fase 2 (10 minuten)

Aan de hand van de checklijst (zie laatste bladzijde) bekijkt iedereen:*

-      de relatie tussen zichzelf en de hele groepsraad

-      het functioneren van deze vergadering

-      de besluitvorming in deze ploeg

-      de verhouding met anderen (oudercomitee, tak- en districtsraden, ploegjes, …)

Ieder noteert voor zich de eventuele knelpunten.

 

Fase 3 (30 minuten)

We zetten ons per vier samen in zelfgekozen ploegjes en hebben het hier over de verschillende individuele indrukken: iedereen doet zijn verhaal. Elk ploegje maakt dan uit waarover het in de groep iets kwijt wil: wat treft ons het meest in onze relatie met de hele groepsraad, in ons functioneren als vergadering, in onze besluitvorming als ploeg, …

Beperk jullie best tot maximum twee thema’s. Zet ze op papier.

 

Fase 4 (45 minuten)

In grote groep hebben we het over de thema’s uit de kleine ploegjes. We zoeken hierbij naar twee prioriteiten om aan te werken en onderzoeken hiervoor mogelijke oplossingen die we met de ploeg zelf kunnen realiseren.

Kies 2 actiepunten: een eerste probleem dat jullie op korte termijn kunnen oplossen, een tweede om op langere termijn aan te werken, iets wat misschien pas na maanden zal kunnen veranderen. Alle andere knelpunten zetten we op een lijstje, ook die waar we eigenhandig niets aan kunnen veranderen.

 

Fase 4-plus (wat nadien?)

Op de volgende groepsraad moet al verandering zichtbaar zijn: volgens afspraak zal de eerste prioriteit als acuut probleem verdwenen zijn. Op de eerst volgende jaarplanning (planweekend b.v.), of op de eerstvolgende grote evaluatie moet het langetermijn-actiepunt opgevolgd worden.

Het knelpuntenlijstje is trouwens een prima aanknopingspunt voor een volgend evaluatiemoment met de leidingsploeg of groepsraad

 

 

* de gele bladzijde en checklist ontbreken ons momenteel.
2. Schrijfronde

Doel: via het schrijven zichzelf, eigen ideeën, vragen en meningen kenbaar maken aan de groep.

Deelnemers: groepjes van 4 tot 7 personen

Materiaal: schrijfgerief per persoon

Duur: 45 minuten tot 1 uur

 

Verloop: De gespreksleider geeft het thema of de probleemstelling aan. Iedereen schrijft op een blad papier zijn mening, vragen, ervaringen in verband met het thema. Daarna geeft ieder het blad door aan zijn linkerbuur. Deze leest het blad en schrijft er vragen of bedenkingen bij. Daarna wordt het blad opnieuw doorgegeven, tot het terug bij het beginpunt is. Na de schrijfronde kan iedereen aan de anderen verduidelijking vragen of geven, waarna dieper op bepaalde punten kan worden ingegaan.

Men krijgt op die manier een uitgebreide inventaris rond het thema omdat ieder uit zichzelf vertrekt. Men weet ook vrij vlug wat men aan elkaar heeft in verband met de aangereikte thematiek.

 

 

3. De BB kwis

 

Doel:

Je kan je met dit spel kostelijk amuseren. En afgezien daarvan kan je het bijvoorbeeld ook gebruiken om mensen te conronteren met elkaars manier van reageren in bepaalde situaties.

 

Verloop:

Er worden een aantal koppels gevormd (hoeven niet noodzakelijk van een verschillend geslacht te zijn). Deze koppels bestaan telkens uit twee mensen die in eenzelfde tak staan. Van elk koppel gaat een helft naar buiten (of althans buiten hoorafstand). Intussen krijgt de andere persoon een vraag toegefluisterd: “Hoe zou je echtgenoot reageren als …” Daarop wordt de verbannen wederhelft terug binnengeroepen en krijgt hij dezelfde vraag voorgeschoteld, maar dan op hemzelf betrokken: ‘Hoe zou jij reageren als …”

De antwoorden van de beide partners worden met elkaar geconfronteerd en dan blijkt in hoeverre twee mensen die met eenzelfde groep kinderen werken, een beetje zicht hebben op mekaars manier van werken, een beetje zicht hebben op mekaars manier van begeleiden. Na elke vraag kan je best ook ruimte laten voor een kort gesprekje. Je kan van de methodiek een heel plezant gedoe maken, door hem bijvoorbeeld in te kleden, met een kwismaster, verkleede koppels, punten en prijzen …

 

Bijvoorbeeld: Hoe zou je ‘echtgenoot’ reageren als een onschuldige schilderactiviteit uit de hand loopt en ontaardt in een woeste braspartij met verf?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Onze groepsraad werkt …

 

De leden van de groepsraad kiezen elk een metafoor van de groepsraad die volgens hen het beste past. Nadien kan iedereen zijn keuze toelichten.

 

Onze groepsraad werkt:

 

-      Als een orkest waar elk volgens eigen mogelijkheden een instrument bespeelt, onder leiding van een dirigent.

-      Als een kroost eendjes die altijd de weg van moeder eend volgen.

-      Als een stel roeiers: samen aan de riemen.

-      Als een eeuwigdurend tornooi voor stevige touwtrekkers.

-      Als de fanatieke supportersclub voor de sterke eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur hangt.

-      Als een wei met geiten die elk hun eigen cirkeltje gras leegvreten.

-      Als een duivenkot waar de duiven altijd binnen en buiten vliegen, en waar het kot de enige eenheid vormt.

-      Als een klas waar de ouderen de jongeren steeds de les leren.

 

 

 

 

5. Stoelenevaluatie

 

Ieder schrijft met een paar kernwoorden op hoe hij zich voelt en/of ziet in de groep en plakt dit op zijn stoel (aan de leuning). De stoelen staan in een cirkel, met het papier naar buiten toe. Iedereen loopt rond en leest wat op de leuningen staat. Iedereen gaat zitten en kan vragen stellen aan de personen zodat iedereen weet wat de anderen juist bedoelen met die paar kernwoorden die op de stoel staan.

De anderen zeggen of zij de verschillende personen ook zo zien.

 

 

 

 


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:

Nuttige links:


in