Zoek

Omgaan met ouders

Eigenaar: Ploeg Groepsleiding

Korte omschrijving:
Via een stellingenspel worden er heel wat ideeën uitgewisseld over omgaan met ouders

Doelpubliek:
  • leiding
  • groepsleiding

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

WERKWINKEL VADER, MOEDER ZULT GIJ EREN. De 10 geboden over omgaan met ouders.

 

Omschrijving/Doelstelling :

Via een stellingenspel worden er heel wat ideeën uitgewisseld over omgaan met ouders : tips, valkuilen i.v.m. omgaan met ouders We zoeken samen naar antwoorden op vragen zoals ‘ In hoeverre krijgen ouders inspraak ? Wat doen anderen om het contact met ouders te verbeteren?’

Na een korte discussie proberen we met heel de groep een ‘gebod’ te maken over hoe we moeten omgaan met ouders. Er werd in de ww. een speels element, nl. touwtrekken in gebracht. Door de ww. wat aan te passen, kan je dit weglaten.

Hoe ?

kennismaking en namenrondje + iets vertellen over ouders ( bv. Doen jullie in de groep aan activiteit met ouders )

 

stellingenspel :

 

10 stellingen worden 10 geboden. Na het lezen van een stelling kiest iedereen een kant van het touw en wordt er een spelletje touwtrekken gespeeld. De stand wordt op een scorebord bijgehouden.

Extra spelelement : Per kant liggen er 3 jokers. Als de joker word ingezet, mag er iemand van de andere kant worden uitgekozen om mee aan de jouw kant te gaan trekken.

Na iedere stelling is er ruimte voor discussie over het onderwerp met behulp van 2 stoelen die tegenover elkaar staan. Enkel diegene die op een stoel zit, mag het woord voeren. Na iedere discussie wordt er een conclusie getrokken dat uitmondt in een gebod.

Aandacht : je kan op voorhand enkele stellingen uitkiezen als de tijd te beperkt is.

 

Stellingen :

groepsleiding organiseert één keer per jaar een gezellige activiteit zonder winstoogmerk voor ouders in een conflict tussen takleiding en ouders moet groepsleiding de rol spelen van neutrale scheidsrechter ouders van leiding zijn minder of niet betrokken bij de groep groepsleiding is hét aanspreekpunt voor ouders een conflict in de groep wordt door groepsleiding via een brief aan de ouders gemeld groepsleiding gaat samen met de takleiding mee op ouderbezoek bij de ouders van nieuwe leden ouders zijn nodig als logistieke steun rook- en drankafspraken op kamp worden samen met de ouders gemaakt groepsleiding is de voorzitter van het oudercomité

( n.b. in de spelregels staat dat dit niet kan )

groepsleiding bedient de ouders steeds met de glimlach

 

(reserve : 11. seks met ouders mag enkel voor de groepsleiding )

 

 


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:

Nuttige links:


in