Zoek

Geld vinden voor je lokaal

Eigenaar: Ploeg Lokalen

Korte omschrijving:
Een overzicht van mogelijke geldbronnen voor je scoutslokaal: om het te bouwen, verbouwen of onderhouden.

Doelpubliek:
 • groepsleiding
 • dcs

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:
• Wie komt van welke groep • Wie heeft welke plannen voor het lokaal. • Hoeveel geld zoekt iedereen voor zijn lokaal (als iemand geen idee heeft hoeveel een nieuw lokaal kost: foto's van nieuwe lokalen met bijhorende en bedragen staan op facebookpagina Jeugdlokalen.be).

Verwachtingen:


Verloop:

Gebaseerd op de brochure Jeugdlokalen & financiën (herwerkte versie 2015).

Principes van gezond financieel beheer

Wie heeft er een vzw? Visie van Scouts en Gidsen Vlaanderen op vzw's kan hier aan bod komen.

Wie houdt een boekhouding bij en hoe doet met dat? Werkt men met een meerjarenbegroting? Modelboekhouding van Scouts en Gidsen Vlaanderen kan aan bod komen.

 

Uitgaven

Minder uitgeven aan je lokaal is eigenlijk ook een soort van inkomsten! Dus ken je uitgaven en bespaar erop.

Overloop de soorten uitgaven en zoek samen met de deelnemers waarop een groep kan besparen.

Nieuwbouw of verbouwing:

 • Werken kan je laten uitvoeren door technische scholen, beroepsopleidingen (Syntra, VDAB, ...), Bouworde, ... In Brussel bestaat er bijvoorbeeld Fix: renovatiewerken uitgevoerd aan jeugdlokalen via sociale economie.
 • Zelf veel uitvoeren i.p.v. door een aannemer: heeft voor- en nadelen (op vlak van aansprakelijkheid)
 • Werken met een architect of niet.
 • Werken met 2dehands materiaal. Bijvoorbeeld voor het materiaal in inox voor de keuken zijn koopjes te vinden van goed materiaal uit falingen of gestopte horecazaken (bv. via veilingwebsite Troostwijk).

Belastingen:

 • Rechtspersonenbelasting: komt erbij vanaf wanneer je begint je lokaal te verhuren
 • Patrimoniumbelasting: wordt berekend op het patrimonium van je vzw, dus bij een nieuwbouw stijgt je patrimonium en dus ook de belasting die je hierop moet betalen.
 • Alle werken aan jeugdlokalen zijn aan 21% BTW (tarief van 6% geldt namelijk niet). Proberen werken zonder facturen heeft heel wat risico's (aansprakelijkheid, verantwoording bij subsidies, moreel)

Water- en energiefacturen:

 • Nagaan of je nieuw lokaal tot extra kosten zal leiden (bv. meer ruimtes, meer verwarmingstoestellen) of juist tot minder kosten (bv. nieuwere toestellen en dus zuiniger, meer isolatie)
 • Bij installatie van nieuwe technieken nagaan of het de moeite loont om energiebesparende maatregelen te nemen (bv. zonneboiler, zonnepanelen...)

Verzekeringen:

 • Het meehelpen van scoutsleden aan de bouw of verbouwing van een lokaal wordt niet beschouwd als een scoutsactiviteit. Hiervoor moet dus een aparte verzekering worden afgesloten. Zie brochure Goed verzekerd.

 

Inkomsten

Laat de deelnemers zelf opschrijven over welke inkomstenbronnen ze nu hebben en welke ze ook nog kennen.

Schema fondsenwerving: Ilja De Coster maakte een schema 'vier bronnen en vier technieken' om fondsen te werven. Elke bron van fondsen (linkerkant schema) komt overeen met een eigen techniek van fondsenwerving (rechterkant schema). Je kan de inkomstenbronnen nu rangschikken in dit schema, telkens overlopen en dan zelf aanvullen. Voor een jeugdlokaal zijn er zowat volgende bronnen:

OVERHEDEN

 • Internationaal: Europa geeft subsidies voor plattelandsontwikkeling (correcter: financiert mee aan 30% en Vlaanderen aan 70%). Kijk of de regio van je scoutsgroep hiervoor in aanmerking komt. Dat kan voor Oost-Vlaanderen ook via www.plattelandsloket.be. Meer info bij Scouts en Gidsen Poolster Diest of Scouts en Gidsen Boekhoute die een succesvol dossier indienden. Ook zijn er subsidies via het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling, bijvoorbeeld voor het bevorderen van klimaatadaptieve ruimtes, stedelijke vitaliteit in achtergestelde buurten of bevorderen van multifunctionaliteit van gebouwen.
 • Nationaal: 
 • Toerisme Vlaanderen en FoCI (Fonds voor Culturele Infrastructuur) hebben onderling afspraken gemaakt. Toerisme Vlaanderen subsidieert (maximaal 40 %) brandveiligheid, modernisering en kindvriendelijkheid bij lokalen die regelmatig worden verhuurd. FoCI ondersteunt (maximaal 60 %) duurzaamheid en toegankelijkheid bij lokalen met een bovenlokaal belang (bv. door verhuur). Deadline: 1 april 2020, maar de oproep voor projecten gebeurt doorgaans jaarlijks. 
 • Vlaanderen heeft een subsidie voor wie jeugdinfrastructuur energiezuinig wil maken (je moet wel een bovenlokaal belang aantonen, zoals het verhuren aan andere groepen). Verder is er ook een stedenfonds (waar steden middelen uit kunnen vragen, vraag na via je jeugddienst, zie http://www.stedenbeleid.vlaanderen.be) en een impulsfonds migrantenbeleid als je gemeente/scoutsgroep veel migranten telt.
 • Departement Omgeving van de Vlaamse overheid geeft subsidies voor de aanleg van groendaken of groengevels, ook voor verenigingen (max. 75% van kostprijs).
 • Ook geeft afdeling Jeugd een jaarlijkse werkingssubsidie aan alle groepen die hun lokaal verhuren (max. 2.000 euro per jaar per groep).
 • Ook is er het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid die af en toe een projectoproep doet voor een groenproject. Laatste deadline was 15 september 2019.
 • Voor energiemaatregelen kan je ook rentearm lenen bij de Vlaamse overheid via een energielening (tot 135.000 euro, excl. btw). Wil je een speelplaats van een school vergroenen en laten open stellen voor jouw scoutsgroep, dan zijn hiervoor subsidies tot 22 februari 2019.
 • Regionaal: provincies mogen geen middelen meer geven aan jeugdlokalen. Wel beschikken ze over provinciale domeinen waar soms een jeugdlokaal kan komen. Provincie Oost-Vlaanderen heeft nog een subsidie voor energieambassadeurs: projecten die de CO2-uitstoot verminderen. Provincie Limburg heeft nog een subsidie voor vergroenen van schoolomgevingen: interessant als je lokaal op een schoolterrein ligt. Oost-Vlaanderen wil ook 80% betalen van de beplantingskosten.
 • Lokaal: gemeenten hebben in hun meerjarenplan 2010-2020 vastgelegd hoe ze geld gaan uitgeven. Ofwel is er een subsidiereglement (bv. voor lokalen, dan moet enkel de voorwaarden uit het reglement worden gevolgd), ofwel kan er een investeringssubsidie op naam komen van je scoutsgroep (= moeilijker).

 

Scoutsterrein vergroenen of heraanleggen? Onderaan deze webpagina van Springzaad vind je hiervoor de vele subsidiemogelijkheden. Ook Agentschap Natuur en Bos heeft hiervoor een projectoproep. Er bestaat financiële steun voor: grond aankopen voor bebossing, bebossing of herbebossing, grondwaardeverlies bij bebossing, toegankelijkheid. Verder ook nog het project 10 miljoen bomen (Bos+) en groenjobs.

 

 

 

PUBLIEKE RECHTSPERSONEN

 

PRIVATE RECHTSPERSONEN

 • Stichtingen: vele bedrijven hebben een stichting of een foundation waarvoor ze iets voor het goede doel doen. Het loont de moeite om even op te zoeken (of na te vragen bij het netwerk van je scoutsgroep, zoals ouders, of ze zo'n bedrijven kennen). Bv. Proximus Foundation. Ook zijn er vele serviceclubs zoals Rotary, Kiwanis... Dokter Jules geeft ook per jaar binnen een bepaalde periode geld aan jeugdbewegingen (deadline: 2/12/2019), dus ook aan te vragen voor je lokaal zoals Scouts en Gidsen Bredene deed? Stichting ENGIE geeft jaarlijks geld aan projecten die zorgen voor betere integratie van kinderen in moeilijkheden, dus voor lokalen van akabegroepen of groepen met veel maatschappelijk kwetsbaren (indienen voor 01/03/2019). Er is ook zoiets als een Cera Award waar je een technologische vraag kunt indienen (om de levenskwaliteit te verhogen, maar waarvoor je niet de technische competenties hebt).
 • Organisaties: CJT ondersteunt gratis iedereen die zijn lokaal wil gaan verhuren en kan een renteloze lening geven. Je kan je lokaal ook verhuren en zo duizenden euro's per jaar verdienen (meer info over de wetgeving en een goede aanpak in de brochure Jeugdlokalen & verhuur). Ook abdijen (zoals de abdij van Westmalle) kan je jouw bouwdossier opsturen en vragen om een bijdrage.
 • Bedrijven: kunnen materiaal sponsoren (bouwbedrijven, ...) of geld. Er bestond een ING Solidarity Award (deadline was 15 oktober 2015), waarbij Scouts Thila Coloma Mechelen en Zeescouts Jan Bart Harelbeke in 2014 geld van kregen. Ook Fintro had een actie met Fintro verbetert je buurt. Ethias organiseert dan weer een Child Safety Award. Cera had een project "Geef je buurt een groene beurt" (deadline was 21 februari 2016) . Bij Cera kan je altijd projectsteun vragen, al hebben ze maar enkele beslismomenten per jaar. Er is ook het Delhaize Fonds en zij werken via de Koning Boudewijnstichting (deadline is 8 juni 2017).
 • Zorg dat je organisatie op de website www.goededoelen.be vermeld staat met actuele gegevens. Het geeft een soort sérieux aan je organisatie.

 

PARTICULIEREN

 • Crowdfunding: al haal je hier niet de grote bedragen mee op. Er bestaan heel wat crowdingplatformen waarmee je dit online kunt organiseren én visueel je verhaal vertellen. Akabegroepen kunnen via www.socrowd.be werken. Scouts Dendermonde en Scouts en Gidsen Sint-Kristoffel Aalst deden dit succesvol. Er zijn echter verschillende crowdfundingplatformen waar je terecht kan. De bekendste zijn Kickstarter en Indiegogo. Kadonation zou het goedkoopste crowdfundingplatform in de Benelux zijn. Gingo lijkt ook erg geschikt. Ook Scouting heeft er een eigen: Scout Donation Platform. Hou er rekening mee dat deze websites wel een deel van je opbrengst kosten. Als je binnen je jeugdbeweging iemand hebt die een beetje handig is met computers, kan W4P misschien een betere oplossing zijn. Dat is een opensource platform waarmee je zelf een crowdfundingwebsite kan opstarten. Het voordeel daarvan is dat je de volledige controle hebt en alle inkomsten mag houden. Al moet je wel veel werk stoppen in het opzetten van jouw website, terwijl je bij bijvoorbeeld Kickstarter dan weer in een handomdraai een project hebt aangemaakt.
 • Lotenlening of obligatielening. Zie tips in de brochure Jeugdlokalen & financiën.
 • Bouwbijdrage bij lidgeld: een aantal jaren een vast bedrag bovenop het lidgeld vragen (bv. 5 euro per jaar per lid) dat uitsluitend dient om in de bouwspaarpot te steken. Voordeel: de gebruikers van het gebouw (= de leden) rechtstreeks laten bijdragen.
 • Symbolische acties: bv. stenen verkopen voor je lokaal. Scouts Rotselaar-Heikant verkocht echter échte bakstenen die effectief worden ingemetseld.
 • Iets organiseren: Voor een kleine activiteit waar je op voorhand weinig tijd en geld instopt, zoals een pannenkoekenslag, kan je je al tevreden stellen met enkele honderden euro's. Voor een grotere activiteit, zoals een eetfestijn, kan je de volgende vuistregel gebruiken: deel de winst door het aantal aanwezige personen. Minder dan vijf euro? Dan moet je dringend aan jouw activiteit sleutelen. Was de zaal of het eten te duur? Had je teveel aangekocht? Zoek uit was er fout liep en pas dat aan tegen de volgende editie. Zit je rond de zeven euro? Dan ben je goed bezig. Maar er kunnen nog altijd wat dingen aangepast worden. Kan je sommige dingen minder duur aankopen? Kan je kosten besparen door meer zelf te doen? En heb je al aan sponsors gedacht? Zij kunnen een grote bron van inkomsten vormen. En vergeet niet: een gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar! Heb je tien euro of meer, weet dat je dan echt al een hele grote winst hebt. Op de pagina over scoutslokalen bouwen staat ook een opsomming van mogelijke financiële acties.
 • Giten: via Scouts en Gidsen Vlaanderen kan je een fiscaal attest bezorgen aan wie een gift geeft. Meer info via giften@scoutsengidsenvlaanderen.be.
 • Percentje op wat anderen online kopen: via het bedrijf Trooper krijg je een percentje op wat anderen online aankopen. Op hun online platform kan je met je jeugdbeweging een persoonlijke pagina aanmaken. Daarop worden enkele webshops verzameld, zoals Coolblue HEMA, Ici Paris XL,... Vervolgens kan je die link met alle leden, vrienden, ouders delen. Elke keer iemand via die persoonlijke pagina iets aankoopt, krijg jouw jeugdbeweging een commissie van een aantal procent. En daar betalen de kopers helemaal niks extra voor. De eerste 75 euro die je zo verdient is wel voor Trooper als opstartkost. Ook Bol.com heeft zo een partnerprogramma.

 

Boodschap: zorg voor een mix van inkomsten. Bekijk samen met de deelnemers hoe recente nieuwbouwprojecten van scoutsgroepen aan geld kwamen.

Lenen

Een deel van de bouwkost kan je ook gaan lenen en later terug betalen met de toekomstige opbrengsten uit de verhuur of andere financiële activiteiten. Als vzw achter een scoutsgroep kan je echter moeilijk bij een bank een lening krijgen, of je moet een goed onderpand kunnen geven (maar een scoutslokaal is vaak té specifiek voor een bank om bij niet-terugbetaling van de lening nog te kunnen verkopen) of personen moeten zich persoonlijk borg gaan stellen.

Er zijn echter ook sociale financiers waar je als vzw kan lenen: SoCrowd, Hefboom, Trividend, SI² Fund, Sociaal Investeringsfonds De Punt (SOiF nv-vso) en de Provincie Antwerpen, die recent een nieuw fonds oprichtte in samenwerking met Trividend.

Of gebruik de energielening van het Vlaams Energiebedrijf: max. 135.000 aan 1% op 10 jaar.

Of gebruik de renteloze lening van CJT: max. 25.000 euro, terugbetaling via verhuur door boekingscentrale CJT.

Hoe fondsen verwerven

Eerst: een case statement maken.

Een case statement is het globale verhaal waarmee je naar een donor stapt. Het is de boodschap die jullie als groep willen brengen. Dit kan de vorm van een bouwdossier aannemen. Een case statement bestaat uit een omschrijving van het probleem, de aanpak ervan en de impact.

Laat de deelnemers zelf een case statement opstellen voor hun lokaal aan de hand van de indeling probleem > aanpak > impact. Beoordeel nadien hun statements aan de hand van deze checklist:

 • Probleem: moet cijfers bevatten (hoe groot is de scoutsgroep, hoe lang bestaat je groep al, hoeveel geld is er nodig, ...), verhalen (laat iemand aan het woord over je groep) en beelden (foto's van je lokaal, je groep, je leidingsploeg, ...).
 • Aanpak: moet visie bevatten (waar moet het bouwproject toe leiden), actie (hoe ga je het aanpakken) en expertise (waarom gaat het project slagen).
 • Impact: moet aantonen dat het geld van de donor het verschil gaat maken, voor een verbetering zal zorgen en zal bijdragen tot de oplossing van het probleem dat je eerst vermeldde.

Een case statement biedt antwoord op vragen als:

 • Wat doen we? En hoe doen we dat concreet?
 • Waarom doen we wat we doen, zoals we het doen?
 • Welke maatschappelijke impact bereiken we met wat we doen
 • Hoeveel middelen hebben we nodig om dit te doen?
 • Wat is de identiteit van de organisatie? Hoe positioneert ze zich? Wat is haar stijl? Wat maakt haar uniek?
 • Welke bijdrage kan een donor leveren, die in het grote geheel toch een verschil maakt?
 • Hoe u als donor het verschil kan maken?

 

Laat de deelnemers kiezen tussen het inoefenen van een schriftelijke formele vraag voor subsidies of het inoefenen van een informele mondeling vraag voor geld.

Oefening in een schriftelijke formele oproep (projectdossier schrijven):

Deel een bestaande projectoproep uit (kijk bijvoorbeeld naar een huidige oproep op de website van de Koning Boudewijnstichting of bij Cera) en laat de deelnemers beginnen met het invullen ervan voor hun scoutsgroep. Laat nadien de deelnemers elkaars pogingen beoordelen aan de hand van deze criteria:

 • Ga na: wat kunnen voor een jury de redenen zijn om een projectvoorstel steun te geven?
 • Zorg voor een goede match tussen jouw project en het projectenfonds. Check goed de voorwaarden voor een ontvankelijk dossier.
 • Denk aan de selectiecriteria! Zorg dat je omschrijving duidelijke informatie geeft voor elk van de criteria die de jury zal hanteren.
 • Vergeet niet je eigen expertise te documenteren. Jij weet wat jouw organisatie kan, maar weten de juryleden dat ook?
 • Duid de meerwaarde van het project bovenop je reguliere, dagelijkse werking.
 • Praat over je project, leg je project uit aan buitenstaanders en vraag hun mening.
 • Verwen de jury: gebruik de juiste sjablonen en formulieren, schrijf kort en krachtig, verzorg je taal en vormgeving, en verduidelijk jargontermen (termen als 'groepsraad', 'district', 'heem', ...).
 • Zorg voor een wervend en logisch verhaal. Is het voor de lezer duidelijk wat je precies wil gaan doen? Maak een heldere begroting, duidelijk voor de projectjury.
 • Betrek de juiste partners. Partnerschappen maken je project sterker.
 • Laat zien dat je goed geïnformeerd bent. Bestaat er al relevant onderzoek?
 • Zorg voor een creatief, innovatief accent, een origineel antwoord op de projectoproep dat alleen van jouw organisatie kan komen en zet de meerwaarde van jouw project goed in de verf.
 • Heb aandacht voor de return voor de subsidiegever, zowel naar realisatie van doelstellingen als naar uitstraling en bekendheid.
 • Overtuig met duidelijke en meetbare doelstellingen en indicatoren (SMART) en concrete output. Hou deze realistisch en haalbaar!
 • Maak de haalbaarheid duidelijk in een professionele timing, met aandacht voor communicatie en netwerk.

Deze tips komen van Katrijn Gijssel uit een presentatie over het invullen van een projectdossier.

 

Oefening in mondelinge informele vraag:

Speel een gesprek na waarbij jij als groepsleiding op bezoek bent op een vergadering van de lokale service club (Rotary, Kiwanis, ...) en je project komt voorstellen. Een deel speelt de groepsleiding en bereidt de pitch  voor die ze gaan brengen. Een deel speelt de leden van de service club en bereidt hun vragen voor.

Nadien samen bespreken. Tips:

 • Men zal liever een project sponsoren dan de reguliere werking. Dus baken iets duidelijks af en probeer er een budget op te kleven.
 • Men zal kiezen voor iets lokaals (uit eigen gemeente of werkingsgebied). Ga na of je bij de juiste service club aanklopt en benadruk je lokale werking.
 • Benadruk welke voordelen het heeft voor hen als leden van een service club. bv. uit het jeugdbewegingsonderzoek blijkt dat een beter lokaal leidt tot een grotere groep. En dat scouting als zinvolle vrijetijdsbesteding positieve effecten heeft op de maatschappij en dus voor hun gemeente.
 • Zorg voor een duidelijke begroting en timing.

 

Ook leuk: de 4 tips om meer winst te maken bij een evenement van het tv-programma Voor hetzelfde geld.


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:
Nuttige links:


in