Oriëntatieloop op rechten van het kind

12 april 2023|
JanVan Reusel communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be
KIRECO

Sinds kort maakt Scouts en Gidsen Vlaanderen deel uit van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen. De Kinderrechtencoalitie bundelt krachten van meer dan 30 organisaties rond het thema kinderrechten.

Als land en als jeugdbeweging onderschrijven we reeds het VN-Kinderrechtenverdrag. De Kinderrechtencoalitie ziet toe op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in België door:

  •     Informatie en expertise rond kinderrechten samen te brengen en te verspreiden
  •     Kinderrechten actief te promoten en bekend te maken
  •     Te rapporteren aan het Kinderrechtencomité in Genève

Scoutend en gidsend zetten we actief in op de realisatie van die rechten: stappend, spelend, tuimelend in het leven. Zo dragen we bij aan de ontplooiing van kinderen en jongeren, als individu, in groep en binnen de samenleving. Al wie jonger is dan 18 jaar, heeft dezelfde rechten als alle andere mensen. Dat beleven we in scouting doorlopend; groot kunnen worden zonder klein te worden gehouden; opgroeiend mogen zijn wie je bent en wat je wordt. Groot en klein tegelijk; veilig en uitdagend tegelijk.

Be prepared

Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onszelf, elkaar, onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen. Zo dromen we luidop vaan gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld. Gedreven vanuit onze waarden en met onze missie als leidraad willen we daarom actief bijdragen aan de ambities van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen. Empowerend. Het recht op participatie is een basispijler binnen onze werking als jeugdbeweging op alle niveaus, van de jongste kapoen tot in de nationale leiding.

Met dit lidmaatschap engageren we ons om aan de slag te gaan en de bewustmaking rond de rechten van het kind bij onze 90.000 leden te versterken. We gaan samenwerkingen aan door ervaring te delen binnen en buiten het jeugdwerk, vertrekkend vanuit onze sterktes, visie en methode. Omdat we een spel te spelen dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is, omdat rechten van de ene verantwoordelijkheid inhoudt van de andere: daarom nemen wij hier deel.

Door overleg, informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie creëren we mee een forum en een netwerk. Als netwerk kunnen we samen naar buiten treden, wat de impact van de acties van het middenveld verhoogt. Dat komt op zijn beurt de emancipatie van kinderen ten goede. Gaandeweg nemen we onze leden en leiding mee op deze tocht, waar ieder tot diens recht komt.
 

Recent nieuws