Zoek

Georganiseerde uitwisseling tussen ervaren leiding

Eigenaar: Ploeg Vorming In Scouting

Korte omschrijving:
Een sessie om de vrijdagavond op een hoofdanimatorweekend mee te beginnen: een uitwisseling tussen (ervaren) leiding over hoofdanimatorthema's.

Doelpubliek:
 • leiding
 • groepsleiding
 • dcs

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

Binnen competentieprofiel hoofdanimator: via deze sessie werken aan de competentie ‘communiceren met verschillende partners’. In scoutsvertaling is dat dan: ‘je communiceert correct met ouders, buren, gemeente, enz’. 

Doelstellingen van deze sessie

De cursist moet na de sessie:

 • het belang inzien van externen voor een kwaliteitsvolle scoutswerking, nl. jeugdraad, ouders van leden, vzw, eigenaar van het lokaal en de grond, Scouts en Gidsen Vlaanderen (via districts- en gouwwerking), buren, gemeente, ... 
 • weten hoe good practices van andere scoutsgroepen eruit zien op vlak van goede communicatie met externen.
 • het belang inzien van netwerken (bv. oudercomité).
 • de andere cursusdeelnemers beter kennen op scoutsvlak.

 

Kader: op een hoofdanimatorweekend niet als een aparte sessie inplannen. Dat zou onjuiste verwachtingen creëren. Dus op vrijdagavond eerder als opstart van het weekend zien en als een verlengstuk van het deel kennismaking.

Methodieken

 • Rondje: om beurten leest een cursist een vraag en beantwoordt die. Nadien polsen bij de groep of die er ook zo over denkt. Vragen kan je allemaal in een hoed steken en cursisten er zo laten uittrekken.
 • Ballonnen: elke vraag in een ballon steken. Het doorprikken via dartspijltjes bepaalt de volgorde.
 • Pictionary: iemand probeert de vraag vanop zijn briefje via pictionary duidelijk te maken aan de rest van de groep.
 • Waagstuk: elke cursist neemt een briefje met daarop een vraag en schrijft het antwoord van die vraag op de flap (of whiteboard). Daarna probeer je als groep te raden welke vraag er hoort bij het antwoord dat staat geschreven. Enkel ja/neen-vragen mogen.
 • Stellingen: een radicale stelling formuleren en elke cursist positioneert zich in het lokaal met de muren als extremen.
 • KUBB: je kleeft een vraag onder elk blokje. Wanneer je dan KUBB speelt en er een blokje wordt omgegooid, kan je de vraag behandelen. Vooral leuk om buiten te spelen, minder binnen in een lokaal.
 • Wedstrijd: bij sommige vragen werken met ‘in 2 groepen om ter eerst 100 antwoorden opschrijven op flap’.
 • In kleine groepjes: klein tochtje buiten per twee/ drie, …
 • Zelf bedacht: iedereen bedenkt een vraag die hij graag aan de groep wilt stellen.

 

Afwisselen met een energizer of een kort spelletje tussendoor. Zo’n energizer kan evengoed op een papiertje worden geschreven en dus zo aan bod komen.

Link met reader hoofdanimatorweekend: er zijn geen pagina’s voorzien voor deze sessie. Wel kun je cursisten suggereren dat ze de blanco pagina’s achteraan gebruiken om er de 3 strafste dingen op te schrijven wat ze hoorden (of wat ze naar hun eigen groep willen meenemen).

Tip: print de onderstaande lijst met vragen uit en versnijdt het blad dan zo dat er 1 vraag per strookje staat.


Vragen

 • Wat was de leukste leidingsactiviteit?
 • Heb je al eens naar het verbond gebeld?
 • Hoe kan je aan jouw lokaal zien dat het een scoutslokaal is?
 • Op welk stukje van je lokaal ben je trots, wat is uniek?
 • Wat is een mooie traditie in je groep?
 • Zijn er koppels in je leidingsploeg?
 • Een interessant geschiedkundig feit over je scoutsgroep?
 • Welke activiteit maakt je groep uniek?
 • Mooiste/grootste/zotste goede daad die jullie het afgelopen jaar gedaan hebben?
 • Wat was de langste discussie ooit op de groepsraad?
 • Wat is een domme traditie binnen jullie groep?
 • Waar zijn jullie niet zo trots op?
 • Wat wens je je groep toe tegen 2025?
 • Hoe is de relatie tussen groepsraad en oudercomité of vzw in je groep?
 • Wat is de kleur van je das?
 • Ben je met je groep al eens in de krant gekomen?
 • Hoe herkent de gemeente iemand die van jouw scoutsgroep is?
 • Welk imago zou je scoutsgroep hebben?
 • Wat zou de buurt over je scoutsgroep denken?
 • Heb je de schepen van jeugd al ontmoet?
 • Is iemand van je groep politiek actief?
 • Wat heb je geleerd van je leiding vroeger?
 • Wat is het mooiste dat ik in de scouts geleerd heb?
 • Waarom komen de leden naar je groep?
 • Hoe heb je het meeste geld opgehaald met je groep?
 • Hoe wordt leiding bedankt in je groep?
 • Hoe wordt leiding gestraft in je groep?
 • Hoe zit het alcoholbeleid in je groep?
 • Chirogroepen hebben een volwassenenbegeleider, een ‘VB’. Zou dat een goed idee zijn voor jouw scoutsgroep?
 • Hoe betrekken jullie de ouders bij jullie werking?
 • Hoe gaat jouw groep om met een ouder die bemerkingen heeft over de werking?
 • Wie bel je als er iets ernstig met je groep is gebeurd?
 • Wat is de moeilijkste boodschap die je ooit aan ouders/(mede)leiding/ leden moest geven?
 • Hoe worden crisissen in jouw groep aangepakt?
 • Hebben jullie een communicatieplan in jullie groep?
 • Hebben jullie een crisisplan/rampenplan?
 • Wat is het ergste dat er in jullie groep ooit gebeurde?
 • Wat is de grootste leugen die over jullie werd (of wordt) verteld?

Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:

Nuttige links:


in