Zoek

Groepsleiden

Eigenaar: Ploeg Groepsleiding

Korte omschrijving:
Kort over taken, gevoel, verantwoordelijkheid van groepsleiding

Doelpubliek:
  • groepsleiding

Tijdsduur: <= 1 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

1. Eén manneke

We hebben één manneke gemaakt met een hoofd, een hart, voeten en armen.

Elk onderdeel staat voor iets. De bedoeling is dat er aan de hand daarvan situaties naar boven komen. Dit is reeds gebeurd tijdens de werkwinkel. Hieronder een samenvatting.

 

  • HOOFD: wat vind je de zwaarste verantwoordelijkheden als grl?

-       Werking takken, onderlinge relaties

-       Eindverantwoordelijkheid

-       Opvolging

-       Aansprakelijkheid

-       Motiveren van leiding

 

  • HART: welke verantwoordelijkheid heb ik niet zo graag?

-       Leiding (vaak ook vrienden) op fouten wijzen

-       Pijnpunten aankaarten

-       Onpopulaire beslissingen nemen

-       Aansprakelijkheid

-       Motiveren van leiding

 

  • VOETEN: in hoeverre geef je toe aan groepsdruk in situaties waar je verantwoordelijk bent?

-       Groepsraad

-       Alles in orde houden

-       Aanspreekpunt zijn naar buiten toe (bv. ouders)

 

  • ARMEN1: wanneer neem je de touwtjes in handen?

-       Wanneer het uit de hand loopt

-       Mensen aan het werk zetten bij een groepsactiviteit

 

  • ARMEN²: in hoeverre heb je de touwtjes in handen?

-       Samen zoeken naar oplossingen

-       Opvolging

-       Financiën en verzekeringen

-       Organisatorisch

-       Nakomen van afspraken

 

2. Aanvullingen?

3. Voorbeelden

Hieronder staan een aantal voorbeelden opgesomd die op de werkwinkel aangehaald zijn geweest.

-       Lokalenprobleem

-       Dassenprobleem

-       Wanneer kan/mag je zeggen ‘los het zelf op’

-       Niet iemand aanvallen die in je vriendenkring zit

-       Roken en drinken voor en tijdens de activiteit

-       Grl beslist ‘bier betalen op kamp’, niet alle leiding is akkoord. Moet je je been stijf houden?

-       Gemaakte afspraken die niet nageleefd worden komt op schouders van grl terecht

-       Leidingsverdeling

-       Ledenlijsten die niet in orde geraken

-       Ouders stappen eerst naar grl, ze slagen een stap over

-       Grl neemt beslissing ter goeder trouw, toch loopt het mis

-       ….

 

 

4. Goede huisvader

Afsluiten met grl mee te geven als ‘goede huisvader’ te handelen. Dan kan er niet veel mis lopen met aansprakelijkheid.


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:

Nuttige links:


in