Zoek

Groepsleidingsverkiezing

Eigenaar: Ploeg Groepsleiding

Korte omschrijving:
Een methodiek om GRLverkiezingen vlot en leuk te laten verlopen

Doelpubliek:
  • leiding
  • groepsleiding

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

 

 

 

 

 

Bootmethodiek bij verkiezingen

 

Info en commentaren:

kadervorming@gouwkempen.be

Doel:

-          op zoek gaan naar wat er binnen de groep leeft wat betreft het ‘groepsbeleid’.

-          Zowel de groep als de kandidaat GRL laten nadenken over de volgende drie jaren.

-          bij eventueel geen GRL-kandidaten toch mensen stimuleren tot nadenken. (*)

Materiaal:

-          knutselmateriaal

-          flappen, stiften, …

Tijdsduur:

-          varierend tussen 1,5 à 3 uur

-          je kan dit spelen op een verkiezing, of als je op zoek wil gaan naar kandidaten…

Begeleiding:

-          één persoon kan, twee is toffer en alziender

Werkwijze:

 

De begeleiding vertelt een verhaal over een boot.

 

Bijvoorbeeld:

“Er was eens een Oostendenaar uit Olen. Die wou een smokkelhandel opzetten naar het verre Engeland. Hij had hier een boot voor nodig. Omdat hij niet wist hoe hij die moest bouwen, ging hij op zoek naar architecten. Deze maakten een mooi plan. Om dit plan uit te voeren had de Oostendenaar uit Olen werkvolk nodig. Een team van stoere bootbouwers begon te bouwen. En de Oostendenaar uit Olen coördineerde. Eindelijk was de boot af en werd de fles champagne ter doop tegen het schip geslagen. Met zijn smokkelwaar op de boot vertrok de Oostendenaar uit Olen. Hij besefte echter dat de boot niet vooruitging en hij roeiers nodig had.

Toen de boot genoeg mankracht had bleek niemand te weten waar Engeland lag, dus zochten ze iemand om in het kraaiennest te kruipen. Zo gezegd zo gedaan en deze man zag in de verte Engeland liggen. Rechtdoor riep hij, maar er stond niemand aan het stuur. Enzoverderenzovoort”.

 

Je kan hier naar eigen fantasie zo veel personages als je wil aan toevoegen. De bedoeling is dat er duidelijk wordt dat de koers die je met je boot uit wil, verschillende aspecten en personen nodig heeft. Leuk is ook dat je tijdens het vertellen de boot in elkaar knutselt of tekent. (visualiseren my dear)

 

uitleggen van de doelstelling

 

Optie 1: (je hebt nog geen kandidaten)

 

Elk groepslid krijgt de opdracht ook zo’n boot (voertuig…) te bouwen. Als je als begeleiding daarnet zelf iets gebouwd hebt, maakt dit de drempel wat lager om als deelnemer zelf aan de slag te gaan.

In de boot moet hij/zij de koers die hij/zij met de groep wil uitvaren uitbeelden, daarnaast moet hij/zij ook de verschillende aspecten uitbeelden die nodig zijn om deze koers te bereiken en welke hierin GRL-aspecten zijn en welke groepsdingen. Zo is engagement iets dat voor ieder geldt, maar enthousiasmeren misschien meer typerend GRL is.

Nu heb je de keuze om

a)    deze aspecten gewoon te benoemen (bv. structuur, motivatie, werklust, engagement, sfeervol…). Dit is makkelijker voor de leiding, maar minder duidelijk als je namen wil horen.

b)     op deze aspecten ook namen te plakken (Stuurman is Peter want hij kan de groep meekrijgen in de juiste koers). Minder makkelijk (alhoewel niet onrealistisch) maar je hoort wel namen. Dikwijls zijn dit dezelfde en kom je zo tot mogelijke kandidaten.

 

Optie 2: (je hebt kandidaten)

Je kan in individueel of in kleine groepjes over het boot-idee nadenken en een boot maken.

Je kan als kandidaat GRL enerzijds, en als groep anderszijds een boot maken. Hierin kan je van de GRL vragen wat zij specifiek hun taak vinden en wat het groepswerk.

 

ieder brengt zijn/haar verhaal

-          onderwerpen en/of personen die vaak terug komen kan je op flappen schrijven.

-          Bedoeling is wel dat ieder gewoon zijn/haar ding kan zeggen, zonder dat er commentaar gegeven wordt. Ieder heeft een eigen idee over welke koers er moet gevaren worden is hier de achterliggende reden.

 

Wat doe je ermee?

 

Optie 1, keuze a):

Je hebt een idee wie wat wil, je kan hier nu de elementen uithalen die belangrijk zijn voor de toekomstige GRL (wat komt vaak terug, wat wordt als taak gezien) en wat voor de groep belangrijke elementen zijn. Dit zijn elementen die meegenomen kunnen worden om personen eens (opnieuw) te laten nadenken.

Optie 1, keuze b)

De personen die genoemd worden, kan je nu even laten nadenken, een apart babbeltje mee doen, in bijzijn van de groep polsen,… Elke groep is anders, elke situatie vraagt ook een eigen invalshoek.

 

Let bij deze optie wel op dat de realiteit in het achterhoofd blijft (het blijft geen evidente taak, dat GRL-schap), en dat je dus niemand in een richting pusht. Anderzijds weet je nu wel waar het engagement en het beeld van de totale groep zit, en geeft dat misschien een goesting om toch GRL te worden…

 

Optie 2

Je weet nu wat de groep(jes) willen en hoe de kandidaat GRL er over denkt.

 

 

Als afsluiter:

Een schip op strand is een baken op zee.


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:

Nuttige links:


in