Zoek

Groepsraadmap

Eigenaar: Ploeg Groepsleiding

Korte omschrijving:
Alle in's en out's van de groepsraadmap

Doelpubliek:
 • groepsleiding

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

 

Doel van de werkwinkel:

 

Groepsleiding op een interactieve wijze laten kennismaken met alle aspecten van de groepsraadmap.

De map wordt systematisch doorlopen om zicht te geven wat er allemaal instaat, kortom kennismaking met de map.

Tijdens deze werkwinkel is er zeker ruimte voor discussie en staat het leren van elkaar zeker even hoog als het belichten van de map.
Opbouw van de werkwinkel:
(eventueel in verschillende stappen)

 

Per hoofdstuk wordt een 15 à 20 minuten voorzien, er zijn een 5-tal hoofdstukken in de map.

 

Ieder hoofdstuk wordt kort toegelicht in een korte inleiding rond het onderwerp.

 

Na deze inleiding is er een kleine vragenronde rond het onderwerp met al dan niet een gestructureerde discussie die tijdig wordt afgebroken maar waar zeker ruimte voor is om achteraf na de werkwinkel op terug te komen.

 

Indien aanwezig kan er ook een methodiek uitgelicht worden uit de map om uitgevoerd te worden, let wel de bedoeling is kennismaking, dus deze dient zeker niet volledig te worden uitgewerkt!

 

 

Benodigdheden:

Naam kaartjes

Alcohol stiften & flappen

1 missietekst per deelnemer (20 tal)

5 blanco A3 jaarplanningen

5 blanco communicatie plannen

5 methodieken rond het communicatie plan

(terug te vinden op www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsraadmap)

 

 

 

Achtergrond informatie (zoals websites, boeken, documentatie):

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsraadmap

http://www.facebook.com/commissariaatgroepsleiding

 

Uitdelen van eventueel beschikbare visitekaartjes van het commissariaat

 

 

 

 

 

Aangepast door Jan Collijs op 24 april 2012.

Inleiding

Begroeting, namenrondje, ken je de map doe je er al iets mee, ken je het commissariaat?

Groepswerking

Visie

Wat maakt scouting zo uniek, waarden en normen kortom de visie van Scouts en gidsen Vlaanderen is terug te vinden in de KOS (Kijk op scouting)

 

Ken je deze brochure? Voorbeeld laten rondgaan

 

Zijn jullie bekend met de 5 basispijlers van Scouts & Gidsen Vlaanderen? Noteren op 5 grote flappen (Medebeheer, Dienstbaarheid, Engagement, Zelfwerkzaamheid, Ploegwerk)

 

Waar zet jullie groep al dan niet bewust vaak op in? (Bij de flap gaan staan van je keuze)

 

Missietekst uitdelen en kort volgende uitvoeren;

Deel 1:

Geef iedere zin een cijfer, beginnende bij 1 de voor jou belangrijkste zin.

Deel 2:

Vergelijk in groepjes van 4-5 deze cijfers en tracht tot een gezamenlijke rangschikking te komen

 

Resultaat:

Wat voor jouw groep belangrijk is komt hier naar boven en kunnen jullie extra op inzetten met de groep in jullie werking.

 

Methodiek thermometers kort belichten.

Jaarplanning

Methodiek in 5 groepjes.

Deel 1:

Opsommen van activiteiten die je over het hele jaar uitvoert op 1 blad

Deel 2:

Deze activiteiten in de jaarplanning noteren (normaal met stickers) beginnende bij september.

 

Resultaat:

Overzicht van alle activiteiten, drukkere maanden, minder drukke, zoeken naar evenwicht.

 

Groepsraad

Praatbarak, uitwisseling van

 • Hoeveel groepsraden doen jullie ongeveer op 1 jaar
 • Mailen jullie de agenda punten op voorhand door, worden deze ook gelezen?
 • Op welke momenten houden jullie groepsraad, zijn dit vaste momenten?
 • Kleden jullie de groepsraad in? Zoja hoe?

Groepsactiviteit

Op welke manier pakken jullie een groepsactiviteit aan? (20 min)

4 groepjes (Ouderdag, wervings/start dag, …) Eigen initiatieven eventueel eetfestijn, fuif, feestweekend.

 

Deel 1:

Hoe onderneem je deze dingen concreet.

 

Deel 2:

Aftoetsen met het draaiboek uit de map, op zoek gaan naar aanvullingen in de map.

Weekend

Ideeën rond extra fijne weekends, bedankweekends? Taak als groepsleiding tijdens deze weekends.

Kamp

Refereren naar het kampvisum, vragen naar vragen hieromtrent, iedereen kent dit gegeven? Iedereen kent de kampregistratie?

Administratie

Lokalen

Iedereen gekend met het lokalenvisum, hulpmiddel om zicht te krijgen op het lokaal en z’n omgeving.

Financiën

 • Hoe doen jullie dit (intern/extern)
 • Is er controle op het overzicht toegang/volmacht
 • Bankrekeningen takkas vs groepskas
 • Probleem situaties rond geld?
 • Digitaal Excel document – vraag feedback

Verwijzing naar beheerscommissie

Verzekeringen

Speel op veilig brochure

 

Wat te doen bij ernstig ongeval of crisissituatie?

 

Deel 1:

Stappen noteren

 

Deel 2:

Stappenplan overlopen

 

Wijzen op noodblad en telefoonnummers om op te hangen in het lokaal, ook online beschikbaar.

 

Situaties navragen

 • Is een wagen op kamp verzekerd?
 • Duur fototoestel
 • Evenementen verzekering

 

Verzekeringenzaken kunnen nu ook online aangegeven worden.

 

Specifieke vragen? Verzekeringen@scoutsengidsenvlaanderen.be

Groepsadministratie

Zijn jullie gekend met de online groepsadministratie? Is dit een taak die de groepsleiding op zich neemt of zijn hier anderen bevoegd voor?

 

Wist je dat je hier ook mails mee versturen kan?

 

Dat er eigen velden kunnen toegevoegd worden, bijvoorbeeld de individuele steekkaarten/ medische fiches.

Netwerken

Op welke manier houden jullie de verschillende contactpersonen bij, telefoonnummer van de pastoor, man van het stoofvlees voor het eetfestijn, ..

 

Op welke manier geven jullie deze door?

 

Netwerkspel van de chiro in de verf zetten.

Communicatie

Stel een communicatie plan op adhv de draaiboeken die werden opgesteld.

 

Vragen

Noteren en doorgeven aan het commissariaat groepsleiding.

 

Uitdelen van de visite kaartjes.

 

 


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:

Nuttige links:


in