De Fabrieksinstellingen: scouting legt communicatieproducten op de weegschaal

12 september 2023|
jan Van Reusel - communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be
fabrieksinstellingen

Vrije tijd die niet vrijblijvend is; spel dat niet luchtledig is: Scouts en Gidsen Vlaanderen, goed voor 90.000 kinderen en jongeren, zet actief in op het ondersteunen van onze werking in onze 500 groepen. We voorzien een arsenaal aan initiatieven en producten, gericht op tevreden leden en ouders, op tevreden en kwaliteitsvolle leiding. Het leidingstijdschrift "Over & Weer" is sinds jaren '70 het lijfblad voor alle wie ooit in leiding stond. Dat magazine onderging heel wat gedaantewisselingen en houdt gezelschap met nog tal van andere publicaties voor kapoenen, welpen, groepsleiding en iedereen daarrond of daartussen in onze jeugdbeweging: de ledenbladen Krak?Boem!, digitale nieuwsbrieven, websites, sociale media, handboeken, brochures over pedagogische werking, veiligheid, technieken en tal van andere uitgaven, liggen in de aanbieding om onze werking te prikkelen en richting te geven.

Dit vraagt veel energie om dat materiaal inhoudelijk uit te werken, vorm te geven, te produceren, actueel op peil te houden, te promoten en te verdelen. 

Om te evalueren of we met deze investering tegemoetkomen aan de verwachtingen, zetten we komend werkjaar een producten-effectonderzoek op dat peilt naar de impact van deze middelen en kanalen op het terrein met scouts en gidsen. We noemen dit project 'De Fabrieksinstellingen'.

Afgebakend

Met “De Fabrieksinstellingen” willen we per product scherpstellen welke doelstelling of effecten we op het terrein beogen. Vervolgens willen we nagaan of we met ons aanbod de doelgroepen daartoe beïnvloeden en in groepen en takken gewenste kwaliteit benaderen. Op langere termijn kan deze kennis bijdragen aan motivatie van (structuur)vrijwilligers en medewerkers in de diensten om naar de toekomst producten te blijven realiseren die worden gewaardeerd.

Aanpak

Dit onderzoek wordt vanuit het communicatiebeleid van de nationale leiding in stelling gebracht en uitgevoerd in de loop van het werkjaar 2023-2024. Opvolging ervan is in handen van de studiedienst van onze organisatie. Voor uitwerking van plan tot resultaten, reiken we uit naar masterstudenten die hier dit jaar werk van willen maken. Wie belangstelling heeft bij UA, KUL of VUB kan zich melden via de WETENSCHAPSWINKEL, voor UGent via deze CALL for CHALLENGES. Andere studenten en iedereen met vragen kan terecht bij Eveline Kenis (studiedienst@scoutsengidsenvlaanderen.be) die het onderzoek begeleidt.

 

 

Recent nieuws