Geruststelling voor wereldjamboree na noodweer in Korea

17 juli 2023|
Jan Van Reusel - communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be
jamboreesite

De afgelopen periode vernamen we via pers en media nieuws over hevige stortbuien die in Zuid-Korea overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakten en de infrastructuur in sommige gebieden ontwricht. Deze natuurrampen zijn voornamelijk te wijten aan extreme regenval, die heeft geleid tot een aanzienlijke schade. Met het oog op de komende World Scout Jamboree komende weken, volgen we de toestand aandachtig op. Met gunstige vooruitzichten in de eerste plaats. 

De update die we ontvangen vanuit de organisatie van Jamboree, meldt dat de situatie op de Jamboree-locatie na de recente regenval en gegevens over effectiviteit van overstromingsbeperkende voorzieningen, bemoedigend zijn. De Koreaanse regering heeft  n.a.v. klimatologische omstandigheden in augustus, uitgebreide maatregelen genomen om de veiligheid van de deelnemers tijdens de 25ste Wereld Scout Jamboree te garanderen. “Door deze veiligheidsmaatregelen te implementeren zoals extra retentievijvers, drainage- en waterafvoersystemen, creëert de Koreaanse overheid een veilige omgeving voor de 25ste Wereld Scout Jamboree. Een proactieve aanpak in het beheren van risico’s en natuurrampen, met regelmatige inspecties en onderhoudswerkzaamheden, staat borg voor het organiseren van een veilig en succesvol evenement.” Aldus de meest actuele boodschap op 17 juli met beeld vanop het terrein ter plaatse.

We baseren ons op informatie o.a. via the World Organization of  the Scout Movement om deelnemende scouts en gidsen vanuit ons land op de hoogte te houden van de toestand. Ook de leiding van het Belgische contingent houdt mee de vinger aan de pols en zorgt voor de nodige doorstroming van info De boodschap bij deze is dan ook geruststellend om uit te kijken naar dit kamp; draw your dreams ...

Recent nieuws