Ieder kind telt

08 november 2023|
JanVan Reusel communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be
witte vlag

Niemand die nog ontsnapt aan de pijn van het geweld tussen Israël en Palestina; het leed dat deze bevolking te beurt valt, is onmenselijk, onaanvaardbaar. Geen scoutsleiding die het koud laat welke verschrikking in het bijzonder kinderen en jongeren hier ondergaan.   

Staakt-het-vuren

Scouts en Gidsen Vlaanderen treedt zonder aarzelen de eis bij tot stoppen van het gewapend conflict. “Ceasefire Now” wordt het ordewoord voor een optocht deze zaterdag 11 november in Brussel. De nationale leiding steunt die eis. Ongetwijfeld delen vele scouts en gidsen dit. Het is vanuit onze jeugdbeweging dan ook relevant om onze verontwaardiging of bezorgdheid uit te drukken en zaterdagnamiddag mee op te stappen voor wapenstilstand. Afspraak om 14 uur bij Brussel-Noord.

Niet zonder meer

Vanuit scouting pleiten we uiteraard niet enkel voor vrede in dít conflict. En welke oplossingen verderop nodig zijn om op lange termijn te komen tot herstel, zijn niet in eenvoudige slogans samen te vatten. We onderschrijven hiermee dan ook geen petities of platformteksten met politiek gekleurde standpunten. De omstandigheden zijn te complex. Natuurlijk weten we dat wanneer de wapens zullen zwijgen, nog een moeilijke tijd volgt en meer dan gewoon goede wil nodig is.

We roepen daarbij in de eerste plaats op om veiligheid en welzijn van kinderen en jongeren voorop te stellen. We pleiten ervoor, vertrekkend vanuit onze eigen waarden en basispijlers, ook jonge mensen te horen in de zoektocht naar duurzame oplossingen en wederopbouw. Daarvoor kijken we als scouts niet weg, maar uit naar leiders in deze wereld: toon toekomst.

Niet uitzichtloos

Maar evenmin willen we kleurloos toekijken hoe onze leden dit alles beleven en hen in de kou laten met hun vragen of zorgen. Want ook dat spreekt vanzelf; we brengen ter sprake wat ons roert. We zoeken partners en inspiratie om komende periode als leiding - onderweg met scouts of gidsen - dit verhaal niet uit de weg te gaan en elkaar hoop, geruststelling en licht te bieden. Zoals we dat gewend zijn, op tocht een kapoen op de schouders te tillen, niet zozeer omdat die moe is, maar om uitzicht te geven op leven dat de moeite waard is.

Recent nieuws