22 februari, werelddag van scouts en gidsen

22 februari 2024|
Jan Van Reusel - communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be
tuimelen in het leven

Scouting is something to be: 22 februari is de dag waarop zowat 70 miljoen scouts en gidsen over de hele wereld hun gemeenschappelijke waarden vieren: vrede, solidariteit, openheid en dienst. Het zijn sterke waarden die alle scouts en gidsen verenigen rond één missie: ‘creating a better world’, een internationaal motto, waar elk hun steentje - klein of groot - kan aan bijdragen.

One world; one promise

De ‘World Scout & Guide Day’ of 'Thinking Day'  is een gelegenheid voor de miljoenen leden en leiding om stil te staan bij hoe we vandaag samen bouwen aan de wereld van morgen. De boodschap is helder: door persoonlijk initiatief op maat van elke leeftijd en alle culturen,  kunnen jonge mensen mee vorm geven aan een samenleving die geworteld is in vrede, tolerantie en solidariteit. Deze missie wordt uitgedragen in meer dan 170 landen waar scouts en gidsen actief zijn. Dat blijkt uit de wijze waarop scouts en gidsen krachtig participeren binnen en buiten hun organisatie. Getuige hiervan zijn honderden initiatieven van scouts en gidsen overal ter wereld, om op hun niveau medeburgers te helpen die slachtoffer zijn van geweld, natuurrampen, enz.

Bijdragen aan een betere wereld; hoeksteen van scouting

Als jeugdbeweging betrekt scouting kinderen en jongeren actief bij de samenleving: spelenderwijs samen op avontuur. Zo legt scouting sterke fundamenten die over grenzen heen worden gedeeld. Vredesopvoeding en dienst zijn kenmerkend voor scouting. Tuimelend in het leven geven we leden en leiding van jong tot oud groeikansen om te leren helpen waar en hoe je kan; van kleine goede daden, tot inzet vanuit engagement naar een bredere omgeving.

Tot uw dienst; graag gedaan

De oorspronkelijke aanleiding voor deze ‘denkdag’ op 22 februari was de geboorte van de oprichters van scouting en guiding, Baden-Powell en zijn vrouw Olave. Nu belichten we vandaag vooral de beleving van onze gedeelde waarden in het opvoedend verhaal met scouts en gidsen. Door op 22 februari ‘World Scout & Guide Day’ te vieren, willen we elke scout en gids aanmoedigen zich op een eigen manier te blijven inzetten waar steun nodig is. Veel verbeelding is daar met de huidige actualiteit niet bij nodig. Eerder werd via scouting al humanitaire hulp gemobiliseerd voor mensen die zijn getroffen door oorlog,  waarbij op vele plaatsen kinderen en jongeren in gevaar zijn. Gezinnen en jonge vluchtelingen werden en worden opvangen in zowel plaatselijke scoutsgroepen als op Hopper jeugdverblijven, voedsel en kleding wordt ingezameld, voor slachtoffers van natuurrampen is via scouting & guiding een internationaal noodfonds opgericht, … . Bescheiden maar betekenisvolle  gebaren die de maatschappelijke missie van onze bewegingen illustreren: gaandeweg bijdragen aan de ontplooiing van kinderen en jongeren, om mee te bouwen aan gelukkige mensen in een rechtvaardige samenleving. Een denkdag ook, niet zonder oproep naar wereldleiders en beleidmakers om zonder aarzeling in te zetten op vrede.

Scouts en gidsen in ons land

'Guiding & Scouting in België’ (GSB) telt anno 2024 ruim 180.000 leden, zowat 7% van alle kinderen en jongeren in België. Ze zijn verenigd in vijf organisaties (Federatie van Baden-Powell Scouts van België, Les Guides, Scouts en Guides Pluralistes de Belgique, Scouts en Gidsen Vlaanderen en FOS Open Scouting).

Recent nieuws