Zoek

Kwaliteit in groepen

Eigenaar: Ploeg Groepsleiding

Korte omschrijving:
Op het einde van de werkwinkel kan een DC: • Signalen van lage kwaliteit herkennen bij scoutsgroepen • Een traject opzetten om een groep te begeleiden in het zoeken naar een betere kwaliteit

Doelpubliek:
  • groepsleiding
  • dcs

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

1. Rondje kennismaking - 5 minuten We doen een rondje waarbij iedereen zijn/haar naam verteld en zegt welke functie hij/zij heeft in Scouts en Gidsen Vlaanderen.

2. Peilen naar de verwachtingen – 5minuten Op een flap noteren we alle verwachtingen. Iedereen mag vertellen waarom hij/zij voor de werkwinkel gekozen heeft. We hangen de flap goed in het zicht, zodat we er tijdens de werkwinkel nog op kunnen terug komen.

3. Inhoudelijk gedeelte • Inleiding – 10 minuten We leggen de doelen uit van deze werkwinkel: - We willen DCs aan de hand van realistische voorbeelden problemen van kwaliteit bij groepen laten identificeren - We willen DCs voor één kwaliteitsprobleem een begeleidingstraject laten uitwerken We schetsen kort onderstaand theoretisch begeleidingstraject en de acht kwaliteitsthema’s: Acht kwaliteitsthema’s: 1. Leiding en leden 2. Organisatie 3. Sfeer 4. Engagement 5. Administratie 6. Ouders 7. Vorming 8. Aanbod • Werken in groepjes – 25 minuten We delen de groep op in vier kleine groepjes. Elk groepje krijgt één van de situatieschetsen uit de bijlage. We geven elke groep 5 minuten de tijd om aan de hand van de acht kwaliteitsthema’s na te denken waar de scoutsgroepen uit hun voorbeeld nog aan zouden kunnen werken. De resultaten van elk groepje wordt kort besproken (5 min). De vragen die we daarbij stellen: - Waarom denk je dat die groep daar nog aan moet werken? - Hoe verhoudt je werkpunt zich tot andere werkpunten van die groep? Daarna geven we elk groepje 15 minuten om een actieplan uit te werken voor één van de werkpunten aan de hand van het begeleidingstraject. Ze moeten ook eens nadenken wat ze zouden doen bij een negatief resultaat. • Bespreking resultaten – 10 minuten We bespreken de actieplannen van elk groepje. We proberen vooral te kijken naar de oplossingen die ze hebben gevonden voor elke fase in het begeleidingstraject: - Hoe geraak je bij die groep binnen? - Hoe pak je je eerste gesprek aan met die groep? - Hoe maak je de groep bewust dat ze een werkpunt hebben? - Welke acties heb je bedacht? - Hoe evalueer je elke actie? - Hoe en wie volgt de groep verder op? - Wat doe je bij een negatief resultaat?

4. Evaluatie van de werkwinkel – 5 minuten We kijken nog eens terug naar de verwachtingen en doelstellingen. Die verwachtingen die we kunnen beantwoorden, lichten we kort even toe. We doen een rondje met de vraag: - Denk je dat je in jouw district aan de slag kan rond het thema kwaliteit?


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:
Nuttige links:


in