Scouting op maat

Vier leden in uniform liggen, met hun armen in elkaar gehaakt, in het gras te spelen.

De kosten van scouting zijn niet voor elk gezin even makkelijk te dragen. Daarom bestaat scouting op maat: een fonds dat tegemoetkomt aan de kosten van scouting. Zo zorgt Scouts en Gidsen Vlaanderen dat iedereen erbij hoort, ook als je financieel minder ademruimte hebt.

Scouting op maat in jouw groep

Scouting op maat bestaat voor gezinnen die het financieel niet makkelijk hebben. Dit kan voor iedereen anders zijn, dus iedereen is welkom. Denk aan mensen in schuldbemiddeling of verbonden aan het OCMW, personen met recht op verhoogde tegemoetkoming, alleenstaande ouders, alleenwonende leden, leden verbonden aan een instelling,...
Kortom, scouting op maat is er voor iedereen die aangeeft het financieel moeilijk te hebben door eender welke omstandigheden.

Aangezien armoede niet zwart-wit is, hoef je je niet te verantwoorden hiervoor en is enig document of bewijs absoluut overbodig.

Scouting op maat aanvragen doe je bij de leiding. Spreek iemand van de leiding aan. Vaak is er een vertrouwenspersoon. Die helpt je discreet verder zodat jouw kind ook kan genieten van scouting.

Lidgeld op maat

Wie het financieel moeilijk heeft, betaalt 11.60 euro lidgeld aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. Na 1 maart wordt dit 5,80 euro.

Uniform op maat

Leden die recht hebben op lidgeld op maat, krijgen korting in Hopper Winkel als ze hun lidnummer doorgeven. (Dat nummer vind je op je lidkaart.) Je krijgt 60 procent korting voor een hemd en 50 procent voor een broek, rok of trui.

Fonds op maat

Voor weekends, kampen en andere activiteiten komt Scouts en Gidsen Vlaanderen ook tussenbeide. Het idee is dat ouders of leden een derde betalen, Scouts en Gidsen Vlaanderen een derde en de scoutsgroep ook een derde. Leiding kan dit aanvragen en in orde brengen.

Verblijf op maat

Ook bij Hopper Jeugdverblijven geldt Scouting op maat. Gaat de scoutsgroep van jouw kinderen op kamp of weekend in een Hopper Jeugdverblijf? Dan kost het minder.

Ben je geholpen met deze info?