Zoek

Grote Groepen Groepsraden

Eigenaar: Ploeg Vorming In Scouting

Korte omschrijving:
Een groepsraad met meer dan 15 deelnemers leiden, hoe begin ik er aan? We gaan aan de slag met verschillende werkvormen en bespreken na in welke mate dit in de eigen scoutsgroep toepasbaar is. Door uitwisseling tijdens de werkvormen krijg je een hoop tips & tricks mee voor de voorbereiding en het leiden van je eigen groepsraad.

Doelpubliek:
 • leiding
 • groepsleiding
 • dcs

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

Kort:

-      Materiaallijst:

 • Flappen
 • Alcoholstift + Pennen

-      Kennismaking: aantal groepsraadleden + hoe organiseren jullie je groepsraad

-      Verwachtingen bevragen: waar loop je tegenaan bij het leiden/volgen van een groepsraad? Wat zijn hinderpalen?

-      Verschillende werkvormen toepassen op basis van aangegeven hinderpalen (verduidelijking, zie onder)

-      Na elke werkvorm evalueer je (met active reviewing) de gebruikte werkvorm (NIET de inhoud) op basis van volgende vraagjes: hoe leuk vond je de werkvorm? Hoe zou je de werkvorm in je eigen scoutsgroep kunnen toepassen?

-      Evalueer werkwinkel

 

 

 1.   Kennismaking

 

 • Voorstelling:
  • Ga zonder te praten op een lijn staan op basis van aantal groepsraadleden (links: kleinste aantal ; rechts : grootste aantal)
  • Stel jezelf kort voor op basis van welke scoutsgroep je komt en hoe jullie je groepsraad organiseren.

 

 • Verwachtingen
  • Vraag voor de deelneemers: waar loop je tegenaan bij het leiden/volgen van een groepsraad?           Wat zijn hinderpalen?           
   Schrijf de aangegeven hinderpalen op een grote flap
   • Veel voorkomende hinderpalen zijn
    • Te weinig volk op de groepsraad
    • Gebabbel tussendoor/niemand let op
    • Er wordt niets beslist
   • Elke aangegeven hinderpaal vormt een gespreksonderwerp. Elk gespreksonderwerp behandel je met een bepaalde werkvorm (die je bij punt 2 vindt).

 

2.   Werkvormen & Active Reviewing

 

Als werkwinkelbegeleider verdeel je, afhankelijk van de groepsgrootte, de groep deelnemers in verschillende groepen (4 a 5 personen per groepje). De eerste hinderpaal die je net hebt opgeschreven vormt het onderwerp van gesprek in de kleine groepjes.

Tijdens de uitwisseling in kleine groepjes, verdeel je de opgeschreven hinderpalen over onderstaande werkvormen.

Na de uitwisseling doe je een terugkoppeling in grote groep: elk groepje vertelt kort de opgedane inzichten van het voorbije gesprek.

 

Verschillende werkvormen toepassen op basis van aangegeven hinderpalen

 

 • Werkvorm 1: Scrum 

 

Ga in scrum – houding staan (in een cirkel met de armen om de schouders) en bespreek zo één van de hinderpalen.        
Tip: Als begeleiding neem je niet deel aan de scrum. Laat de groep eerst in deze houding staan, ga dan in het midden van de cirkel zitten en geef dan pas de opdracht of de hinderpaal die de groep moet bespreken.

 

 • Active review: finger throw

Tel af: 3, 2, 1 … en iedereen toont het aantal vingers (0 = minst, tot 5 = meest) als antwoord op de vraag: hoe leuk vond je de werkvorm? / Zou je de werkvorm in je eigen scoutsgroep kunnen toepassen?
Tip: vraag door: hoe wel? hoe niet?

 

 

 • Werkvorm 2: Denkhoeden van De Bono (op tijd) 

 

Neem een hinderpaal als gespreksonderwerp. Het is de bedoeling dat je het gespreksonderwerp bespreekt waarbij je telkens een verschillende denkhoed opzet. De kleuren weerspiegelen de verschillende denkhoeden/denkstijlen.

 

Wit: de kale feiten en cijfers, de objectieve informatie.
Rood: het gevoel en de intuïtie, een emotionele benadering.  
Geel: positieve inslag, op zoek naar de voordelen.      
Blauw: beschouwend, het controleren van het proces (meta-rol).      
Zwart: negatief, de advocaat van de duivel.     
Groen: creatieve benadering, alternatieven en associaties bedenken.

 

Je kunt iedereen dezelfde denkhoed geven.

Tip:Je kunt 1 minuut per hoed besteden (super handig als je niet veel tijd hebt)

Je kunt verschillende denkhoeden uitdelen.

Je kunt een beperkt aantal denkhoeden uitdelen en enkel wie een hoed heeft mag spreken (vanuit zijn denkstijl), na je beurt moet je de hoed doorgeven.
Je kunt per gespreksonderwerp

 

 • Active review: finger throw

Tel af: 3, 2, 1 … en iedereen toont het aantal vingers (0 = minst, tot 5 = meest) als antwoord op de vraag: hoe leuk vond je de werkvorm? / Zou je de werkvorm in je eigen scoutsgroep kunnen toepassen?
Tip: vraag door: hoe wel? hoe niet?

 

 

 • Werkvorm 3: Empathy Mapping 

 

Teken op een flap een gezicht met oren, ogen en mond. Verzin een gepaste naam voor deze figuur waarin we ons gaan inleven (voorbeeld: onze Karel die op de groepsraad na lange tijd zijn kameraden terug ziet)

(voorbeeld: de mama van Mieke, die haar welpje naar de scouts brengt)

Verdeel het blad in 4 delen: denken – zien – horen – doen

 

Leef je in in het personage en beschrijf hoe deze persoon de groepsraad beleeft en waarneemt. Benoem!

 

Formuleer conclusies: Wat zijn de noden en de behoeften van dit personage? Van onze Karel? Van de mama van Mieke?

   

 • Active review: finger throw

Tel af: 3, 2, 1 … en iedereen toont het aantal vingers (0 = minst, tot 5 = meest) als antwoord op de vraag: hoe leuk vond je de werkvorm? / Zou je de werkvorm in je eigen scoutsgroep kunnen toepassen?
Tip: vraag door: hoe wel? hoe niet?

 

 • Werkvorm 4: Starten, Stoppen, Doorgaan 

 

Maak op een grote flap 3 kolommen: STARTEN / STOPPEN / DOORGAAN

 

Neem een hinderpaal als gespreksonderwerp.

Geef iedereen post – its. Laat hen in stilte ideeën opschrijven die ze bij het gespreksonderwerp hebben.

Het is de bedoeling dat ze de post – its plakken in de categorie [hier wil ik in mijn groepsraad mee ‘starten’, ‘stoppen’ of ‘doorgaan’] & toelichten.

 

Variatie: plak je acties op een grote kalender (en laat deze bijvoorbeeld ook in je vergaderlokaal hangen).

 

 • Active review: finger throw

Tel af: 3, 2, 1 … en iedereen toont het aantal vingers (0 = minst, tot 5 = meest) als antwoord op de vraag: hoe leuk vond je de werkvorm? / Zou je de werkvorm in je eigen scoutsgroep kunnen toepassen?
Tip: vraag door: hoe wel? hoe niet?

 

 

 • Werkvorm 5: Ergste Nachtmerrie / Favoriete Droom 

 

Vraag aan de deelnemers om zich hun ergste OF meest geslaagde groepsraad in te beelden. Laat hen opschrijven of tekenen wat deze groepsraad precies zo rampzalig of geniaal maakt.

Tip: als je met veel deelnemers bent, kan je in 2 groepen verdelen en het eindresultaat aan elkaar laten voorstellen.

 

Dan stel je de vraag:

-      Hoe voorkom je nu dat je groepsraad rampzalig verloopt?

OF

-      Hoe zorg je ervoor dat een groepsraad zo geweldig verloopt?

 

Geef de deelneemers de tijd om op deze vraag te beantwoorden per opgeschreven of getekend element. (vb. hoe voorkom je dat iedereen voortdurend zit te praten tijdens je GR?) 

 • Active review: finger throw

Tel af: 3, 2, 1 … en iedereen toont het aantal vingers (0 = minst, tot 5 = meest) als antwoord op de vraag: hoe leuk vond je de werkvorm? / Zou je de werkvorm in je eigen scoutsgroep kunnen toepassen?
Tip: vraag door: hoe wel? hoe niet?

  

 • Werkvorm 6: Wie, Wat, Wanneer 

 

Deze doe je al laatste.

Maak 3 kolommen met als titels WIE, WAT, WANNEER

Laat de deelnemers hun naam opschrijven, wat ze concreet gaan doen tegen wanneer (eigen deadline) met hetgeen ze hebben geleerd tijdens de voorbije werkwinkel.

 

 • Active review: finger throw

Tel af: 3, 2, 1 … en iedereen toont het aantal vingers (0 = minst, tot 5 = meest) als antwoord op de vraag: hoe leuk vond je de werkvorm? / Zou je de werkvorm in je eigen scoutsgroep kunnen toepassen?
Tip: vraag door: hoe wel? hoe niet?

 

 

3.   Evaluatie werkwinkel

 

Vraag aan de deelnemers 1 TOP en/of 1 TIP die ze hebben over de voorbije werkwinkel.

 

Tips bij het geven van deze werkwinkel:

Wees zo weinig mogelijk zelf aan het woord. Laat de (groeps)leiding zelf tot inzichten komen en laat ze deze zoveel mogelijk zelf benoemen. Op deze manier is de kans groter dat ze er in de eigen scoutsgroep mee aan de slag gaan. 

Achtergrond informatie (zoals websites, boeken, documentatie):

De hoeden van De Bono: http://www.leren.nl/cursus/management/besluiten-nemen/denkhoeden.html of https://www.google.be/search?q=de+hoeden+van+de+bono&espv=2&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCYQsARqFQoTCLzovOWq3ccCFSGr2wodvRUOKw#imgrc=09_PxjAAx2DqeM%3A

 


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:

Nuttige links:


in