Zoek

Jaarplanning

Eigenaar: Ploeg Groepsleiding

Korte omschrijving:
Hoe plan je het jaar van je tak of groep, waar loop je tegenaan en hoe/naar wie communiceer je erover?

Doelpubliek:
  • leiding
  • groepsleiding

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

Ik jaarplan, jij jaarplant, wij jaarplannen,…
1. Doelstelling
Het aanbieden van handvaten waarmee de groepsleiding een jaarplanning voor de groep kan
opstellen.


2. Materiaal
5 deels ingevulde jaarplanningen (zie bijlage)
5 enveloppen met kaartjes waarop activiteiten staan
Papier
10 potloden
5 gommen
3 flappen


3. Werkvorm
1. welkom en opwarmen (10’):
Voorstellingsrondje: naam, groep, functie
Rondje met vraag over het thema: Stelt jouw groep een jaarplanning met alle activiteiten
op? Zo ja: wanneer?


2. Takraad (20’)
voorbereiding (5’)
De deelnemers vormen 5 ploegen, takploegen. Elke ploeg krijgt een deels ingevulde
jaarplanning (externe data), een envelop met te plannen activiteiten (zowel groeps- als
takactiviteiten) een potlood en gom.
takraden (15’)
Elke takploeg stelt een jaarplanning op waarbij de opgegeven activiteiten zijn opgenomen.
Ze vullen de jaarplanning verder aan met potlood.
Vermeld apart en in kernwoorden de belangrijkste argumenten die meespelen in de
planning van bepaalde activiteiten. “waarom wat waar staat”
Deze argumenten worden gebundeld onder de vorm planningstips op tak-, groeps- en
extern niveau.

3. Groepsraad (20’)
Deel 1. groepsplanning
De werkwinkelbegeleiding zit de groepsraad voor. De planningen van de takken worden
voorgesteld en men zoekt een compromis.
Omdat de takken een (normaal gesproken) verschillende planning hebben, zullen er
problemen ontstaan. Daarover wordt overlegd op deze groepsraad. Knopen worden
doorgehakt door stemming.
Deel 2. uitgebreide groepsplanning
Als er ongeveer een consensus is blijkt dat de gouw en het district nog enkele activiteiten
hebben gepland.
Er wordt een papier rondgegeven met extra data voor groepsleidingsweekend, gouwbal,
dropping voor jins en leiding. (bijlage 2)
Deze activiteiten worden in de mate van het mogelijke nog ingeschreven in de planning.


4. Problemen jongens? (25’)
· Bespreek de moeilijkheden die opdoken tijdens het plannen. Zoek antwoord op de
vragen: Hoe kun je problemen vermijden? Wat is belangrijk om rekening mee te houden?
Externe situaties of activiteiten? (parochie, gouw, district, verbond, school, familiale
toestanden bvb. communie, examens van leden of leiding, …)
· Noteer op een flap de ‘fenomenale tips van de jaarplanning’.
Bijvoorbeeld:
Hoe meer betrokkenen in een activiteit hoe moeilijker je die activiteit kan verzetten.
Zorg dat je altijd eerst de gouw- en districtsjaarplanning hebt voor je aan de
groepsjaarplanning begint, zo maak je het voor takken makkelijker om het jaar te
plannen.
…..


5. Communicatie? (10’)
· Hoe wordt de jaarplanning gecommuniceerd in jouw groep? Maak duo’s en bedenk een
creatieve maar haalbare manier om de jaarplanning te verspreiden?
· Bespreek de ideeen en maak een overzicht van tips voor de communicatie van de
jaarplanning. Noteer op een flap.
bvb. gebruik verschillende kanalen!
herhaling!
….
· Als de discussie niet op gang komt kan je een aantal stellingen formuleren. Bvb. De
activiteiten van de groep gaan voor op die van de tak. Nieuwe activiteiten kunnen
gepland worden als alle bestaande activiteiten een datum hebben. Een goede planning is
een planning die af is.


Bijlagen
bijlage 1 activiteiten
- Externe data (aangebracht op de jaarplanning): parochiefeest, dingdong, districtsfuif,
catecheseweekend
- Groepsactiviteiten: groepsweekend, leidingsweekend, lolweekend leiding, groepsuitstap,
bbq, scoutsbal, fuif, mosselfeest, overgang
- Takactiviteiten: takweekend, tocht, kerstfeestje, papavergadering, kampinfoavond,
ouderavond, takslag/verkoop, sinterklaasvergadering,


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:

Nuttige links:


in