Zoek

Talenten in je ploeg, een optelsom van sterktes

Eigenaar: Ploeg Vorming In Scouting

Korte omschrijving:
De werkwinkel heeft tot doel inzicht te geven in de talenten van jouw ploeg. Daarnaast biedt hij een methodiek om de talenten en de ontbrekende stukken te bespreken in jouw ploeg.

Doelpubliek:
 • leiding
 • groepsleiding
 • dcs

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

#HO2014 — 25-30 deelnemers (veel) — 2 tot 2,5 uur

Materiaal
Kaartjes uit In}leiding, p10-13, papiertape, grafiek kennismaking

Doel
Inzicht geven in de talenten van jouw ploeg
Methodiek om talenten en de ontbrekende stukken te bespreken in jouw ploeg.

Kennismaking

 • Namenrondje woesh
 • 4 groepjes, 5 posten -> doorschuifsysteem met hindernis tussen iedere post, ben je klaar op een post, dan mag je hindernissen tussen de posten bijmaken.
 • - Verwachtingen van deze ww (eerste post, zodat die ook als eerste terug vrijkomt)
 • - Grafiek: x-as: tak waarin je leiding geeft, y-as: aantal jaar in leiding
 • - 3 toptalenten van jouw leidingsploeg
 • - Floptalenten (interessante talenten, maar totaal nutteloos bij de scouts… of toch niet zo nutteloos?)
 • - Jouw leukste vak op school

Aan het werk
Groepjes van 4 personen: maak een top 10 van talenten waarmee je de ideale leidingsploeg kan vormen.
We voegen telkens twee groepen samen waarna ze een gezamenlijk top 10 moeten vormen. (Interessant: waarom laat een groep bepaalde talenten vallen?)
Dit herhalen we tot we terug één grote groep hebben en bijgevolg één top 10 van talenten. We geven de samengestelde groepen ook telkens minder tijd zodat ze sneller tot een consensus moeten komen.
De uitkomst leggen we naast “De Takploeg” uit In}leiding, als alternatief en eventuele referentie na de werkwinkel. Zijn er opvallende verschillen?

Energizer

In jouw groep (het moeilijke stuk)
Ieder individueel bekijkt:

 • Zijn of haar eigen ploeg: welke talenten hebben we, welke ontbreken?
 • Wat is jouw plaats in die talenten?
 • (Hoe zit het bij andere takken in jouw groep? Zijn er overeenkomsten? Zijn er takploegen waar je naar opkijkt?)

Iedereen maakt een visuele voorstelling van het talent in zijn of haar ploeg. Daarvan neem je een selfie en die post je op een sociaal medium met de tags #tentvoltalent en #HO14.
Vervolgens voegen we mensen samen om eens te discussiëren over de ontbrekende talenten, hoe zich dat manifesteert en hoe je daarmee omgaat.

Eventueel nog een energizer

Methodiek: bespreken in jouw groep
Twee voorbeelden met de kaartjes uit In}leiding, p10-13.

 • Het talentenspel: iedereen geeft om de beurt een kaartje aan iemand anders, telkens verduidelijkt met een situatie of anekdote. Kaartjes moeten niet bij iemand blijven liggen.
 • Schouderklopje: na de vergadering geef je iemand een kaartje met een talent dat je is opgevallen tijdens de voorbije activiteit.

Dit kan je gebruiken:

 • Tijdens de takevaluatie
 • Einde van de vergadering/activeit/weekend/kamp
 • Tijdens de voorbereiding van het kamp (welke talenten missen we? Kunnen we die misschien opvangen met een superfoerier, goede hulpleider of hulplijn thuis?)
 • Tijdens de leidingsverdeling -> de perfecte leid(st)er bestaat niet, maar misschien wel de perfecte takploeg.

Iedereen krijgt een sticker en schrijft daar een bekende persoon op. Die kleef je vervolgens op het voorhoofd van iemand anders. We spelen het talentenspel zoals eerder beschreven, aan de hand van de situaties/anekdotes probeer je te raden welke bekende persoon op jouw voorhoofd plakt. We spelen dit in groepjes van vijf deelnemers.
Discussie: Kan je dit gebruiken in jouw ploeg? Is dit bespreekbaar? Zie je hier een meerwaarde in?

Conclusie
De ideale leid(st)er bestaat niet
Wat zijn de talenten van jouw ploeg en jezelf als onderdeel daarvan
Methodiek om talenten en de ontbrekende stukken te bespreken.

Evaluatie en terugkoppeling van de verwachtingen
3D grafiek, ga op de juiste plek staan/hangen:
x-as: zijn je verwachtingen ingelost?
y-as: heb je iets bijgeleerd?
z-as: wat vond je van de beleiding?

Reclame voor Vorming in Scouting
Wie heeft er al Gilwell gedaan?


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:

Nuttige links:


in