Zoek

Inbraak- en vandalismepreventie bij een scoutslokaal

Eigenaar: Ploeg Lokalen

Korte omschrijving:
Een sessie die je een aanpak leert kennen om inbraak en vandalisme in je scoutslokaal te laten verminderen.

Doelpubliek:
 • leiding
 • groepsleiding
 • dcs

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

Deze sessie is gebaseerd op een vorming gemaakt door het samenwerkingsverband Jeugdlokalen.be (De Ambrassade).
De aanpak en inhoud komt dan ook uit hun brochure Jeugdlokalen en inbraakpreventie.

 

Materiaal:

 • minstens een flap voor elke deelnemer
 • stylo's
 • artikels over inbraken in scoutslokalen
 • brochure Jeugdlokalen & inbraakpreventie
 • print van de bijgevoegde checklist voor elke deelnemer

1. Kennismaking

 • Per 2 met elkaar laten praten (over naam, scoutsgroep, functie, wat jouw lokaal uniek maakt) en nadien stelt men elkaar voor. Doel is om als begeleiding te weten uit hoeveel groepen de deelnemers komen en om als deelnemer het eigen lokaal voor de geest te halen.
 • Voorstellingsren-je-rot: binnen 30 sec. als groep van klein/weinig naar groot/veel gaan staan op vragen zoals 'hoeveel keer is er de laatste 3 jaar in het lokaal ingebroken', 'wat is de waarde van wat er gestolen is', 'wat is de waarde van wat er kapot gemaakt werd', ... Doel is om als begeleiding te weten welke problematiek de deelnemers hebben op vlak van het sessiethema.
 • Optie: je kan ook met de groep eens rond het gebouw lopen waar de sessie doorgaat en samen na te gaan hoe men hier zou kunnen inbreken. Doel is om duidelijk te maken dat men met de leidingsploeg eens zelf inbrekertje kan spelen in het lokaal en zo via gezond verstand tot oplossingen komen.

 

Peilen naar verwachtingen om teleurstelling achteraf te vermijden. Soms hebben deelnemers verwachtingen zoals 'wat mag er wettelijk wanneer je iemand op heterdaad betrapt', 'waar zijn er subsidies mogelijk voor inbraakpreventie', 'welke soort sloten zijn het beste', 'wat moet men doen als de dader waarschijnlijk iemand intern is', ...

2. De aanpak voor een scoutslokaal

 • Uitdelen van tientallen krantenartikels over inbraken in scoutslokalen (op te vragen bij ploeg Lokalen: lokalen@scoutsengidsenvlaanderen.be; of via de zoekfunctie op www.nieuwsblad.be zelf zoeken) en vragen dat deelnemers er elk 5 à 10 lezen.
 • Een flap maken 'wat werd er gestolen' en vragen dat men na het lezen van een artikel daar opschrijft wat er werd gestolen.
 • Een flap maken 'hoe geraakte men binnen' en vragen dat men na het lezen van een artikel daar opschrijft hoe de dader binnen geraakte.
 • Eventueel ook een flap maken 'welke oplossing' ziet de groep in kwestie.
 • Voorlezen van beide flappen en afvragen wat er opvalt. Doel is dat men inziet dat inbraken in scoutslokalen gebeuren door gelegenheidsdieven en zelden door dievenbendes of professionele inbrekers (zoals bij woningen wel het geval is). De buit is dan ook verwaarloosbaar, waardoor de schade aan het gebouw vaak groter is dan wat men steelt.

Doordat het bij scoutslokalen meestal gaat om niet-professionele inbrekers, kan men al veel inbraken vermijden door je als groep goed te organiseren. Het gaat om organisatorische maatregelen nemen (zoals zorgen dat alle deuren gesloten zijn). Pas nadien loont het om bouwkundige maatregelen te nemen (zoals betere sloten). Als de inbraken dan toch blijven aanhouden, kan men als scoutsgroep overwegen om elektronische maatregelen te nemen (zoals een alarm).

Deze sessie volgt ook deze opbouw.

3. Organisatorische maatregelen

Respecteer de volgorde: eerst werk je aan je organisatie, vooraleer je begint te morzelen aan je infrastructuur!

Een groepsraad naspelen om duidelijk te maken welke maatregelen een groep allemaal kan nemen.

"Het is groepsraad. Jij als sessiebegeleiding speelt de groepsleiding. Er is voor de derde keer op rij dit jaar ingebroken in de lokalen. We willen hier nu echt korte metten mee maken, want dit grapje heeft ons al handenvol geld gekost. Het bouwkundige/technische aspect wordt uitbesteed aan het lokalencomité. Twee mensen op de groepsraad zijn van het lokalencomité en nemen een aantal opmerkingen die gemaakt worden op de groepsraad mee naar het bouwcomité. Het is niet de bedoeling om diep in te gaan op de technische zaken omdat het lokalencomité dit zal doen. De groepsraad moet zich nu bezinnen over de organisatorische maatregelen die ze gaan nemen. Jij als groepsleiding heeft zich natuurlijk goed voorbereid en doet regelmatig een insteek."

 • Taakverdeling afsluitronde
 • Rondslingeren van materiaal op terrein (bv. stenen)
 • Toegangscontrole: wie wanneer binnen (bv. tijdens de week enkel als groepsleiding er is)
 • Sleutelbeheer: wie heeft sleutels – hoeveel sleutels - werken met gepatenteerde sleutels? - wat met oud-leiding?
 • Vakantieregime: de vakantie komt eraan!
 • Binnenkort groepsfeest: kostbaar materiaal uitleendienst in lokaal
 • Merken kostbaar materiaal: zichtbaar merken (verkoops- en gebruikswaarde daalt direct als op een muziekinstallatie 'Scouts en Gidsen Sint-Joris' staat geschreven) en onzichtbaar merken (ergens binnenin)
 • Buren en gsm-nummers
 • Zichtbaarheid van lokaal in de buurt
 • Techno-preventief adviseur vragen (via www.diefstalpreventieadviseur.be)
 • Wat als er een vermoeden is dat de dader iemand intern is

Als begeleiding regelmatig een nieuwe insteek doen (bv. "zomer komt eraan en er komt dan niemand op lokaal. Wat dan?" of "onze grote fuif komt eraan") of afvragen of het voorstel realistisch is. Zorgen dat alle punten vanop de checklist (zie bijlage) aan bod komen.

Overlopen van beide flappen.

4. Bouwkundige maatregelen

1. Maak een grondplan van je lokaal. Teken de huidige toestand in één kleur. Teken ook de deuren en ramen. Duid op de tekening in een andere kleur het volgende aan:

 • KRUISJE: de plekken via waar ingebroken is
 • UITROEPTEKEN: de plekken waar iets lag dat gestolen is
 • WIRWAR: de plekken waar vandalisme gepleegd is
 • RONDJE: de plekken waarvan je denkt dat ze ook zwak zijn
 • €-teken: waar waardevol materiaal ligt

 

2. We overlopen, geïnspireerd door de verschillende plannen (en eventueel de inbraak in het paviljoen) de mogelijke zwakke plekken:

We doen dit interactief. Dus geen saaie opsomming van punten, maar wel aan de hand van de voorbeelden tot een lijstje komen. We schrijven dit lijstje op flappen zodat het wat helder wordt.

 • Bouwkundige zwakte
 • Opengaande ramen en deuren die hefboomgevoelig zijn
 • Cilinder van het slot dat uit de deur steekt
 • “flipperen”: met een hard stuk plastiek de sluiting wegduwen
 • Glasbraak
 • Losliggende kelderroosters of slecht afgesloten dakramen
 • Andere?

 

3. We overlopen, geïnspireerd door de verschillende plannen (en eventueel de inbraak in het paviljoen) mogelijke maatregelen (zie bijgevoegde checklist).

We doen dit interactief. Dus geen saaie opsomming van punten, maar wel aan de hand van de voorbeelden tot een lijstje komen. We schrijven dit lijstje op flappen zodat het wat helder wordt.

 • Volledige buitenschil
 • Binnendeuren niet sluiten
 • Eventueel wel één ruimte, als compartiment
 • 2 schuifgrendels op deuren en ramen
 • 3 à 4 scharnieren per deur -> speling op deur vermijden
 • Evenredige kwaliteit wat betreft de ingrepen (bv. een slot van €150 in een deur van €15, of ijzeren deur in gyprocwand)
 • Rolluiken, platen, hekken of roosters (roosters houden het licht niet tegen): goed vergrendelen natuurlijk
 • Meerpuntsvergrendeling (maar duur) -> eventueel 2 schuifgrendels)
 • Losliggende kelderrooster vast met ketting aan binnenkant
 • Garage: meerpuntsvergrendeling (met 3 sluitpunten), 1 of meerdere schuifgrendels
 • Deuren: aandacht hebben voor de dikte van de deuren (bv. holle deuren die vaak als binnendeur dienen zijn niet inbraakveilig)
 • Ramen: binnenzijde met glaslatten vastzetten (staat de glaslat toch aan de buitenzijde, kies dan voor anti-inbraakschroeven of eentoerschroeven. Eentoerschroeven kunnen alleen worden vastgedraaid. Zonder speciaal materiaal kunnen ze niet worden losgeschroefd).
 • Kosten-baten analyse
 • Anti-inbraakstickers: van binnenuit kan men niet zien dat er stickers hangen. Van buitenuit kan men niet binnenkijken.
 • Voor graffiti zijn er specifieke preventietips: schilder de muur in een donkere kleur, breng een coating aan op de muren, voorzie de muren van beplanting, voorzie zelf een mooie graffiti, verwijder snel graffiti, zorg voor een legale graffitimuur. 

Zie ook de checklist in bijlage.

5. Elektronische maatregelen

We vertellen kort waarom we denken dat dit geen ideale oplossingen zijn voor jeugdlokalen.

• Alarminstallatie:

- alarm gaat af -> iemand moet kunnen komen kijken

- de kans op inbraak moet zo veel mogelijk weggenomen zijn, voor je zo’n installatie plaats

- regelmatig vals alarm?

• Camerabewaking:

- Privacy

- Pictogram

- Melden CBPL

6. Meldingsmaatregelen

Deze vertellen we ook gewoon.

6.1 Politie

Vooraf

 

Achteraf

 • Nergens aankomen als je inbraak/vandalisme vaststelt -> politie laten komen
 • Altijd klacht indienen
 • Serienummers doorgeven van dure spullen!
 • Vragen om verhoogde controle

 

6.2 Verzekeringen

Wat is verzekerd binnen de lokalenpolis van Scouts en Gidsen Vlaanderen?

 • Schade ten gevolgde van diefstal na inbraak. De verzekering komt tussen vanaf 500 euro voor schade aan onroerende en roerende goederen samen.  Dit is nieuw sinds 2018, want vroeger was die vrijstelling veel hoger (2.500 euro)!
 • Opgelet! Diefstal en daden van vandalisme gepleegd tijdens diefstal zijn enkel verzekerd in de eigen lokalen (permanent eigendom of huur);
 • In geval van diefstal, vandalisme en/of inbraak ben je verplicht om aangifte te doen bij de politie. Zij maken dan een proces-verbaal op.
 • Bij schade aan lokaal of groepsmateriaal gebruik je een formulier met bovenaan het polisnummer '38.031.050'. De oorzaak van de schade staat vermeld in een proces-verbaal. Een gedetailleerde schaderaming heb je nodig als attest.

FAQ

 • Vraag: "De zoveelste keer is er een ruit ingeslagen en de deur ingeklopt. Zijn wij verzekerd voor vandalisme?" Vandalisme is niet verzekerd. Je dient hiervoor klacht in te dienen bij de politie. Glasschade is verzekerd, ook bij vandalisme door derden.
 • Vraag: "Er is ingebroken in het lokaal en schade aangericht die inmiddels is hersteld. De kosten werden voorgeschoten door de vzw die instaat voor het onderhoud van deze lokalen. Hoe kan ik de terugbetaling op de verzekering van de scouts verhalen?" Er dient aangifte te gebeuren aan Ethias. Zorg ook voor een aangifte bij de politie, gezien dit om een strafbaar feit gaat.

 

6.3 Media

Stelling: is het beter om de pers in te lichten over een inbraak of niet?

 

7. Wat ga je effectief doen?

Wie heeft er binnenkort een groepsfeest? Wat ga je effectief doen om onheil te vermijden? Wat ga je nog zeker doen?

Uitdelen van de checklist (1 voor elke deelnemer) en deelnemers aansporen om ter plekke die voor zichzelf te overlopen en onderaan op te schrijven welke 5 zaken ze effectief gaan proberen. Doel is dat een deelnemer na deze sessie concreet voor zijn groep nadenkt wat hij kan doen.

 

Evaluatie van deelnemers op HO 2017 over deze werkwinkel:

 • Duidelijk maken dat het niet enkel over inbraak, maar ook over vandalisme gaat.
 • Positief aan huidige werkwinkel: uitwisselen van ervaringen van andere groepen. Door het tekenen van een plattegrond van je eigen lokaal wordt je gedwongen om na te denken over je eigen lokaal.
 • Kan beter: bij bespreking plattegrond zeggen wat er concreet kan veranderen aan het lokaal; pauze voorzien; de ren-je-rot bij de kennismaking mag uit meer dan 2 vragen bestaan zodat we verhalen van andere groepen leren kennen; het mag (inter)actiever zoals aan de hand van de plattegrond nagaan hoe we bij elkaar zouden inbreken.
 • Dossiertje van CJT over beveiliging nog verwerken in deze werkwinkel en in de hand-out (zie bijlage) voor HO 2018.

 


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:
Nuttige links:


in