Zoek

Technieken aanleren aan (jong)givers

Eigenaar: Ploeg Technieken

Korte omschrijving:
Hoe breng je op een leuke manier technieken aan bij (jong)givers en zorg je ervoor dat ze blijven hangen?

Doelpubliek:
 • jins
 • leiding

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

 

Doelstelling

 

 • Leiding de CHIRO-methode leren kennen om technieken te integreren in hun programma
 • Leiding het verschil leren kennen tussen kennen en kunnen
 • Leiding een aantal methodes aanreiken om technieken op een leuke manier in te bouwen in een vergadering: mini/maxi, materiaal variëren, thema, competitie
 • Leiding zelf laten ondervinden dat het verrassend makkelijk kan zijn om technieken te integreren in een bestaande vergadering
 • Leiding zelf de tijd geven om best practices te delen

 

Materiaal

 • Groot bord of flappen waarop genoteerd kan worden
 • Groot bord met het woord CHIRO
  • Creativiteit
  • Herhaling
  • Inbouwen
  • Resultaat
  • Onderbouwd
  • Genoeg schrijfgerief om elke deelnemer tegelijk te laten schrijven

 

Inhoud

 

1. Kennismaking: dit kan op verschillende manieren. De gebruikte vorm hier was om iedereen de persoon links van hem te laten voorstellen nadat ze 5 minuten kregen om te overleggen. Op voorhand werd meegedeeld dat ze moesten kunnen vertellen wat de naam, totem, grootste droom en angst was. Op het moment zef werd er nog een willekeurige vraag (die ze dus niet konden weten) bijgegooid om de fantasie wat te prikkelen. De persoon die word beschreven moet intussen lipsyncen

 

2. opbouw van de probleemstelling: op een groot blad worden een aantal vragen geplaatst waar iedereen apart zijn gedachten bij plaatst. Als je iets leest van iemand anders dat interessant is kan je er ook een uitroepteken bij plaatsen. Als begeleider kan je dit zelf voorbereiden en er zelf een aantal woorden bijschrijven. De antwoorden hier zullen in de verdere delen van de workshop gebruikt worden.

Mogelijke vragen:

 • Welke technieken moet een jonggiver zeker kunnen?
 • Welke technieken moet een giver zeker kunnen?
 • Hoe breng je technieken aan bij een scout?
 • Waarom moet een scout technieken kunnen?
 • Welke problemen kom je tegen bij technieken aanleren?

Als iedereen de tijd heeft gehad zijn ideeën te delen overloop je de bladen in groep. Waarom krijgen sommige zaken veel uitroeptekens? Wat valt op? Voorzie zeker genoeg tijd om best practices te delen binnen de groep.

Voor elke vraag kan je een beetje theorie meegeven:

 • Welke technieken moet een (jong)giver kunnen? à denk hier ook zeker aan minder conventionele technieken, zoals fietsbanden oppompen, koken, wondes verzorgen,...
 • Waarom technieken aanleren? à dit is een belangrijke vraag om bij stil te staan. Technieken leren we aan omdat het voor de kinderen een unieke kans is om zich te ontwikkelen in een gebied dat ze anders niet of weinig tegenkomen. Het helpt hen zelfstandig te worden en zich te ontwikkelen in een vak.
 • Hoe breng je technieken aan? à zie onder

 

 

3. Theoretisch gedeelte: Deze laatste vraag leidt tot het theoretische gedeelte waar je echt een aantal zaken kan meegeven.

Op voorhand heb je CHIRO op een bord geschreven. Vooraleer je dit laat zien laat je de groep zelf zoeken naar wat de belangrijke punten zijn bij technieken aanleren. Zo kan je één voor één de woorden laten zien om uiteindelijk te komen tot de onthulling van het totale woord.

O => onderbouwd, zorg dat je eerst zelf de techniek goed begrijpt en voorzie voor je leden ook genoeg tijd om eerst de basis van de techniek te begrijpen, bijvoorbeeld op een techniekenvergadering

H => herhalen, om de techniek goed te kunnen moet je hem doorheen het jaar voldoende herhalen, ook buiten techniekenvergaderingen

I => inbouwen, om dit herhalen niet storend te maken, moet je de techniek inbouwen in andere vergaderingen, waar hij mee in het logische geheel kan passen

C => hoe bouw je in? Door creatief te zijn geraak je verder dan je denkt!

R => resultaat! Wanneer je technieken gebruikt, zeker op een techniekenvergadering, werk dan naar een resultaat toe. Een resultaat zorgt ervoor dat de leden blij zijn met wat ze gedaan hebben, dat ze niet het gevoel hebben zomaar wat knopen gelegd te hebben.

Samen vormen de letters CHIRO

 

Naast dit gedeelte kan je nog 1 zaak meegeven: “kennen” vs “kunnen”. Met een techniekenvergadering “kennen” je leden de techniek, het is door hem vaak te herhalen dat ze hem inoefenen en “kunnen”.

 

 

4. Toepassing van de theorie: nu het belang van inbouwen en herhaling duidelijk is gemaakt, is het tijd om dit eens te proberen. Deel de groep op in een aantal kleinere groepjes en vraag elk van hen een soort vergadering op te noemen. Geef deze aan hen als opdracht of aan een andere groep. Bepaal daarna op een willekeurige manier (bv. met dobbelsteen of random generator) een techniek uit de lijst die ze in het begin zelf hebben gemaakt. Het groepje krijgt nu volgende opdracht:

Bouw de techniek op een leuke en originele manier in in de gegeven vergadering Indien mogelijk: bepaal een volledig jaarplan om je groep deze techniek volledig te laten beheersen tegen het kamp

Nadat elk groepje zijn plan heeft bedacht is het tijd om dit te presenteren aan de rest van de groep. Om dit leuk te maken kan je volgende methode gebruiken. Elk groepje krijgt op het laatste moment nog een “challenge” mee voor hun presentatie. Deze challenge is leuk en grappig maar niet zo ingrijpend dat hij storend wordt voor de presentatie.

Voorbeelden: na elke zin van spreker wisselen, “helping hands”  (zoek maar op op Youtube),...

Na elke voorstelling overloop je met de groep even het voorstel en haal je er de beste ideeën uit.

Ook kan je zelf enkele voorstellen geven over hoe je een techniek leuk kan maken:

 • Mini/maxi: voer de techniek in het zeer groot of klein uitàtractorbanden plakken, met ministokjes sjorren,...
 • Varieer het materiaal: een bredere toepassing van hierboven
 • Competitie
 • Thema
 • ...

 

Leg bij het afsluiten van deze activiteit de nadruk op hoe makkelijk het was de techniek in te bouwen. Geef als voorstel de “techniekenpot” mee. Bepaal als leiding in het begin van het jaar welke technieken je graag in de groep wil leren. Steek een papiertje voor elke techniek in een pot. Bij elke takraad trek je een papiertje uit de pot. Daarna probeer je die techniek in te bouwen in je vergadering van die week. Op die manier daag je jezelf creatief uit én zorg je ervoor dat je genoeg technieken inbouwt in je vergadering.

 

5. Spelletjes met technieken: indien nog tijd over is kunnen een aantal spelletjes met technieken gespeeld of voorgesteld worden.  In het buitenboek staan een aantal voorstellen hiervoor.

 

Afsluiten en evaluatie

Haal bij het afsluiten nog even de geleerde lessen aan:

 • CHIRO-methode voor het aanleren van een techniek
 • Kennen vs kunnen
 • de “techniekenpot”-methode om technieken in te bouwen
 • de mogelijke leuke manieren om technieken te variëren (mini/maxi,thema, competitie,...)

Voor de evaluatie gebruik je een standaardtechniek.

 

Mogelijke verbeteringen

 • De lijst aan “technieken varieermethodes” kan zeker nog uitgebreid worden. Met elke sessie komen er extra ideeën bij
 • Kennismaking en evaluatie zijn nog niet ingebouw in het thema, dit kan beter
 • Er kan nog extra tijd voorzien worden voor het uitwisselen van ervaringen tussen de verschillende scoutsgroepen
 • Het eerste opzet-moment met opschrijven en bespreken mist een zekere dynamiek. De andere delen krijgen veel meer interactie los.

 

Opmerkingen doorsturen naar Dries Thielemans of Ploeg Technieken (technieken@scoutsengidsenvlaanderen.be)


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:
Nuttige links:


in