Ontmoetingen in de herfst: waakzaam genieten

27 oktober 2021|
Jan Van Reusel - communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be
welpen staan in de rij en kijken naar hun leider

Met de herfst waait een evenwichtsoefening binnen tussen vrij spel en voorzichtig zijn.  Onder de blote hemel blijft het tot nader order veilig met scouts en gidsen zonder veel meer. Toenemende corona-besmettingen leiden na het Overlegcomité op 26 oktober echter wel opnieuw tot enkele maatregelen met effect op jeugdwerk. Vanaf vrijdag 29 oktober volgen ook scouts en gidsen deze algemeen geldende maatregelen:

 • Kom je binnen op een openbare plaats of ben je op stap met het openbaar vervoer? Dan dragen alle +12-jarigen een mondmasker. Tijdens de scoutswerking in open lucht of in het lokaal is het dragen van een mondmasker niet verplicht. Wie zich binnen toch veiliger voelt met masker, kan dat natuurlijk zelf opzetten of anderen vragen het ook op te zetten.
 • Vanaf 1 november:
  - Activiteiten enkel voor leden & leiding  kan onder 200 personen zonder Covid Safe Ticket of mondmaskers.
  - Bij activiteiten met externen (ouders, oud leiding, ...) onder 200 personen binnen en tot 400 personen buiten, kan je als organisator kiezen voor het Covid Safe Ticket of met mondmaskers.
  - Het gebruik van het Covid Safe Ticket is verplicht voor evenementen binnen vanaf 200 en buiten vanaf 400 personen.

Blijf scouten & gidsen, buiten is troef!

 • Lokalen goed ventileren & handen wassen
 • Wie ziek is of in aanraking kwam met iemand die besmet is, blijft thuis.
 • Check of er lokaal strengere regels gelden dan de algemene richtlijnen (bv Brussel & Wallonië)
 • Als na activiteiten met de groep, deelnemers positief testen op COVID, is het natuurlijk aangewezen dit te melden aan ouders, leden en leiding van die tak.

We vragen de lokale besturen om aan het jeugdwerk plaatselijk niet krampachtig strengere normen op te leggen dan werkelijk nodig. Met de huidige richtlijnen hopen we onze rol voor vele kinderen en jongeren te mogen spelen, in een tijd waarin dat voor hen bijzonder betekenisvol is.  

Hopend op een malse herfst; in vele opzichten. 

Recent nieuws