Zoek

Feedback

Eigenaar: Ploeg Vorming In Scouting

Korte omschrijving:
Een basiswerkwinkel over Feedback

Doelpubliek:
  • leiding
  • groepsleiding
  • dcs

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

1. Kennismaking

Zelf in te vullen

2. Verwachtingen/ Polsen naar verwachtingen.

Kort polsen naar ervaring met Feedback

3. Deel 1: Een goede basis voor Feedback

Zender => Boodschap => Ontvanger

(Zie bijlage 1)

Voorzie een hele hoop tijdschiften verdelen in groepjes per 3 à 4 deelnemers. Ze slaan het boekje open en selecteren een klein stukje tekst, de inhoud doet er niet toe.

Tegelijkertijd gaat er één iemand van elke groep rond en leest de tekst voor. De andere groepjes proberen neer tre schrijven wat die persoon voorleest.

De lezers staan steeds achter een lijn (stukje Tessa-tape). Als begeleider voorzie je steeds meer 'Ruis' (radio opzetten, stoelen verplaatsen, zingen/roepen, de tessa-tape lijnen verder weg plakken,...).

Vanuit deze ervaringen bouw je samen met de cursisten het Schema van Zender => Boodschap => Ontvanger op.

Er zijn drie grote onderdelen ZENDER, BODSCHAP, ONTVANGER

 

Coderen vs. Decoderen:

De etiquette schrijft vaak voor dat de uiteindelijke boodschap vaak verborgen moet blijven.

- Je zegt "wat smaakt dat heerlijk" en bedoelt "mag ik nog een stukje".

- Je zegt "ik vraag me af of we niet eens naar de teamsamenstelling moeten kijken" en bedoelt "Baas, haal a.u.b. Piet uit het team".

- Je zegt "draaien er deze week nog leuke films?" en bedoelt "ik wil vanavond naar de film"

Als zender en ontvanger elkaar niet goed aanvoelen of geen open communicatie hebben, ontstaat er een raadspel om de juiste bedoelingen te achterhalen en gaat het vaak fout.

Het woordgebruik speelt een belangrijke rol in het hinten naar een goede decodering.

- Je zegt "Heeft ... weer lopen bedelen om geld?" en je bedoelt "ik wil dat u .... geen geld meer geeft".

- Je vraagt "moeten wij ons laten uitbuiten door ..." en bedoelt "ik wil dat we ons verzetten tegen ...".

- In de beschrijving van nieuwsfeiten zijn allerlei associaties die duiden op een reactie. Een nieuwsfeit als "het protest van ... tegen ... liep volledig uit de hand" heeft de bijbetekenis "deze mensen hoeven we niet serieus te nemen, want ze erkennen onze democratie niet".

Redenen om de boodschap te verhullen kunnen zijn: minderwaardigheidsgevoel, angst voor afwijzing, familiegewoonten, onzekerheid over de goedwillendheid van de ontvanger, geen druk uit willen oefenen, geen verantwoordelijkheid willen nemen.

Een zender is zich vaak onvoldoende bewust van het coderen dat hij doet uitgaan.

Tips:

- Zender: DENK NA OVER JE BOODSCHAP

- Ontvanger: TOETS INTERPRETATIES AF

 

4. Deel 2 : Theorie FeedbackRegels

Belangrijk is dat je feedback laat vertrekken vanuit een positieve en constructieve houding en dat je het verbeteren van de relatie beoogt. Je kan er storingen mee opruimen en de ontvanger uitnodigen tot stilstaan.

Ook het geven van positieve feedback is van erg groot belang. Je kan er mensen mee stimuleren zich verder te ontwikkelen en in vraag te stellen. Je vergroot ook hun zelfvertrouwen en hun vertrouwen in de groep. Mensen zullen ook meer open staan voor het ontvangen van opbouwende boodschappen als ze voelen dat je ook het positieve ziet.

Als je feedback op een goede manier geeft dan zorg je voor duidelijkheid in de samenwerking en schep je een sfeer waarin er open met elkaar gesproken kan worden.

Als er in het begrijpen en interpreteren van boodschappen wat misloopt kan er heel wat weerstand ontstaan. Als feedback goed wordt gegeven kan je deze weerstand wegnemen of verkleinen.

Hoe formuleer ik een Feedback?

Ik zie en hoor...

De objectieve feiten: wat zie je, wat hoor je, wat voel je , wat ruik je

Ik denk / interpreteer...

Wat is jouw interpretatie van dat gedrag, wat denk jij dat dit gedrag verbergt/toont

Ik voel me daar...

Alles geeft een gevoel weer, dit is een moeilijke maar geeft je Feedback kracht

Dat heeft het volgende effect op mij...

Wat heb jij, als feedbackgever, dan gedaan. Een actie.

Tips:

- Concreet: Formuleer je boodschap duidelijk , kort en helder Feedback moet berusten op hetgeen je waargenomen hebt, niet op wat er volgens jouw gevoel achter zit.

- Beschrijvend: Ga niet moraliseren, beoordelen of kritiseren. Dit zou weerstand kunnen opwekken. Als je louter beschrijft zal de ontvanger zich sneller kunnen openstellen voor je boodschap.

- Doseer: Geef niet te veel feedback ineens zodat de ander het kan verwerken en hanteren. Toets af!

- Actueel: Haal geen oude koeien uit de sloot maar geef zo snel mogelijk feedback.

- Bruikbaar: Geef de ander iets terug waar hij iets kan aan veranderen.

 

5. Deel 3: oefeningen

Iedereen schrijft op zichzelf een Feedback aan iemand uit zijn of haar groep en brengt deze voor de groep.

ð Focus op de Objectieve weergave van de feiten ('Ik zie' - gedeelte)

Indien nog genoeg tijd

Doe eerst een groepsopdracht en laat iedereen dan een positieve feedback geven op elkaar. 


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:
Nuttige links:


in