De kleine gids

cover de kleine gids
01 november 2023
Info voor ouders over 'wie we zijn, wat we doen en hoe!'

Klein van omvang maar groot van inhoud! Voor de ouders is dit een ideale kennismaking met Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het geeft beknopt weer wie we zijn en wat we doen.

Half december valt dit boekje bij alle nieuwe leden in de bus. Hier kan je deze gids alvast al eens doorbladeren.