Zoek

Kwaliteiten van mijn leidingsploeg

Eigenaar: Ploeg Groepsleiding

Korte omschrijving:
Wie heeft welke kwaliteiten binnen de leidersploeg? Hoe zorg ik ervoor dat ze voor de ploeg zichtbaar worden en geapprecieerd?

Doelpubliek:
  • groepsleiding

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:


Doelstelling
De groepsleiding laten kennismaken met kwaliteiten binnen een leidersploeg.
Methodieken aanreiken op de kwaliteiten zichtbaar te maken voor de leiding .


Materiaal
3 flappen
3 stiften
1 rol papiertape
1 doos
1 kwaliteitenspel
150 kaartjes om namen op te noteren
40 blaadjes papier


Werkvorm
1. Kennismaken (10’)
· Namen? Rondje: Je noemt enkel je naam.
· Noem een kwaliteit jezelf als groepsleid(st)er?


2. Aan de slag met je leidersploeg 10’
Voor je met kwaliteiten en sterktes aan de slag gaat moet de sfeer in je leidersploeg
optimaal zijn. Als er een goede sfeer is komen de kwaliteiten van je leiding sneller naar
boven. Kwaliteiten worden dan geapprecieerd zonder dat je hier als groepsleiding veel
extra moet voor doen. Maar het goede nog eens extra in de verf zetten is altijd leuk.
Hoe krijg je een goede sfeer in je leidersploeg? Hoe zorg ik ervoor dat mijn leidersploeg
elkaar goed leert kennen? Dit begint vaak met samen iets leuks doen. Dingen doen niet
(veel) met het “leiding zijn” te maken hebben.
· Brainstorm ivm een goede sfeer.
Denk over de vraag: “Wat deed je al voor leuke dingen met jou leidersploeg?”
Noteer alle antwoorden op een flap en bedenk samen nieuwe ideeën.
Voorbeelden:
- pretweekend leiding (bvb. 2 dagen stappen in de Ardennen)
- Samen koken/eten voor een groepsraad
- “Spelen” (plein/kringspelen, je favoriete spel van toen nog eens spelen)
- Examenpakketje voor de leiding met verwennerij en geluk!

3. Aan de slag met kwaliteiten (45’)
Hieronder vind je enkele manieren om te werken met kwaliteiten. Hoe kwaliteiten
herkennen, zien van elkaar en appreciëren. Het is belangrijk om dit te doen in een groep
waar iedereen zich veilig en op zijn gemak voelt.
Afhankelijk van de beschikbare tijd onderstaande spelen of uitleggen!
· Papiertape en eigenschappen- spel
Elke leider krijgt 5 stukken papierplakband en schrijft op elk een positieve eigenschap
van zichzelf en kleeft deze willekeurig op een andere leider.
De groep verspreidt zich en het spel leid(st)er. Gedurende 5 à 10 min probeert
iedereen de stukjes plakband terug op de eigenaar te kleven. Je haalt dus plakband
weg bij de ene en plakt ze op een andere leid(st)er. Je mag ook diegene die op jou
worden geplakt weer op iemand anders plakken waarvan je vindt dat die eigenschap
wel past. Probeer zoveel mogelijk correcte eigenschappen op iemand te plakken.
Wanneer het spel stopt wordt per persoon bekeken welke eigenschappen hij/zij heeft.
De persoon die aan de beurt is zegt welke eigenschappen hij/zij zelf heeft geschreven,
welke ook passen maar niet zelfbedacht, en welke kwaliteiten nieuw zijn.


Tips:
- Als het moeilijk is om zelf 5 positieve eigenschappen te benoemen kunnen een
aantal positieve eigenschappen op voorhand op de papierplakband staan en
die worden dan verdeeld.
- Om duidelijke en goede kwaliteiten te vinden: raadpleeg het kwaliteitenspel of
de totemmap ‘Het achtste vuur’ kan je heel wat inspiratie opdoen.
- Je kan je leiding een flap met kwaliteiten aanbieden als steun of om op weg te
raken.


· Tijdverdelingsgrafiek:
Elke leider tekent een grafiek met daarop alle activiteiten waar hij of zijn gedurende
één week mee bezig is en de tijd die ze hieraan besteden.
Je kunt categorieën voorop stellen of het vrij laten.
Vb. school/werk – scouts – andere hobby – tijd voor jezelf(lekker niets doen,vriend/in…)
Je geeft elke deelnemer een grote cirkel waarop de activiteiten (in categorieën)
worden aangebracht. Je krijgt een taart- of cirkeldiagram.
De diagrammen worden in groep besproken.
- De anderen krijgen een duidelijk beeld over waarmee anderen bezig zijn. Zo
ontdek je het leven naast de scouts.
- Je kan ook kwaliteiten ontdekken (vb. uit hobby’s).
- Je kan dingen begrijpen. Bvb. Waarom x niet altijd op de scouts kan zijn,
omdat hij een studentenjob doet om zijn studies te kunnen betalen. Of omdat
hij op zijn kleine broer moet passen omdat zijn ouders werken in het weekend
Of dat y drumt in een muziekgroepje, en wie weet kan dat wel eens zeer leuk
zijn op een ouderavond.


· Blackbox met kwaliteiten
Elke leider heeft pen en papier, er is een ‘blackbox’ en lijst met kwaliteiten of leiding
kan zelf kwaliteiten aangeven. Je kan ook kaartjes van het kwaliteitenspel gebruiken.
Er komt een kwaliteit op tafel, iedere leiding moet dan anoniem opschrijven bij wie hij
vindt dat deze kwaliteit het best past. Als je dat hebt opgeschreven gaat je papier in
Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw ▪ methodiek groepsleidingscongres ▪ ▪10-4-2008 ▪ pagina 3
de box. Als iedereen klaar is, haal je één voor één de namen eruit en kan je kijken wie
er het meest met die bepaalde kwaliteit geassocieerd word.
Je kan een bespreking doen waarbij de anderen feedback kunnen geven over waarom
ze iemand deze kwaliteit hebben gegeven.
Probeer eens andere kwaliteiten dan creatief, speels, humoristisch sportief ….
Om duidelijke en goede kwaliteiten te vinden: raadpleeg het kwaliteitenspel of in de
totemmap ‘Het achtste vuur’ kan je heel wat inspiratie opdoen.
Speel dit best in groepjes van max. 10 personen.


· Methodiek positieven eigenschappen van jezelf en tekenen
Iedere persoon bedenkt positieve eigenschappen van zichzelf en associeert deze met
een dier.
Daarna groepjes van 3 à 5 personen maken. De andere personen in je groep moeten
het dier dat jij tekende associëren met eigenschappen. De eigenschappen die aan het
dier toegekend worden, worden opgelijst.
Nadien moet je zeggen welke eigenschappen je jezelf had toegekend, welke
eigenschappen overeenkomen en welke totaal nieuw zijn en of ze kloppen of niet.
Dit doe je voor elke persoon in de groep.


· Mind -web
De leidersploeg wordt verdeeld in groepjes van 3 à 5 personen. Men maakt een
collage van ieder van de groep apart. Je mag knippen en plakken uit tijdschriften, verf
gebruiken, schrijven, …. De collage of het mind- web, moeten gaan over de persoon
in zijn totaliteit.
Thema’s kunnen zijn: lievelingseten, lievelingskleur, favoriete tak, geluksgetal,
positieve eigenschappen, de kleur waarmee je die persoon associeert, andere hobby’s,
idool, valt in zwijm voor … , dingen waar die persoon goed in is, …
Deze mind – web wordt gemaakt door de persoon waar het over gaat met wat hij/zij
aangeeft. er mag aangevuld worden met wat anderen vinden dat er moeten op staan.
Als iedereen klaar is of na afgesproken tijd maak je een soort tentoonstelling van de
mind-webs. De andere groepjes kunnen raden welk mind – web bij welke persoon
hoort.


4. kernkwadranten (30’)
· Om met de leidingsploeg verder te verdiepen in kwaliteiten kan je kernkwadranten
maken.
Hierbij ga je op zoek naar je eigen sterktes en zwaktes en kan je ook persoonlijke
uitdagingen ontdekken.
Met een kernkwadrant kan je ook onderlinge relaties beter begrijpen. je ontdekt van
wie je kan ik leren? (De kernkwaliteit van de ene is een uitdagingvoor de andere)
Soms kom je te weten waarom je met die ene bepaalde persoon op een bepaald punt
minder goed overeen komt. (Mijn allergieën zijn de valkuilen van een ander)

· Starten met een kernkwadrant?
Je begint met gelijk welk vak uit het rooster (kernkwaliteit, valkuil, uitdaging of
allergie). Je probeert zo verder te gaan tot je een kwadrant hebt dat bij jou klopt en
waar helemaal tevreden mee bent.
Het helpt om samen met andere te denken. Soms kom je zelf niet op een woord maar
door samen te denken kom je er meestal wel uit.
Als iedereen van de leidingsploeg een kernkwadrant heeft ga je shoppen bij elkaar. Je
gaat op zoek naar wie je aanvult en je leert de andere beter kennen.


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:

Nuttige links:


in