Zoek

Vergadertechnieken (met rollenspel, beslissingsmethodieken, brainstormen, organiseren en plannen)

Eigenaar: Ploeg Vorming In Scouting

Korte omschrijving:
Voor ervaren leiding en groepsleiding. Vergadertechnieken a.h.v. rollenspel met aandacht voor beslissingsmethodieken, brainstormen en organiseren/plannen.

Doelpubliek:
 • groepsleiding
 • dcs

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

Vergaderen algemeen

Rollenspel: Groepsraad.

Iedereen krijgt zijn rol en we doen een rollenspel van ongeveer 15 min. Het stelt een gewone groepsraad voor waarin we een groepsleider/voorzitter hebben, een aantal meewerkende leiding en een aantal storende leiding.

 • Rol 1 : groepsleider/leidster, zit de groepsraad voor
 • Rol 2 : iemand die te laat komt en aan zijn buur vraagt wat er reeds besproken is
 • Rol 3 : praat constant met zijn buur wat hij/zij deze week allemaal heeft meegemaakt op kot
 • Rol 4 : vraagt aan iedereen wie er straks nog naar de fuif gaat van de chiro
 • Rol 5 : zit ongeïnteresseerd op de groepsraad en prutst constant mijn zijn/haar gsm
 • Rol 6 : roddelt tegen zijn buur over het nieuw lief van de groepsleider/leidster
 • Rol 7 : zet zich plots recht en vraagt aan iedereen wat hij/zij wil drinken
 • Rol 8 : onderbreekt de voorzitter van de groepsraad vaak met opmerkingen en vragen
 • Rol 9 : zoekt dringend foeriers voor het welpenweekend volgende week
 • Rol 10, 11, 12, 13, 14 en 15 : actief luisterende en meewerkende leiding

Na het rollenspel maken we ruimte voor een gesprek/discussie. Eerst laten we iedereen zijn rol bekend maken, sommige dingen zijn wellicht niet opgevallen, anderen waren overduidelijk. We trachten een antwoord te krijgen op volgende vragen (flappen kunnen handig zijn).

 • Wat moet een goede voorzitter allemaal kennen en kunnen?
 • Hoe gedraagt een ideale 'vergaderdeelnemer' zich?
 • Het succes van een vergadering wordt bepaald door de acties die eruit voortvloeien. Hoe kan je er voor zorgen dat er actie ondernomen wordt?
 • Hoe bereid je als voorzitter de vergadering voor?
 • Hoe is de structuur van een goede vergadering (voor –tijdens -achteraf)?
 • Wat kan een vergadering echt verpesten? En hoe kan je dat vermijden?

 

Beslissingsmethodieken

Doelstelling: de verschillende manieren om te beslissen ervaren en daar de voor- en nadelen van afwegen.

Methodiek: een vergadering die iemand van de begeleiding voorzit.

De kapoenenleiding geeft elke kapoen voor zijn verjaardag een cadeautje. Ze weten al dat ze Femke een knuffel willen geven, maar ze twijfelen nog tussen 6 exemplaren.

Er zijn 6 knuffels, we verdelen ons in groepjes. Ieder groepje krijgt één of meerdere knuffels mee. Samen moeten ze de voor- en nadelen van elke knuffel opschrijven. Daarna komen we terug in de grote groep samen. En elk deelgroepje vertelt over de knuffel (en eventueel of ze hem als cadeautje zouden willen geven).

Nadat iedereen zijn zeg heeft gedaan, denkt iedereen na welke knuffel ze zelf het liefst aan Femke geven.

Daarna beslissen we telkens welke knuffel af valt. We doen dit op de 5 beslissingsmethoden:

 • Via autoriteit (iedereen mag zijn mening uiten, iemand beslist alleen)
 • Via delegatie (een groepje experten mag beslissen, bvb. iedereen met sterrebeeld kreeft)
 • Via meerderheidsstemming (bvb. handopsteking)
 • Via consensus/ de echte overeenstemming (iedereen kan zich bij een besluit neerleggen)
 • Via uniformiteit (iedereen kiest voor een bepaald ding en is er echt mee akkoord)

De vergadering besluit welk beestje ze gaan nemen.

Daarna vragen we de deelnemers welke ze de minst toffe manier van beslissen vonden en welk de tofste. We schrijven de voor- en nadelen van elke manier van beslissen op.

 

Brainstormen

Brainstormen is een efficiënte en heel eenvoudige manier om ideeën te ontwikkelen. Brainstormen bestaat uit 3 fasen:

 • Probleemstelling
 • Idee-generatiefase (divergentie)
 • Een idee-evaluatiefase (convergentie)

Die splitsing van het denkproces is nog steeds de basis van brainstormen. Voor de koffie ideeën bedenken, na de koffie evaluatie en selectie van diezelfde ideeën.

Tijdens de divergentie of de ideegeneratiefase gelden een aantal regels. Die regels zijn er niet om uw denkmogelijkheden te beknotten maar creëren integendeel een denkruimte waar alles mogelijk is en waar de deelnemers hun ideeën vrijuit kunnen lanceren.

 • Uitstel van oordeel
 • Lift mee op andermans ideeën
 • Extra aandacht voor naïeve en ongewone ideeën
 • Geen dikkenekkerij

Opwarmerke: je legt een elastiekje en een paperclip op tafel. Iedereen heeft 1 minuut om alleen 20 dingen te bedenken waarvoor je dat elastiekje of die paperclip op een andere manier kan gebruiken dan als elastiekje of paperclip.

Terwijl ze bezig zijn doe je een beetje irritant, bvb. om de 10 seconden zeggen hoeveel tijd er nog is en met je vingers op tafel tokkelen en als er muziek is die te luid zetten en zo van die dingen.

-> om te illustreren dat je om te brainstormen goede omstandigheden nodig hebt.

 

1. We doen enkele methodes om divergent te denken.

Kettingassociatie: In 2 cirkels doen we een kettingassociatie. We beginnen met één woord en de volgende zegt een woord dat het ene bij hem oproept. Als je niet snel genoeg reageert vlieg je naar de andere cirkel.

Kettingassociatie met groter: we doen de kettingassociatie nog eens, maar met bijkomende opdracht dat het volgende groter moet zijn als het volgende.

Bvb. Elvis -> walvis -> oceaan -> wereld -> 2 werelden -> Gods -> fantasie -> heelal -> het niets -> een nietjesmachine -> een drukpers -> atoomsplijting

Onderbrekende associatie: Verdeel de groep in verschillende kleine groepjes bvb. per 3. Iedereen krijgt een paar pictionary kaartjes. Trek twee kaarten in 4 stappen wat het ene met het andere te maken heeft.

Bloemassociaties: in andere groepjes maak je een bloemassociatie. Bij een bloemassociatie verken je alles waaraan één centrale term je doet denken. Je keert steeds terug naar de centrale term. Maak een bloemenassociatie (noteer) met 30 associaties over 'kamp'.

Directe analogie: Probleemstelling – we willen graag een geldactie doen met onze givertak om een buitenlandskamp te doen. Zoek willekeurig een ander woord (bvb. een boek openslaan en een woord aanduiden). Zoek de verschillen of gelijkenissen tussen dit woord en een geldactie. Na het opsommen van de gelijkenissen, hanteer je elke gelijkenis als startpunt bij de zoektocht naar nieuwe ideeën.

Persoonlijke analogie: je wilt graag het lokaal helemaal herinrichten en zoekt inspiratie om dit te doen. Beeld je in dat je het lokaal bent. Ben je tevreden over jezelf? Wat zijn je sterke en minder goede kanten? Hoe voel je je als je al dat jong geweld bij jou komt spelen? Wat zou je tegen de leden willen zeggen? Wat zou je kunnen doen om jezelf nog aantrekkelijker te maken?

Je kan dit eventueel doen in de vorm van een interview.

 

2. De convergentiefase

Na de divergentiefase komt de convergentiefase. Je moet één van de ideeën kiezen om mee verder te gaan.

Bvb. Stippen plakken – laat mensen met plakkertjes kiezen welk idee ze het tofst vinden. Zet de ideeën van de geldactie op een flap. Laat de deelnemers een bolletje zetten bij het idee dat ze zelf tof vinden.

Als je een idee hebt gekozen moet je dit nog verder uitwerken. Stel je de vraag 'Wat staat nog tussen het huidige idee en de realisatie van het idee?'

 

Organiseren & plannen

Doelstelling: methode aanbrengen waarmee je op een goede manier evenementen kunt organiseren en plannen.

Methode: we laten de cursisten een actieplan maken (zie papieren).

We willen voor onze jonggivers een avonturen-weekend organiseren. Ons concept:

 • 24-uren, met voldoende slaap
 • Mountainbike
 • Vlottentocht – met vlotten die de leiding op voorhand sjorde
 • Dauwtrip
 • Overnachten in iglo-tenten
 • Fouriers zorgen voor eten

Wat moet er allemaal gebeuren? We leggen 7 flappen met daarop de onderwerpen: mountainbike, vlottentocht, dauwtrip, overnachten, eten, varia. De mensen gaan rond en schrijven op waar we allemaal rekening mee moeten houden als we zo iets organiseren. Een checklist die we in ons achterhoofd houden (of voor nu eventueel uithangen op flappen):

 • Ruimte
 • Geld
 • Mens
 • Hulpmiddelen
 • Materiaal
 • Kennis
 • Systeem 

Kaartjes voor rollenspel, stellingen, checklist: zie bijgevoegd document.


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:
Nuttige links:


in