Zoek

Talentscouts

Eigenaar: Ploeg Groepsleiding

Korte omschrijving:
Met (groeps)leiding en DC's op pad gaan om hun eigen talenten te ontdekken, in te zetten en de talenten van anderen op te merken en te gebruiken.

Doelpubliek:
  • leiding
  • groepsleiding
  • dcs

Tijdsduur: <= 1/2 dag

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

 Talentscouts

Doelen:

-        Inzicht geven dat inzetten op talent leidt tot duurzamer engagement

-        Handvatten meegeven om talenten bij zichzelf en anderen te herkennen.

-        Prikkelen om leiding op talenten in te zetten tijdens een uitdaging

-        Link maken tussen talenten en het model van motivatie

Materiaal:

-        Kennismakingsspel (Peter Gerrickens & Marijke Verstege) (http://www.kwaliteitenspel.nl/nl/kaartspellen/nederlandstalig/kennismakingsspel)

-         39 talenten op A3’s geprint (S:\03. Ondersteuning\Personeel\Personeelsbeleid\Talenten)

-        Tape, flappen, stiften, etiketten

-        Indien aanwezig; beamer, laptop met internetverbinding en extra geluidsversterking.

Toneeltje talentscout (2’)

Doel: ijsbreker

Werkwinkelgevers staan zij-aan-zij, en stappen een stapje naar voor als ze aan het woord zijn.

Sil: Een matig grappige openingssketch

Christophe: Ha die Sil, alles goed?

S: Prima. Hoe is het met jou?

C: Problemen! De hoofdact voor vanavond op HO heeft afgezegd.

S: Oei; kan ik helpen?

C: Is er iets dat je goed kan?

S: 10 x pompen; kijk!

C: Maar ik bedoel: iets dat je goed kan, en graag doet!

S: Flauwe moppen tappen. Bijvoorbeeld: ’t is groen en het skiet… Een Skiwi!

C: Nog concreter: iets dat je goed kan, graag doet, en energie uit haalt!

S: Ah, jij bent op zoek naar talenten?

C: Klopt!

S: Dan ben jij …

C + S: TALENTSCOUT!

Kennismaking (10’)

Iedereen krijgt een kaartje van het kennismakingsspel, spreekt iemand aan en stelt de vraag die op het kaartje staat. Daarna wisselen ze de kaarten uit en stappen ze op iemand anders af.

Opening (5’)

Doel: inzicht dat inzetten op talent leidt tot duurzamer engagement van leiding van hen laten komen.

Rondje: waarom inzetten op talent?

Smaakmaker (5’)

Clip van op HO: zet in op talenten van je leiding ipv staren naar negatieve eigenschappen.

https://www.youtube.com/watch?v=AV26wtUZNHQ&list=UU8Scgpbl753z922u5MXVH6w

 

Clip of verhaal over de cultuur van de zesjes: Marc Lammers over Sylvia Karres https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_tUaHxNzjxI

(verschil tussen gap-gericht kijken (competentieversterking) en talentontwikkeling)

Werkvorm: historielijn © Luc Dewulf (10’)

Doel: talenten bij zichzelf ontdekken

 Iedereen kent hoogte- en dieptepunten in het leven. De energie die je op dat moment voelt of ontbreekt, zegt veel over je talenten. De hoogtepunten zijn meestal de momenten waarop je je talenten optimaal gebruikt. De dieptepunten zijn ook heel interessant, vooral omdat de fase wanneer je uit het dal klimt iets zegt over je talenten. Met deze werkvorm kun je je talenten ontdekken, of de momenten waarop je je talenten succesvol hebt aangewend onderzoeken.

 

Hoe werkt het?

Laat iedereen 10’ apart zitten met flap en stift, en de volgende opdracht:

Teken een tijdlijn van de afgelopen jaren. Teken de tijdlijn zo dat het duidelijk is welke de hoogte- en dieptepunten zijn in functie van je energieverbruik: hoogtepunten zijn de momenten of periodes met een optimaal energieverbruik en een uitgesproken positieve energiebalans. Dieptepunten zijn de momenten of periodes met een verslindend energieverbruik en een uitgesproken negatieve energiebalans. Duid ook belangrijke keuzemomenten aan: momenten waarop jij in je leven belangrijke keuzes hebt gemaakt. Stel jezelf de volgende vragen: welk talent heb ik ingezet om zo succesvol te zijn? Bij de dieptepunten: welk talent heeft mij hieruit geholpen of welk talent heb ik ontdekt? Bij de keuzemomenten: wat was het gevolg van die keuzes op lange termijn?

Werkvorm: talentinterview per twee © Luc Dewulf (20’)

Doel: talenten van anderen makkelijk ontdekken

Deze werkvorm ondersteunt het gesprek dat je met iemand kunt voeren om zijn of haar talenten in kaart te brengen. Door goede vragen te stellen en daarbij goed te luisteren, kun je talenten bij elkaar ontdekken. Niet alleen het antwoord op de vraag zelf is van belang. Ook de informatie die je ‘tussen de regels’ hoort, brengt je op het spoor van talenten.

 

Hoe werkt het?

Ga per twee een wandeling maken en interview elkaar telkens 10 minuten.  

 

Het stellen van de volgende vraag geeft je een goed vertrekpunt:

“Kun je mij een situatie beschrijven van de afgelopen dagen of weken waarin voor jou de tijd vloog, waarin je dingen deed die je heel graag doet, dingen die je veel voldoening gaven en die je eigenlijk weinig energie kostten om ze te doen?”

Voor sommige mensen is deze vraag makkelijk te beantwoorden. Anderen vinden het moeilijk om positieve dingen over zichzelf te vertellen. Talent is relationeel, wat maakt dat het nodig is om het perspectief van anderen te bekijken. Deze vraag kan daarbij helpen:

“Welke complimenten hebben anderen jou al eens gegeven over dingen waarvan zij vinden dat jij er goed in bent?”

Vraag door op die complimenten en ga op zoek naar concrete voorbeelden hiervan. Hoe concreter, hoe makkelijker het wordt om de link te leggen naar een talent. Andere vragen die kunnen helpen om hbet concreet te maken zijn bijvoorbeeld:

-        Hoe ziet bij jou de avond eruit voordat je op vakantie vertrekt?

-        Hoe ziet jouw ideale werkweek er uit?

Als je het gevoel hebt dat je een talent hebt ontdekt, toets het dan af:

“Als ik je dit voorbeeld hoor vertellen, denk ik aan… Wat denk jij?” 

Op het einde van het gesprek zul je meestal een lijstje van vijf tot twaalf talenten hebben.

 

Talentenzoektocht (10’)

Doel: andere leerstijl aanboren: herken je talenten uit de teksten

 

Hoe werkt het:

De 39 talentenkaarten, hefboomvaardigheden (valkuilen) en ideale contexten hangen uit.

De deelnemers kunnen ertussen wandelen om te zien wat ze herkennen van zichzelf.

 

Motivatiemodel

Uitleg: motivatiemodel.  

Doel: link leggen tussen motivatie en talenten duidelijk maken door link tussen hoogste niveau van motivatie (intrinsieke motivatie) en talenten te benoemen.

 

  • Aan de linkerkant van het model zie je types van motivatie, drijfveren die leiding meer of minder kunnen motiveren. Per persoon is het verschillend welke van deze drijfveren veel of weinig motivatie bieden.
  • De onderste drijfveren vragen weinig extra investering van de leiding of groepsleiding, maar na een tijdje zijn ze 'uitgewerkt' als motivator, ze zijn "uitputtelijk".
    Als je drijfveren verder naar boven volgt, kom je bij motivaties die meer energie vragen: om te leren over de wereld of zelfs verandering te brengen, moet je investeren. Deze drijfveren vragen dus meer input, maar zij zijn een "onuitputtelijke" drijvende kracht.
    Simpelweg: je blijft niet eeuwig leiding omdat je graag met kinderen speelt. Als je door leiding te zijn, meer kan leren over jezelf in de wereld en kan bijdragen aan een betere wereld, blijf je veel langer en 'intenser' gemotiveerd.
  • Voel je toch dat de motivatie wegebt? Dat kan, want niet iedereen vindt alle types van drijfveren in hetzelfde engagement. Misschien wil die verveelde kapoenenleidster wel materiaalmeester worden, of ziet die ervaren groepsleiding wel iets in een paar jaar DC-schap? Ga op zoek en vind... motivatie!

Verhaal: Drie tenten vol talent (5’) (Uit Over & Weer juli 2014.)

Doel: inleiding op volgende werkvorm

 

Pascal zorgde voor de aanzet. Op zoek naar nieuwe uitdagingen en projecten.

Sil bedacht de perfecte naam. Veel met woorden bezig, het juiste woord voor het juiste doel.

Timis haalde vooral energie uit de aantallen, de winst. Hij wilde het dorp laten zien wat de scoutsgroep in zijn mars had. Hij werd ingeschakeld om de VIP-receptie te leiden en de buurtbewoners rond te leiden. Zijn totem - Populaire Steppelemming - klopt als een bus. Lisa werkte graag alles af tot in de puntjes. Alle takenlijsten ingevuld? Alle draaiboeken afgewerkt? Lisa op haar best! Thomas kickte dan weer op een perfect logistiek plan. Afspraken met de brandweer, elektriciteitsplan, extra sanitair besteld, ... materiaalmeester in kwadraat! Martijn en Bernard overtroffen zichzelf met het communicatieplan en het grafisch werk. Hun zotte ideeën werden campagne na campagne grappiger, sterker en ludieker. Deborah zorgde voor de beste foto’s. En Joris en Liesbeth? Zij zorgden voor sfeer, doorbraken de moeilijke momenten. Als de laatste houten vloeren uit de wei gedragen moesten worden, stonden ze nog steeds even enthousiast te lachen en motiveerden zo alle medewerkers. Dat alles maakte dat Sleepless dé referentie van Zuid-Limburg is geworden. Op tien jaar tijd, met drie generaties leiding, is een evenement van één naar drie tenten, van 350 naar 3500 deelnemers gegroeid. Door verschillende factoren, maar vooral omdat alle leiding en groepsleiding - bewust of onbewust - waren ingezet op hun toptalent.

Dat hoop ik voor 2014-2015 en lang daarna: dat Scouts en Gidsen Vlaanderen een beweging mag blijven waarbij al onze leden en leiding hun sterktes met vallen en opstaan kunnen en mogen ontdekken.

Christophe

Werkvorm: Talent inzetten tijdens opdracht © Luc Dewulf (25’)

Doel:

Hoe zou het zijn om met ons allen de talenten optimaal in te zetten om een uitdaging aan te gaan? Deze werkvorm is vooral een denkoefening die inzicht geeft in hoe talenten in de praktijk werken.

 

Hoe werkt het? 

Werk in groepjes van 4-5 personen een gedachte-experiment uit, bvb een groepsfeest, jubileumweekend, leidingsverdeling, …)

Werk met een uitdaging binnen scoutscontext: iets waar jullie telkens tegenaan botsen, iets wat jullie graag willen veranderen of verbeteren of waar jullie van dromen. Beeld je in dat je een projectteam mag oprichten om deze uitdaging aan te gaan.

Neem de verschillende talenten van de teamleden er een voor een bij. Bedenk samen hoe dat talent zou bijdragen aan het overwinnen van de uitdaging. Maak een samenstelling van de verschillende talenten die het mogelijk maken om de uitdaging aan te gaan. Spreek duidelijk af wie wat gaat doen en welke talenten hij of zij daarvoor zal inzetten. Of concreter: spreek met elkaar af welke resultaten elk van jullie zal boeken door het nodige talent te gebruiken.

Afronding

Rondje “wat neem je mee?”

Meer info en bronnen

-        Luk Dewulf: “ik kies voor mijn talent” (toolbox met 39 talentkaartjes, brochure met uitleg over talenten en vele werkvormen om ermee aan de slag te gaan).

-        http://www.talententoolbox.nl/filmpjes/ (inspirerende clipjes over talenten)

-        https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/themas/vrijwilligersbeleid/hoe-hou-je-je-leiding-gemotiveerd (motivatiemodel)

-        https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/themas/vrijwilligersbeleid/talenten-van-scoutsleiding (talenten van scoutsleiding)

-        https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/speech_vc.doc (speech HO2014)


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:
Nuttige links:


in