Zoek

Werven en behoud

Eigenaar: Personeel Secretariaat

Korte omschrijving:
Naargelang de deelnemers kan er toegespitst worden op het werven en behouden van leden, leiding, districtsmedewerkers of … Deelnemers verlaten deze werkwinkel met een actieplan voor één concrete uitdaging uit hun eigen werking.

Doelpubliek:
  • leiding
  • groepsleiding
  • dcs

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

1)  Inkleding ruimte

-      Leg de vier gekleurde bladen met de vier inhoudselementen (identiteit, netwerk, kwaliteit, afhakers) verdeeld in de ruimte. Leg het blad met het vraagteken in het midden.

-      Plak al wat post-it’s met voorbeeldvragen bij de verschillende onderdelen. (doe dit in een specifieke kleur blaadjes dat je naderhand nog weet welke jouw vragen zijn en welke van de deelnemers zelf komen.)

-      Leg de kleurtjes, stiften, balpennen en post-it’s in het midden.

 

2)  Kennismakingsronde

Afhankelijk van je tijd kan je kort de namen en functie van de deelnemers overlopen of ze in een leuk kennismakingsspelletje gieten.

 

3)  Opstartfase: met welke vragen zitten de deelnemers?

Geef elke deelnemer een actieplan en leg uit dat het de bedoeling is dat ze dit doorheen de werkwinkel invullen op hun maat, zodat ze op het einde zullen buitengaan met een plan dat nuttig en direct toepasbaar is voor hen.

Nodig de deelnemers uit om na te denken over een vraag uit hun werking waar ze over willen nadenken, die op een post-it te schrijven en onder te brengen bij een thema.

Op elk van de gekleurde themabladen staat ‘What’s in it for me?’. Het doel hiervan is dat de deelnemers zelf op zoek gaan waar hun eigen vraag rond werving en behoud het meest bij aansluit. Als ze wel een vraag hebben, maar deze niet kunnen onderbrengen, plakken ze hun post-it bij het vraagteken in het midden.

Vervolgens overloop je met de gehele groep alle vragen. De deelnemers schrijven hun eigen vraag bovenaan hun actieplan.

Afhankelijk van het overwicht van de vragen ga je flexibel met de werkwinkelinhoud om zodat het meeste aandacht gaat naar het onderdeel dat het meest van nut is voor de aanwezige deelnemers.

 

4)  Vier inhoudelijke modules

Identiteit

Eerst denkt elke deelnemer na over de troeven en specifieke eigenschappen van zijn/haar groep/district/… Hiervoor kan hij/zij notities nemen op zijn/haar actieplan. Spoor de deelnemers aan om heel breed te denken. Scouting is immers meer dan padvinderij. Er zijn heel wat facetten aan waar dan ook zeer veel mensen iets in hun gading in kunnen vinden.

Er wordt uitgelegd wat een elevatorspeech is. Het begrip elevatorspeech komt uit Amerika en duidt op het feit dat je als organisatie in staat moet zijn om in maximum twee minuten te beschrijven waar je mee bezig bent, waarom je goed bent in wat je doet, wat je kan betekenen voor de ander en wat de ander voor jou kan betekenen.

De deelnemers verspreiden zich in de ruimte en lopen rond zo lang de muziek speelt. Als de muziek stopt, stappen ze naar de deelnemer het dichtst in de buurt en gaan met elkaar in gesprek adhv hun elevatorspeech. De bedoeling is dat ze hun gesprek voeren met de vraag van hun actieplan in het achterhoofd. Lukt het al om adhv een goede elevatorspeech samenwerkingsbanden te smeden?

 

Netwerk

Iedereen kent heel veel mensen, die op hun beurt ook nog eens heel veel mensen kennen die heel wat kunnen en weten.

Maw voor elk probleem/uitdaging in je scoutswerking kan je wel iemand vinden in je netwerk die er raad mee weet. Belangrijk om dus af en toe stil te staan bij je netwerk.

Verdeel de deelnemers in groepjes van drie en geef hen een flap. Vraag hen om (bv. in zwarte alcoolstift) het netwerk van één van de drie deelnemers uit te tekenen. De persoon in kwestie begint te vertellen en te tekenen; de twee anderen stellen vragen. Nadien worden contacten die de twee overigen hebben en de persoon van de tekening niet, nog aangevuld in een andere kleur.

Er wordt één maal doorgeschoven naar de flap van het aanpalende groepje om te ontdekken of er personen/instanties zijn waar de eigen groep niet aan gedacht had.

 

Kwaliteit

Verdeel de deelnemers in groepen: bij 15 deelnemers bv. in drie groepen. Vraag elke groep om op een flap een reclameposter te maken voor hun groep/district waarin al hun sterktes vervat zitten. Nadien zullen de andere groepen moeten raden welke kenmerken vervat zitten in de tekening.

Uit de literatuurstudie over werven en behoud kwamen zes belangrijke kwaliteitsindicatoren voor groepen naar boven (cf. bijlage 1).

Als groepen hier meer over willen weten, kunnen ze ook aan de slag met de kwaliteitszorgtools. Dit is een kwaliteitsrooster om na te denken over je groep gepaard met een definitie voor kwaliteit in scouting. Er bestaat ook een aparte werkwinkel over dit onderwerp.

 

Vragen die kunnen helpen bij het begeleiden van dit onderdeel:

Zijn jullie sterk in uitdagende activiteiten? In welke mate is er inspraak van leden, leiding, districtsmedewerkers, … bij beslissingen? Krijgen leden en leiding de kans om een vertrouwensband uit te bouwen? Gebruikt de groep de informatie van buitenaf? Van Scouts en Gidsen Vlaanderen, maar ook van andere partners in je netwerk? Is er aandacht voor het ontplooien van vaardigheden bij leden, leiding, medewerkers, …? Kennen en gebruiken jullie de pedagogische producten? Kunnen delicate thema’s en problemen besproken worden of is er enkel plaats voor de goed-nieuws-show?

 

Afhakers

Vertel de groep dat je een uitspraak op tafel zult leggen en dat ze zonder twijfelen hun eerste reactie er mogen uitsmijten waarna er gediscussieerd kan worden.

Vervolgens leg je in het midden van de groep het blad waarop staat: ‘Seppe, 10 jaar. Oud-scout’.

Na de reacties maak je de overgang naar de reden waarom Seppe weggegaan zou kunnen zijn. Hiervoor leg je de afhakersmatrix in de groep (2 exemplaren bij een groep groter dan zes) en vraag je de groep om voorbeelden te vinden bij de vier categorieën.

De belangrijkste boodschappen in dit onderdeel zijn:

Dat iedereen ooit stopt met scouting en dat dit bij een heel aantal redenen niet erg is. Besteed aandacht aan kinderen die al een tijdje afwezig zijn. Maak een mooi afscheid voor mensen die definitief de groep verlaten. Ook zij zullen nog tegen anderen over scouting praten en ooit misschien een wederkeer overwegen. Het is belangrijk dat een groep alert is voor redenen die intern en oplosbaar zijn. Dit kan enkel de kwaliteit van de werking ten goede komen.

 

5)  Evaluatie werkwinkel

-      Trek nog eens expliciet tijd uit voor het aanvullen van ieders actieplan.

-      Check of ieder een antwoord heeft op zijn/haar startvraag.

-      Verwijs naar website en Over & Weerartikel. Daar kunnen mensen ook meer concrete wervingsideeën vinden voor de uitwerking van hun actieplan.

-      Nog tips voor het verbeteren van de werkwinkel?

 


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:
Nuttige links:


in