Zoek

Houd Uw Lokalen Proper (HULP) - over opruimen van een scoutslokaal

Eigenaar: Ploeg Lokalen

Korte omschrijving:
Het lokaal proper en opgeruimd blijven houden is niet gemakkelijk voor een scoutsgroep. Deze sessie wil leiding nuttige tips geven en laten uitwisselen over het op orde houden van het lokaal (onderhoudswerken, geen verbeterwerken).

Doelpubliek:
  • leiding
  • groepsleiding

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

Doel: leiding nuttige tips geven en laten uitwisselen over het op orde houden van het lokaal (onderhoudswerken, geen verbeterwerken).

Werkwinkel is opgevat als 'actieve uitwisseling'. Verschillende uitdagingen/opdrachten dienen als inleiding om een bepaald thema aan te snijden. Bedoeling is om na elke opdracht tijd te voorzien om het thema met de hele groep te bespreken.

1. Kennismaking ('10)

Kennismakingsspelletjes/opwarmers

2. Polsen naar verwachtingen (5')

Elke groep krijgt een latex handschoen. Op de vingers schrijven ze wat ze verwachten van de workhops. Nadien blazen ze de handschoen op en bespreken we wat de groepen hebben opgeschreven.

3. Uitdagingen

We organiseren verschillende uitdagingen waar de wekelijkse scoutshelden mee te maken krijgen mbt lokalen proper houden. Verdeel je in ploegen van 4 personen en verzin een ploegnaam.

1) Sorteren van het afval

Welk afval hoort in welke afvalbak? We doen een estafettespel waarbij elke ploeg zijn afval in de juiste bak moet droppen (papier/rest/PMD/containerpark).

Sorteernormen: https://www.fostplus.be/download/352/het_abc_van_de_sorteerregels.pdf 

Uitwisseling: sorteerbeleid in jullie groep. Wat is goed, wat kan beter? Hoe problemen aanpakken/Hoe problemen opgelost

2) Welk eten zou je bewaren in het lokaal?

We spelen 'wie ben ik'. Iedereen schrijft op een post-it een voedingsmiddel dat vaak blijft rondslingeren in een scoutslokaal. Je geeft je papier aan je buurman, die het op zijn hoofd plakt. Doel is dat hij/zij raadt wat hij op zijn kaartje heeft staan. Ja/nee vragen stellen aan de groep. Is het antwoord ja, mag je nog een vraag stellen. Antwoord is nee: volgende mag raden.

Uitwisseling: Hoe bussen rotte melk en ander beschimmeld eten vermijden? Alles direct weggooien/uitdelen/...? Welk eten kan je wel bewaren en hoe?

3) Materiaal op de goede plek opbergen

Ploegen krijgen een leeg A3-blad en een lijst met materiaal (kleurpotloden, white spirit, groepsadministratie, ...). Bedoeling is dat ze een kast tekenen en al het materiaal een goede plaats geven.

Uitwisseling: Goede systemen om materiaal op te bergen (labelsysteem, materiaal per tak, gevaarlijke producten achter slot en grendel, ...). Materiaalmeesters aanstellen om orde te brengen?

4) Materiaal ontlenen + kostprijs kennen

Niet iedereen heeft evenveel respect voor het (dure) materiaal dat de scoutsgroep in bezit heeft. We houden een veiling met enkele spullen uit de Hopper. Bedoeling is niet dat de ploegen om ter meest bieden. De ploeg die het bedrag biedt dat het dichtst bij de werkelijke nieuwprijs van het materiaal ligt, wint.

Uitwisseling: respect voor materiaal bijbrengen bij leden en leiding. Hoe aanpakken? Sancties wanneer het misloopt?

4. Taakverdeling (en sancties)

Uitwisseling van de verschillende methodes in de groepen. Hoe pakken jullie het onderhoud van het lokaal aan.

'Goede' van 'slechte' ideeën scheiden.

5. Afronden

Twee principes die zeker aan bod moeten komen tijdens de nabespreking:

  • Maak het je leden/leiding zo eenvoudig mogelijk. Mensen zijn helaas graag liever lui dan moe.
  • Een eindverantwoordelijke aanstellen voor verschillende taken kan orde in chaos brengen.

 

Bijlage: Foto's en uitleg voor veiling. 


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:
Nuttige links:


in