Haatspraak? Hier niet!

23 januari 2023|
Jan Van Reusel - communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be
Hier Niet

Samen met reeks grote bedrijven, overheden en en organisaties, lanceert Scouts en Gidsen Vlaanderen Hier Niet. Halt aan de forse toename van haatspraak op sociale media.

Met de website hierniet.be krijgen we er een instrument bij tegen online haat. Hier Niet legt een gedragscode vast voor onlinereacties. Het gaat onder meer om het niet tolereren van schelden, pesten en racistische opmerkingen.

Verdubbeling van haatspraak

Hier Niet trekt aan de alarmbel. Uit onderzoek blijkt dat haatspraak stevig toeneemt. De cijfers liegen niet: op nog geen 2 à 3 jaar tijd stelt Textgain, een spin-off van de Universiteit Antwerpen, een verdubbeling vast van het aantal incidenten. Textgain observeert met behulp van Artificiële Intelligentie haatspraak op sociale media.

Binnen het jeugdwerk hebben we geen onderzoek nodig om te weten dat sociale media een geliefkoosde plek is voor jonge mensen om te converseren, samen te spelen, informatie te delen en gezellig rond te hangen. Het is daarom belangrijk dat die digitale speeltuin een omgeving is waar kinderen en jongeren zich veilig kunnen bewegen. Met beeld, tekst en geluiden uit het hoofd en uit hun ziel, met meningen waar ze voor willen uitkomen, maar altijd met respect voor elkaar en iedereens post, ook al is die helemaal anders getint.

Haatspraak is een ernstig maatschappelijk probleem dat onvoldoende serieus wordt genomen; ook voor jongeren waarbij beledigende uitspraken of vernederende reacties op Facebook, Instagram, Tik Tok of Whats App grote impact kan hebben op hun mentaal welzijn.

Hier Niet groeide vanuit een stijgende behoefte aan ondersteuning om met steeds sterkere en grovere reacties en haatberichten om te gaan. Schouders eronder dus. We willen met dit charter duidelijk maken dat haatspraak geen plaats heeft op de sociale netwerken van scouting. We kijken niet weg van wie over de schreef gaat met reacties of berichten die respectloos overkomen en laten weten: "hier niet".

Geen censuur

Hier Niet wil absoluut geen censuur. Reacties en interacties zijn het kloppend hart van sociale media. Dus vragen stellen, commentaar of kritiek geven, mag allemaal uit vele hoeken en kanten.  Moeten we het altijd eens zijn met elkaar? Zeker niet. Gebruik je recht op vrije meningsuiting en schreeuw jouw gedacht gerust van de sociale media daken. Wees grappig, ongerust, hyper, woest, verliefd, droevig, geïnspireerd of opgewekt en blij, maar er zijn grenzen.

Recent nieuws