Het verhaal van Vlaanderens Jeugdlokalen

Oude lokalen scouts Hove

"Jeugdlokalen zijn geen beleidsprioriteit. Onderinvestering zorgt voor ongezonde en zelfs gevaarlijke situaties!"

In april 2022 gaven 928 groepen van Chiro, KSA, KLJ, Scouts en Gidsen Vlaanderen en FOS Open Scouting een inkijk in de staat van hun lokalen in het lokalenonderzoek. Voor Scouts en Gidsen Vlaanderen vulden 321 groepen het onderzoek in, ruim 64% van alle Scouts- en Gidsengroepen. Een mooi resultaat waarmee we echt aan de slag kunnen.

De resultaten zijn binnen en bevestigen jammer genoeg wat we aan den lijve ondervinden. De staat van de infrastructuur van jeugdverenigingen verbetert niet en gaat er zelfs op achteruit. Onder infrastructuur verstaan we het ‘lokaal’ en alles wat erbij hoort.

We hebben één lokaal waar asbest in is ontdekt, en dus één leeftijdscategorie heeft geen lokaal. We lossen het nu tijdelijk op met het leidingslokaal te gebruiken. Verder zal de stad ons helpen om nieuwe lokalen te bouwen.

lokalenonderzoek, 2022

De resultaten

Bij de resultaten zien we geen verschil tussen de jeugdbewegingen onderling en de provincies. Deze zaken komen overal even sterk terug.

  • De ruimte die jullie beschikbaar hebben voor zowel leden als materiaal is vaak niet voldoende;
  • Er is weinig tot geen isolatie aanwezig en de gebouwen zijn in slechte staat waardoor er een hoog verbruik is en de lokalen moeilijk op te warmen zijn, als er al een werkende verwarming is;
  • De veiligheid zowel op vlak van hygiëne (keuken en sanitair) als op vlak van infrastructuur (instortingsgevaar, brandgevaar), kan niet in elk lokaal gegarandeerd worden. Dit baart ons erge zorgen.
  • De relatie met de gemeente of andere belanghebbenden speelt een grote rol in de staat van het lokaal.

We mogen een deel van ons lokaal niet gebruiken door problemen met de nooduitgangen. Slechts twee van onze vijf takken kunnen hierdoor op ons lokaal afspreken. Dit heeft een grote impact op onze werking, zeker in de winter. Daarnaast zijn onze lokalen in zo een slechte toestand dat het niet goed is voor ons imago. In onze gemeente is er dringend nood aan een beter lokalenbeheer.

lokalenonderzoek, 2022

Wat nu?

Meten en weten is één ding. Actie ondernemen is minstens even belangrijk! Daarom plannen we, samen met de andere jeugdbewegingen, verschillende acties om de noodzaak van veilige en kwaliteitsvolle Jeugdinfrastructuur aan te kaarten en dit op de politieke agenda te krijgen.

De vijf organisaties en de Ambrassade:

  • We gaven een eerste inkijk in de resultaten door aan verschillende jeugddiensten in Vlaanderen;
  • We gaan in onderhandeling met Vlaamse politici;
  • We bezorgen een advies over de toestand van onze lokale jeugdinfrastructuur aan de Vlaamse Jeugdraad zodat zij mee kunnen pleiten voor betere jeugdinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel;
  • De jeugdbewegingen en De Ambrassade organiseerden op 24 maart een inspiratiedag voor verschillende ambtenaren en politici van steden en gemeenten. Daar krijgen ze de uitgebreide resultaten te zien en gaan we in gesprek met verschillende experts rond de meest prangende thema’s.
  • We ontwikkelden en vernieuwden een aantal standaardovereenkomsten voor jeugdlokalen! Heb je een nieuwe overeenkomst nodig? Neem zeker een kijkje op jeugdlokalen.be.

Daarnaast investeren we bij Scouts en Gidsen Vlaanderen in een nieuw online beheerplatform voor jeugdlokalen. Via dit platform kan je de kwaliteit monitoren van het lokaal, krijg je concrete acties en tips wanneer er bij een thema (vb. brandveiligheid) nog werk aan de winkel is en kan je alle belangrijke documenten en info bijhouden voor volgende generaties leiding.

Dit scoutsjaar starten we ook met een proefproject om het energieverbruik in lokalen te meten. Want vanuit het weten hoeveel je verbruikt én wanneer je dit verbruikt kan je gerichte acties ondernemen om je verbruik te verminderen. Heeft je groep interesse om mee in het proefproject te stappen? Laat ons iets weten via onderstaand mailadres. I.s.m. EnergieID.

Ons lokaal staat letterlijk op instorten. Gaten in het dak, schimmel, ongedierte, vandalisme,... waardoor we jammer genoeg niet alle lokalen die we nodig zouden hebben kunnen gebruiken.

lokalenonderzoek, 2022

Heb je vragen rond het lokalenonderzoek of rond je eigen lokaal? Mail naar info@scoutsengidsenvlaanderen.be.

Foto: MICHA MERCKX - Scouts Hove.
In samenwerking met de gemeente Hove worden de lokalen van Scouts Hove grondig gerenoveerd.