Jeugdbeweging als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed?

31 augustus 2023|
Jan Van Reusel - communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be
generatie Wij

Als scout of gids beleef(de) je de tijd van je leven?

Om de jeugdbewegingen en hun tradities in Vlaanderen een duurzame toekomst te geven, werd de werkgroep ‘Jeugdbewegingen en erfgoed’ in het leven geroepen. Momenteel wordt binnen deze werkgroep een aanvraagdossier voorbereid om de jeugdbewegingen te laten erkennen als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. We maken ons sterk dat ervaring, kennis en vaardigheden door vele honderdduizenden mensen van vandaag opgedaan binnen de jeugdbeweging, hebben bijgedragen aan hun persoonlijke ontplooiing; in die mate dat zij die beleving willen doorgeven aan toekomstige generaties kinderen en jongeren. Dit aanvraagdossier zal hopelijk leiden tot een plekje op de inventaris Vlaanderen en een erkenning door de Vlaams minister van Cultuur, waardoor de betekenis die jeugdwerk kan hebben bij menswording, maatschappelijk wordt verankerd en gewaarborgd blijft. 

Wil je dat jouw ervaring bij scouting nu al toekomst wordt, steun dan die aanvraag en zend als de donderse bliksem online het formulier in dat daarop mikt ...

Recent nieuws