Zoek

Moeilijk gedrag bij leden

Eigenaar: Ploeg Akabe

Type: inhoud

Korte omschrijving:

ADHD
AutismespectrumstoornisLange omschrijving:

Wij krijgen er steeds vaker mee te maken in onze groepen: leden die gedrag vertonen dat we niet echt als doorsnee beschouwen, en soms zelfs storend vinden. Of het komt door de veranderende maatschappij, de opwarming van de aarde of iets anders laten we in het midden. Wel is zeker dat in zowat elke groep wel dat ene lid rondloopt waar we als leid(st)er moeilijker vat op kunnen krijgen.
Deze hand-out gaat over twee veel voorkomende vormen van moeilijker gedrag bij leden, namelijk autisme en ADHD.

ADHD
Omgaan met leden met ADHD
ADHD staat voor ‘attention deficit hyperactivity disorder’, en wil zeggen dat kinderen met ADHD al eens wat moeilijker hebben met de juiste aandachtsfocus houden, impulsief zijn, moeilijker kunnen stilzitten en/of moeite hebben met tijdsbeleving (te laat komen bv).

Wat kan helpen om kinderen met ADHD hun plek te laten vinden in je tak?
o Bied structuur
o Geef positieve aandacht
o Wees voorzichtig met straffen
o Pas je omgeving een beetje aan. Zorg voor een veilige omgeving (bij drukke bewegingen kan je al eens iets omstoten of jezelf kwetsen).
o Zorg goed voor jezelf. Wissel al eens af van leiding die zich focust op het kind met ADHD.
o Grijp tijdig in. Een hyperactief kind kan door zijn enthousiasme te hevig worden zonder dit zelf aan te voelen. Als begeleider ben je dan de noodrem voor dat kind.
o Als je opdrachten geeft, deel ze dan op in stukjes.
o Communiceren. Kinderen met ADHD zijn snel afgeleid. Het kan dan helpen om:
o Aan het kind te vragen om je aan te kijken (en dus andere prikkels uit de omgeving te negeren)
o Een prikkelvrije omgeving kan helpen om tot rust te komen.
o Aan het kind vragen om je boodschap te herhalen. Zo weet je of je boodschap is aangekomen.
o Omgaan met conflictsituaties: Laat het kind eerst tot rust komen. Minder prikkels en extra toezicht van iemand van de leiding kan hier wonderen doen. Pas als het kind rustig is, kan je het gesprek beginnen over het conflict.
o Volg de instructies van ouders in verband met medicatie strikt op.

Omgaan met leden met autismespectrumstoornis
Er zijn veel verschillende soorten van autisme. Daarom spreekt men liever van het autismespectrum. Hoe verschillend kinderen met autisme ook zijn, toch onderscheidt men een aantal essentiële kenmerken.:
o Het niet of slechts moeilijk ontwikkelen van verbale en niet-verbale communicatie
o Problemen in de sociale omgang met anderen
o Weinig of geen verbeelding en inlevingsvermogen.
o Het ongewoon reageren op omgeving, met drang naar herhaling, beperkte interesses en een hekel aan veranderingen
o
Wat kan helpen om kinderen met autismespectrumstoornissen een plek te laten vinden in je tak?
o Bied structuur in tijd, ruimte, materiaal
o Zorg voor duidelijkheid over wat er gaat gebeuren
o Voorspelbaarheid en individuele aandacht. Probeer het kind te betrekken bij verandering.
o Afwisseling en uitdaging zijn net zo nodig als bij andere kinderen
o Geef veel waardering en sturing
o Maak een keuze gemakkelijker. Dus niet: ‘wat wil je spelen’, maar wel ‘wil je chinese voetbal of het pang-spel spelen?’
o Kom afspraken na
o Wees voorzichtig met beeldspraak en uitdrukkingen die op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd. Toets bij twijfel of woorden goed zijn overgekomen.
o Stel grenzen en geef dit van tevoren aan., bv ‘we wandelen niet langer dan een uur’.

Zoek de brievenbus.
Als we het contact van de mens met de buitenwereld vergelijken met een deur dan heeft een autist een brievenbus.
Probeer de boodschap te zodanig verpakken dat deze door de brievenbus past.
Meer weten? akabe@scoutsengidsenvlaanderen.be of www.zitstil.be

Bronnen.
www.autismevlaanderen.be
www.verenigingphiladelphia.nl
brochure Omgaan met ADHD en autisme, jeugddienst Antwerpen.in