Zoek
Scouting op Maat

Voor wie de kostprijs van scouting een drempel vormt zijn er een aantal mogelijkheden.

Het verminderd lidgeld

Wie het financieel moeilijk heeft, betaalt aan Scouts en Gidsen Vlaanderen 10 euro lidgeld. De groepsraad beslist bij inschrijving of een lid of leid(st)er verminderd lidgeld kan krijgen. De verantwoordelijke groepsadministratie (VGA) duidt in de groepsadministratie aan dat betreffende lid/leid(st)er recht heeft op verminderd lidgeld.

Fonds op maat

Voor weekends, kampen en andere activiteiten komt Scouts en Gidsen Vlaanderen ook tussen. Dit voor maximum 1/3 van de totale prijs. We verwachten dat de groep zelf ook 1/3 draagt en de ouders of het lid zelf ook 1/3. De leiding vult daarvoor dit formulier in en mailt het naar diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be.

Verminderd verblijfsgeld bij Hopper Jeugdverblijf

Kan je verkrijgen door het gewoon te vragen aan de resident van het verblijf. Die rekent dan slechts de helft van de prijs aan.

Naast de initiatieven van Scouts en Gidsen Vlaanderen kan je als groep zelf ook veel doen. Inspiratie hiervoor vind je in de brochure 'Scouting op Maat'. In die brochure gaan we ook in op hoe je best met ouders communiceert over je initiatieven en wat de aandachtpunten zijn in verband met de emotionele veiligheid van je leden.

Andere tegemoetkomingen

Sommige ziekenfondsen en OCMW's hebben tegemoetkomingen om de kosten van vrije tijd te drukken.

Daarnaast hebben ook verschillende gemeenten en steden een Uitpassysteem. Vraag dit zeker na bij de jeugd/vrijetijdsdienst van je gemeente.

Nog vragen?

Mail naar diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be of bel even naar het nationaal secretariaat