Zoek

Werkwinkel Geven

Eigenaar: Ploeg Vorming In Scouting

Korte omschrijving:
Bijlage vind je onderaan deze pagina. Hoe steek ik een werkwinkel in elkaar? Al doende gaan we aan de slag met eigen rijke of beperkte werkwinkelervaring. Deze werkwinkel is geslaagd als iedere deelnemer op het einde van de werkwinkel minstens 1 ding kan benoemen dat hij/zij zal toepassing zijn haar eigen manier van werkwinkel begeleiden.

Doelpubliek:
 • leiding
 • groepsleiding
 • dcs

Tijdsduur: <= 1/2 dag

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

 

*Voor de curus zelf:

- Opdracht aan deelnemers: neem basismateriaal mee voor je favoriete werkwinkel (ooit gevolgd of niet) of een werkwinkel waar je eens mee experimenteren wil.

- Doelstelling cursus opstellen en op voorhand mailen met betrokken om te weten a. wie zal deze werkwinkel volgen b. wanneer is de werkwinkel voor hen geslaagd (m.a.w. wat willen ze leren/dat er geleerd wordt).

 

1.   Kennismaking

 

 • Voorstelling:
  • Stel jezelf voor obv sleutelbos/in uw portefuille zit
  • Waar komt je totem vandaan?

 

 • Active review: Maak een lijn, laat de deelnemers een voorwerp dat ze (bijna) altijd bij hebben als ze op cursus zijn op de leze lijn liggen bij volgende vraagje (ene kant van de lijn is "weinig", andere kant is "veel"): "hoe bekwaam voel jij je al in het begeleiden van een werkwinkel? "

  Verdiepende vraagjes waar je antwoord op wil:
  - Wat heb je vandaag nodig om iets op te schuiven op de weinig - veel lijn?
  - Wat wil je vandaag leren?
  - Wanneer is deze werkwinkel voor jullie geslaagd?

(handig als je van iedereen een antwoord probeert te krijgen en je dit voor jezelf noteert om dan in he helft en op het einde van de werkwinkel naar terug te koppelen)

Duiding geven: voor ons is de werkwinkel geslaagd als jullie iets wat jullie hier doen, kunnen meenemen naar jullie eigen manier van werkwinkel begeleiden.

 

2.   Uitwisseling: Wat doen jullie al? Hoe pakken jullie het zelf aan?

 

 • 1ste: Luisteren: Reacties sprokkelen: wat doen jullie al? Hoe pakken jullie het nu al zelf aan?

 2de: DOEN: Bereid (kort) PER 3 (afhankelijk van groepsgrootte) een werkwinkel voor die je zelf

  • Ofwel het allerliefst geeft
  • Ofwel graag eens zou willen geven
  • We gaan deze meteen ook DOEN
   (houd in het achterhoofd: wanneer is deze werkwinkel voor mij geslaagd? +richtvraagjes begin van deze werkwinkel)
 • 3de: DENKEN: active review met materiaal
  • Tijdens het brengen van de mini – werkwinkels, wisselen we ideeën uit hoe we deze werkwinkel kunnen aanpassen
  • Dit op basis van active review met materiaal
  • Vb. Materiaal op grond, denkers (bij schroevendraaier), doeners (bij bijl) aan andere kant
  • &op basis van theorie van Kolb die we al doende toepassen

(introductie leerstijlen)

 • Zie Doc: leerstijlen Kolb

(leren doe je best als al de 4 vormen van leren doorloopt)

 • 4de: Nà elke onderdeel: feedback geven
  • Perspectief inname
  • Feedbackregels: objectief, aanvaarden

   3. Kadering Kolb: kapstok om flow van werkwinkel aan op te hangen

 

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/onderwijs/4982-leerstijlen-de-leercyclus-van-kolb.html

 • Doel: iedereen betrokken houden
 • Zijn er nog andere leerstijlen? Leermanieren?
  • Vb. auditief, visueel, kinesthethisch
  • Vb. acteurs van House kennen geen ziektes en weten niet ‘wat ze doen’. Ze leren enkel vanbuiten.Geen verdere verwerking door andere leerstijlen.

4. Evaluatie werkwinkel

 • Hernemen 1e active reviewing
 • Was deze werkwinkel voor jou geslaagd?
 • Heb je een stap(je) verder gezet?
 • Wat is het belangrijkste dat je vandaag hebt geleerd en wilt toepassen in je eigen ‘aanbodjes geven’

 


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:
Nuttige links:


in