Wat leer je op de scouts?

Leiding gooit lid omhoog tijdens spel

Scouting is meer dan zomaar een jeugdbeweging. Als scout of gids leer je bij: denk maar aan technieken, maar ook aan vaardigheden en attitudes. Spelenderwijs uiteraard. Want leren is spelen, spelen is leren.

Vaardigheden en attitudes

Samenwerken

Scouts en gidsen leren samenwerken: samen verleggen ze hun grenzen en combineren ze hun talenten zodat het resultaat meer is dan de som van de delen. Als lid leer je samenwerken via spel en in groep te leven, maar ook als leiding moet je samenwerken: iedereen draagt zijn steentje bij en samen worden beslissingen genomen en activiteiten op poten gezet.

Mondelinge communicatie en actief luisteren

In groep activiteiten doen is onmogelijk zonder communicatie. Geen spel zonder speluitleg, geen vriendschap zonder babbelen (en ruzies bijleggen), geen enthousiasme zonder vrolijk gekwetter (en aanmoedigingen en complimentjes). Scouts en gidsen worden aangezet om hun mening te geven, maar ook om te luisteren naar die van anderen.

Beslissen

Beslissen, dat betekent keuzes maken. Dat is niet altijd eenvoudig, want kiezen is soms ook wat verliezen. Scouts en gidsen worden aangemoedigd hun eigen mening te vormen en zo een weloverwogen beslissing te nemen. Scouts en gidsen leren op de scouts keuzes maken en nadenken over de gevolgen. Bijvoorbeeld, leiding kiest niet zomaar een kampthema zonder na te denken over de mening van je leden.

Probleemoplossend denken

Scouts en gidsen leren probleemoplossend denken. Ze denken kritisch na, analyseren het probleem en bedenken een oplossing. Dat gebeurt spelenderwijs. Ze worden uitgedaagd door een spel en ze komen op ongekende plaatsen. Tijdens een tocht, op kamp of tijdens een spel, maar ook door samen te leven worden ze geconfronteerd met onvoorspelbare situaties waarop ze moeten inspelen.

Kritisch denken

Scouting leert je kritisch denken. Al van jongs af aan worden leden beetje bij beetje aangemoedigd om hun mening te vormen en inspraak te geven. Jonggidsen en -verkenners leren kritisch denken over de taakverdeling binnen de patrouille. Jins leren kritisch nadenken over hun buitenlandse kamp en of ze al dan niet in leiding stappen. En als leiding denk je na over kasacties, over een jaarplanning, over een taakverdeling… Zo leer je als scouts en gids gaandeweg kritisch denken en zo zelfstandig te worden.

Coachen en ontwikkelen

Op de scouts groeien scouts en gidsen. Ze leren hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Dat gebeurt niet zomaar op hun eentje. Samen verleggen ze grenzen. Scouts en gidsen helpen elkaar begrijpen wie ze zijn, moedigen elkaar aan en geven elkaar feedback. Leden leren dit beetje bij beetje, leiding stapt uiteraard in die coachende rol.

Omgaan met diversiteit

Scouts en gidsen ontdekken diversiteit. Ze leren verschillen tussen personen te waarderen en ermee om te gaan. Samen staan ze sterk, de groepssfeer zorgt ervoor dat je elkaar leert kennen en appreciëren. Dat motiveert iedereen om het beste uit zichzelf te halen. In een scoutsgroep mag en kan iedereen zichzelf zijn.

Inlevingsvermogen

Je kan niet in een groep samenleven en samen spelen zonder inlevingsvermogen. Scouts en gidsen verplaatsen zich in de gevoelens van de ander en helpen elkaar. Ze zetten zich in voor de groep en de maatschappij. Ze zorgen ervoor dat iedereen zich goed voelt en proberen hun steentje bij te dragen voor een betere buurt en een betere wereld.

Prioriteiten stellen

Scouting betekent ook prioriteiten stellen. Als scout of gids komt er vaak veel op je af, zowel tijdens een gewone activiteit als op kamp of uitstap. Leden leren vrije momenten zelf in te vullen en tijdens inspraakmomenten keuzes te maken. Leiding leert prioriteiten stellen tijdens het leidinggeven: wat is belangrijker en dringender om nu te doen?

Flexibiliteit en bijsturen

Een scout of gids is flexibel. Op de scouts loopt er vaak iets anders dan verwacht werd: een nieuwe situatie of problemen. Scouts en gidsen leren om te gaan met de flexibiliteit en erop in te spelen. Plannen en voorbereiding kan bijgestuurd worden als dat nodig is.

Conflicthantering

Helaas ontstaan er wel eens conflicten binnen een groep. Scouts en gidsen leren hiermee omgaan: het probleem actief aan te pakken, een oplossing te zoeken en te anticiperen op de toekomst. Of je nu een kapoen bent of groepsleiding, er is wel eens een conflict dat je moet oplossen. En daar leer je als scout of gids uit.

Tijd managen

Scouts en gidsen leren door scouting hun tijd te managen. Dat leren ze tijdens scoutsactiviteiten: op tocht kiezen ze wanneer ze pauzes nemen, op kamp vullen ze hun vrije momenten zelf in en als leiding en jins bepalen ze de planning. Maar ook buiten scouting doen ze aan tijdsmanagement. Ze zoeken naar een evenwicht tussen hobby’s, vrienden, relatie, school, werk en scouting.

Motiveren

Motiveren neemt veel vormen aan tijdens scouting. Je maakt elkaar enthousiast en daagt elkaar uit. Je geeft elkaar complimentjes en feedback. Leden motiveren elkaar om toch het laatste stapje verder te gaan en leiding helpt elkaar betere leiding te zijn. Natuurlijk motiveert leiding de leden om zich te ontwikkelen en ervoor te gaan, en omgekeerd. Als scout of gids leer je ook jezelf motiveren om je moed niet te verliezen of om net een stapje verder te gaan.

Onderhandelen

Op de scouts leren scouts en gidsen onderhandelen. Ze hebben een vinger in de pap, beslissen mee en zoeken samen naar het beste resultaat. Ze drijven hun eigen willetje niet door, maar vinden een oplossing waar iedereen blij mee is.

Plannen en organiseren

Dat scoutsleiding goed kan plannen en organiseren staat als een paal boven water: zowel voor, tijdens als na de activiteit of het kamp. Maar ook leden krijgen steeds meer verantwoordelijkheid om zelfs eens een spel ineen te steken of mee te denken aan de kampplanning.

Zelfontplooiing

Scouts en gidsen groeien en leren steeds nieuwe vaardigheden. Ze ontdekken hun talenten en verleggen hun grenzen. Zo leren ze steeds meer bij, over de wereld, over de groep en over zichzelf.

Delegeren en richting geven

Scouting leert leidinggeven. Uiteraard leer je als scoutsleiding delegeren en richting geven. Maar ook leden leren hiermee experimenteren, denk maar aan nestleiders bij kabouters en welpen, patrouilleleiders bij gidsen en verkenners, jins die hun jaar meebepalen…

Initiatief nemen

Een scout of gids denkt verder. Scouts en gidsen anticiperen en kansen grijpen. Ze doen meer doen dan wat wordt verwacht. Vanaf jonge leeftijd wordt dit aangemoedigd. Kapoenen delen hun favoriete spel, jonggidsen en -verkenners leren zelf al wat uit te proberen. Jins plannen zelf hun jinjaar. Door initiatief te nemen worden ze steeds zelfstandiger.

Wist je dat veel van deze vaardigheden en competenties vervlochten zitten in de vijf basispijlers van Scouts en Gidsen Vlaanderen? Die zijn zelfwerkzaamheid, ploegwerk, engagement, medebeheer en dienst.

Lees meer over de basispijlers

Ben je geholpen met deze info?