uitkijken naar aanbevelingen voor Paaskampen

16 maart 2021|
Jan Van Reusel - communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be
uitkijken

Scouts en gidsen kijken vol ongeduld uit naar komende paasvakantie. Niemand in of rond scouting die niet mee verlangt naar dagen en nachten om weer samen in beweging te komen.  

Achter de schermen wordt daarom hard gewerkt aan een coronaveilige en praktisch haalbare manier om voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren Paaskampen te organiseren.  Samen met politiek en experts werd zo met het jeugdwerk een voorstel uitgewerkt met concrete richtlijnen. Dat plan moet nog worden afgestemd met ook andere sectoren en het federaal Overlegcomité. Helaas moeten we wachten tot er op dat niveau een akkoord is. Zodra dat nodige akkoord over een mogelijke aanpak er is communiceren we het hier. We rekenen erop dat dit ten laatste vrijdag 19 maart wordt afgeklopt; we durven hopen op eerder deze week …

De worsteling met hoe corona zich moeilijk laat temmen, zorgt bij alle betrokken verantwoordelijken voor frustratie en onzekerheid. Maar we willen die ergernis niet de overhand geven boven vertrouwen en mildheid nu naar alles en iedereen.  We weten dat de klok tikt en dat de tijd dringt om aanbod in het paasverlof op touw te zetten.

Recent nieuws