22 februari, werelddag van scouts en gidsen

21 februari 2023|
Jan Van Reusel - communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be
gidsen helpen

Jeugdbewegingen die inzetten op vrede: 22 februari is de dag waarop de 67 miljoen scouts en gidsen over de hele wereld hun gemeenschappelijke waarden vieren: vrede, solidariteit, openheid en dienst. Het zijn sterke waarden die alle scouts en gidsen verenigen rond één missie: ‘creating a better world’, een internationaal motto, dat iedereen begrijpt en waar elk hun steentje - klein of groot - kan aan bijdragen.

One world; one promise

De ‘World Scout & Guide Day’ of 'Thinking Day'  is een gelegenheid voor de miljoenen leden en leiding om even stil te staan bij hoe we vandaag samen bouwen aan de wereld van morgen. De boodschap is helder: door persoonlijk initiatief op maat van elke leeftijd en alle culturen,  kunnen jonge mensen mee vorm geven aan een samenleving die geworteld is in vrede, tolerantie en solidariteit. Deze missie wordt uitgedragen in meer dan 170 landen waar scouts en gidsen actief zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de honderden initiatieven van scouts en gidsen overal ter wereld, om op hun niveau medeburgers te helpen die slachtoffer zijn van oorlogen, natuurrampen, enz.

Bijdragen aan een betere wereld; hoeksteen van scouting

Als jeugdbeweging betrekt scouting kinderen en jongeren actief bij de samenleving: spelenderwijs samen op avontuur, zo legt scouting sterke fundamenten die over grenzen heen worden gedeeld. Dienst is kenmerkend voor scouting. Tuimelend in het leven geven we leden en leiding van jong tot oud groeikansen om te leren helpen waar en hoe je kan; van kleine goede daden, tot inzet vanuit engagement naar een bredere omgeving.

Tot uw dienst; graag gedaan

De oorspronkelijke aanleiding voor deze ‘denkdag’ op 22 februari was de geboorte van de oprichters van scouting en guiding, Baden-Powell en zijn vrouw Olave. Nu belichten we vandaag vooral de beleving van onze gedeelde waarden in het opvoedend verhaal met scouts en gidsen. Steunen is vieren. Door op 22 februari ‘World Scout & Guide Day’ te vieren, willen we elke scout en gids aanmoedigen zich op een eigen manier in te zetten daar waar steun nodig is. Veel verbeelding is daar met de huidige actualiteit niet bij nodig. Eerder werd via scouting al humanitaire hulp gemobiliseerd voor mensen die zijn getroffen door de oorlog in Oekraïne. Jonge Oekraïense vluchtelingen werden en worden nog steeds opvangen in plaatselijke scoutsgroepen, voedsel en kleding werd ingezameld en naar Polen of andere omliggende landen gestuurd, voor slachtoffers van de recente aardbevingen in Syrië en Turkije is een noodfonds opgericht, … bescheiden maar betekenisvolle  gebaren die de maatschappelijke missie van onze bewegingen illustreren: gaandeweg bijdragen aan de ontplooiing van kinderen en jongeren, om mee te bouwen aan gelukkige mensen in een rechtvaardige samenleving.

Scouts en gidsen in ons land

'Guiding & Scouting in België’ (GSB) telt anno 2023 ruim 181.000 leden, zowat 7% van alle kinderen en jongeren in België. Ze zijn verenigd in vijf organisaties (Federatie van Baden-Powell Scouts van België, Les Guides, Scouts en Guides Pluralistes de Belgique, Scouts en Gidsen Vlaanderen en FOS Open Scouting).

Recent nieuws