Zoek
Scouting op Maat

Via Scouting op Maat ondersteunt Scouts en Gidsen Vlaanderen iedereen voor wie de kostprijs een drempel vormt om deel te kunnen nemen aan het spel van scouting. Scouting op Maat bestaat uit: verminderd lidgeld, Fonds op Maat, verminderd verblijfsgeld bij Hopper Jeugdverblijf.

1. Het verminderd lidgeld. Wie het financieel moeilijk heeft, betaalt 10 euro lidgeld. De groepsraad beslist bij inschrijving of een lid of leid(st)er verminderd lidgeld kan krijgen. De verantwoordelijke groepsadministratie (VGA) duidt in de groepsadministratie aan dat betreffende lid/leid(st)er recht heeft op verminderd lidgeld.

2. Fonds op Maat. Als de weekendprijs, kampprijs, ... te hoog is voor leden of leiding, kan Scouts en Gidsen Vlaanderen voor een deel tussenkomen (maximum 1/3 van de totale prijs). De leiding vult daarvoor dit formulier in en mailt het naar diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be. Download het formulier alvorens het in te vullen (anders ben je je gegevens kwijt)! Wil je je ingevuld aanvraagformulier opslaan op je computer, dan lukt dat met Adobe Reader, maar enkel vanaf versie X.

3. Verminderd verblijfsgeld bij Hopper Jeugdverblijf. Kan je verkrijgen door het gewoon te vragen aan de resident van het verblijf. Die rekent dan slechts de helft van de prijs aan.

Naast de initiatieven van Scouts en Gidsen Vlaanderen kan je als groep zelf ook veel doen. Inspiratie hiervoor vind je in de brochure 'Scouting op Maat'. In die brochure gaan we ook in op hoe je best met ouders communiceert over je initiatieven en wat de aandachtpunten zijn in verband met de emotionele veiligheid van je leden.

Er zijn ook een heleboel tegemoetkomingen via ziekenfondsen, OCMW's en dergelijke. Die zijn vaak niet bekend bij de ouders. Zet het in je groepsblaadje en je helpt hen zo al een stap verder. Nieuw is dat verschillende gemeenten en steden werken met een Uitpas (kansenpas). Vraag zeker bij jullie jeugddienst na hoe jullie hierin kunnen meestappen.

Meer weten?
Tijdens de kantooruren kan je met al je vragen terecht op het nationaal secretariaat van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Ook diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be is het aanspreekpunt voor dit onderwerp.