Zoek

Leidingsverdeling

Eigenaar: Ploeg Groepsleiding

Korte omschrijving:
Groepsleiding ontdekt hoe een leidingsverdeling leuk, anders en eenvoudig kan doorgaan.

Doelpubliek:
  • groepsleiding

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

Leidingsverdeling, doe-het-zelf!
Doelstelling
Groepsleiding:
- meegeven hoe men de leidingsverdeling eenvoudiger kan laten verlopen
- laten kennismaken met een methodiek om hun leidingsverdeling anders te laten
lopen
- doen reflecteren over moeilijke situaties en oplossingen formuleren
- aanzetten tot discussies over wie bij welke tak en waarom?


Materiaal
Flappen
Stiften
Etiketten
Bierkaartjes
Krijt
Touw of ander materiaal om de ruimte in te delen


Werkvorm
Voorbereiding vooraf
1. Deel het lokaal op volgens het aantal takken dat dient bevolkt te worden met leiding.
Beslis of de takken gemengd zijn of niet.
2. Bepaal hoeveel leden er per tak zijn.


De werkwinkel
1. welkom (5’): Geef iedereen een etiket met zijn naam. Speel een naamspelletje.
2. opwarmen (5’): Inschatten
Iedereen staat in de ruimte in een kring. Je deelt pen en papier uit en geeft de
opdracht om voor de persoon links van je een rol creëer.
De vragen die je daarvoor stelt zijn:
Bij welke tak(ken) wil hij/zij staan.
Bij welke tak(ken) zeker niet.
Aantal jaar ervaring dat hij/zij heeft.
Is vriendjes met (kies perso(o)nen binnen deze groep)
Heeft een bloedhekel aan (kies min. 2 personen binnen deze groep)
Hoe flexibel is hij of zij.
De antwoorden worden op 1 blad genoteerd en daarna aan de persoon in kwestie
gegeven.
Licht toe dat dit nodig is om de leidingsverdeling te starten.


3. de oude manier (10’).
Welk vlees hebben we in de kuip?
Maak groepjes van 3 personen. De antwoorden op de drie eerste vragen worden
zichtbaar voor / naast de persoon gelegd (plooi het bland om zodat de rest niet
zichtbaar is voor de groep) De ploegjes proberen dan om alle aanwezigen in de ww te
verdelen over de takken. De kleine groepjes maken dus elk een voorstel.


4. ik heb gelijk’ (25’)
Bespreek in grote groep volgende onderwerpen:
- Welke zijn de ongeschreven regels die er heersen in je leidingsverdeling? Deze kan
je ook in de kleine groepjes bepalen en op bierkaartjes laten schrijven. Denk aan:
eerstejaars bij jongere takken, geen meisjesleiding bij jongenstakken, …
- Hoeveel leiding voor hoeveel leden? Hanteer deze verdeelsleutel op de situatie die
je nu hebt gespeeld.
- Wat doe je met leiding die halsstarrig bij zijn/haar keuze blijft? Bedenk de slechts
mogelijke oplossing en schrijf deze op een bierkaartje. Haal deze kaartjes op als
ww-begeleider.
- Hoe belangrijk is ervaring in een tak?


5. ’Verdeel en heers’ (45’)
Laat iedereen zijn of haar rol nog een keertje goed lezen.
Laat nu iedereen plaats nemen op de voor hem/haar meest ideale plek (tak).
Bekijk de situatie in groep. Iedereen mag zich één voor één verzetten indien er iets
niet zou kloppen (vb. ik sta bij iemand waarmee ik niet wil). Laat iedereen zich
verschuiven tot alles stil valt en iedereen op zijn/haar plek blijkt te staan.
Vraag nu twee vrijwilligers die jouw rol als begeleider/groepsleider overnemen. Je kan
zelf mee in het gebeuren stappen door de rol van een van de vrijwilligers over te
nemen.
De groepsleiding moet ervoor zorgen dat het aantal personen per tak wordt
gerespecteerd. Daarna zorgen ze ervoor dan de ervaring goed verdeeld is. Zij kunnen
weer mensen verschuiven. Daarna moeten ze ervoor zorgen dat er een goede finale
opstelling is.
Je kan eventueel de groepsleiding laten wisselen tussendoor.


6. Wegen (5’)
We bespreken belangrijke criteria bij een leidingsverdeling. Dit geeft de kans om
onbesproken thema’s alsnog aan bod te brengen. Schrijf elk criterium op twee
kaartjes.
Maak twee groepen die de kaartjes volgens volgorde van belangrijkheid oplijsten.
Vergelijk als finale deze twee volgordes met elkaar.


7. ww evalueren (5‘)
a. Wat ga je thuis uittesten? We doen een rondje!
b. Werden je verwachtingen ingelost?
ja = bij de oudste tak gaan staan
neen = bij jongste tak gaan staan en alle mogelijke tussenlocaties
kans om er kort iets over te zeggen


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:

Nuttige links:


in