Scouts & gidsen onderweg zonder begeleiding?

09 juni 2021|
jan Van Reusel - communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be
padvinders

De verplichting om een meerderjarige als toezicht aanwezig te hebben op tocht of tijdens activiteiten vervalt.  Het is de opdracht van leiding om toezicht te voorzien op het naleven van de maatregels rond corona, ook bij het verlaten van een kampterrein. 

Leden mogen zonder leiding scouten of gidsen, en het kampterrein verlaten? Ja mits iemand die mee op pad gaat verantwoordelijk is als aanspreekpunt.

Wanneer je met de leidingsploeg inschat dat er binnen jouw tak voldoende verantwoordelijkheidszin is om zonder leiding het terrein te verlaten en zich aan de regels te houden, dan kan dit dus indien bij de leden een verantwoordelijke wordt aangeduid als ‘aanspreekpunt’. Dit geldt vanaf jonggidsen, jongverkenners en scheepsmakkers Die scout of gids is zelf goed op de hoogte van de regels en heeft er onderweg samen met de groep aandacht voor.  De leden moeten ook op elk moment leiding kunnen bereiken indien er problemen  zouden ontstaan. Zo kunnen lokale gemeentes er strengere regels op nahouden. De eindverantwoordelijkheid voor de activiteit blijft steeds bij de leiding, aansluitend op de richtlijnen per tak in ‘Speel op Veilig die - indien een persoon werd aangeduid als aanspreekpunt -  blijven gelden voor scouting (bijvoorbeeld rond overnachtingen bij meerdaagse uitstappen). 

De groep wordt geacht volgende regels in verband met corona te kennen en na te leven

  • binnen de bubbel blijven
  • geen externen toelaten
  • wanneer je in contact komt met anderen in de openbare ruimte (bossen, sport/speelterreintjes, stadpleinen, straten, enz.) voldoende afstand houden van wie niet tot de bubbel behoort en het mondmasker opzetten indien afstand houden niet mogelijk is. 

 

Recent nieuws